Sektioner
Meny
Armén

Trafikarrangemang i S:t Michel i samband med självständighetsdagens parad

Armén 27.11.2018 10.39
Pressmeddelande

Självständighetsdagens riksparad medför förändringar i trafiken, parkeringen och kollektivtrafiken i S:t Michel under tiden 5 - 6 december. Allmänheten uppmanas att röra sig till fots eller använda kollektivtrafik i centrum under paradevenemangen.

Förberedelserna för paraden börjar i centrum av S:t Michel onsdagen den 5 december. Huvuddelen av paradtruppernas materiel anländer till Karkialampi och Tusku i S:t Michel under onsdagen den 5 december.

De största förändringarna i trafiken och parkeringen gäller i centrum av S:t Michel, på Maaherrankatu och Porrassalmenkatu samt idrottsparken med omgivningar.

Paradtrupperna lämnar S:t Michel i huvudsak den 6 december under eftermiddagen och kvällen. Förflyttningarna från garnisonerna till S:t Michel och tillbaka sker via riksväg 5, riksväg 15 och riksväg 13.

Parkeringsbegränsningar i S:t Michel

S:t Michels stad begränsar parkeringen fr.o.m. 5.12 på kvällen fram till 6.12 på eftermiddagen:

 1. På Lönnrotinkatu, mellan Savilahdenkatu och Polttimonkatu
 2. På Hanhikankaankatu
 3. På Kalevankatu
 4. På Rouhialankatu, mellan Kovalantie och Maaherrankatu
 5. På Maaherrankatu
 6. På Vuorikatu och Savilahdenkatu, mellan Porrassalmenkatu och Maaherrankatu
 7. På Porrassalmenkatu, mellan Vilhonkatu och Vuorikatu
 8. På Mikonkatu, mellan Savilahdenkatu och ämbetshusets parkeringsplats
 9. På Anni Swaninkatu
 10. På Suur-Savonkatu, mellan Anni Swaninkatu och Väinölänkatu
 11. På Nuijamiestenkatu, mellan Snellmanninkatu och Kasarmikatu
 12. På Väinölänkatu, mellan Nuijamiestenkatu och Suur-Savonkatu.

Konsert- och kongresshuset Mikaelis gård och Östra Finlands Regionförvaltningsverks parkeringsområde reserveras i sin helhet för parkering för inbjudna gäster.

Fordon som har parkerats på parkeringsförbudsområden kommer vid behov att bogseras bort, ifall föraren inte påträffas i omedelbar närhet av fordonet.

Paradövning och förflyttning av materiel 5.12

Under förmiddagen 5.12 förflyttas materiel som ska delta i paraden till Tusku och Karkialampi i S:t Michel. De anländande marschavdelningarna kan eventuellt förorsaka tillfälligt dröjsmål för den övriga trafiken på riksväg 5, riksväg 15 och riksväg 13.

Inom stadsområdet i S:t Michel kan de anländande marschavdelningarna eventuellt medföra att trafiken löper långsammare i korsningen av riksväg 13 och Lentokentäntie samt i korsningen av riksväg 13 och Karkialampi.

Den motoriserade avdelningen övar inför paraden 5.12 kl. 13.00 - 15.00 i Tusku på rutten: Sorvarinkatu - Vuolingonkatu- Insinöörinkatu - Lentokentäntie. Militärpoliser dirigerar trafiken på marschrutten under den tid övningen varar. Övningen förorsakar tillfällig olägenhet på körrutten för den övriga trafiken.

Trafikarrangemang 6.12

Polisen och militärpoliser begränsar och dirigerar trafiken 4.6 i samband med paraden. Paradens trafik- och säkerhetsarrangemang medför ändringar för S:t Michels stads kollektivtrafiks rutter i stadens centrum. Kollektivtrafiken dirigeras i centrum till Mannerheimvägen.

Fordonstrafiken begränsas p.g.a. paradtruppernas förflyttningar enligt följande:

 1. kl. 7.30 - 8.00 på rutten: Karkialampi - RV13 - Otavankatu - Raatihuoneenkatu.
 2. kl. 10.15 - 10.45 på rutten: Karkialampi - RV 13 - Otavankatu - Sammonkatu - Nuijamiestenkatu - Anni Swaninkatu.
 3. kl. 11.30 - 12.00 på rutten Vuolingonkatu - Savilahdenkatu - Lönnrotinkatu - Hanhikankaankatu - Kalevankatu - Kovalantie - Rouhialankatu - Maaherrankatu.

Anni Swaninkatu i sin helhet och Suur-Savon katu på sträckan mellan Väinölänkatu och Anni Swaninkatu är helt avstängda för övrig trafik fr.o.m. kl. 10.15. Gatorna öppnas för trafik på nytt efter att paradtrupperna har avlägsnat sig.

Fordonstrafiken är helt begränsad på Otavankatu och Raatihuoneenkatu under den tid då mönstringstrupperna förflyttar sig till torget klockan 11.20 - 12.00 på sträckan mellan Puistokatu och torget.

Maaherrankatu och Porrassalmenkatu är avstängda för fordonstrafik under paraden på sträckan mellan Vilhonkatu och Vuorikatu kl. 7.30 - 15.00.

De första delarna av den motoriserade avdelningen som förbereder sig för paraden befinner sig fr.o.m. klockan 12 på Maaherrankatu vid korsningen Pirttiniemenkatu, medan de sista delarna når fram till Rouhiankatu. På de här gatorna är fordonstrafiken i riktning mot centrum helt begränsad under paraden. Tvärsgående trafik som korsar gatorna samt trafik i riktning bort från centrum är möjlig.

Efter paradmönstringen som äger rum på torget förbereder sig avdelningarna för förbimarsch och marscherar längs rutten:

 1. Torget - Porrassalmenkatu - Pirttiniemenkatu - Maaherrankatu.
 2. Torget- Maaherrankatu - Vilhonkatu - Nuijamiestenkatu - Anni Swaninkatu.

Under förbimarschen marscherar avdelningarna som marscherar till fots längs rutten Maaherrankatu - Vilhonkatu - Nuijamiestenkatu - Anni Swaninkatu.

Fordonstrafiken är helt begränsad på marschrutten under förflyttningen.

De motoriserade delarna marscherar längs rutten: Maaherrankatu - Päiviönkatu - Lappeenrannantie - RV5 - RV13 - Lentokentäntie - Sorvarinkatu.

Fordonstrafiken är helt begränsad på förbimarschrutten på Maaherrankatu under förbimarschen kl. 12.30 - 13.30. Fordonstrafiken begränsas genom att trafiken på marschavdelningens förflyttningsrutt dirigeras från och med Päiviönkatu. Efter förbimarschen upphör trafikdirigeringen och begränsningarna på marschrutten efter hand.

Ytterligare uppgifter om trafikarrangemangen:

Paradens trafikchef,

premiärlöjtnant Sami Terho, Södra Savolax regionalbyrå, tfn 0299 436 353.

Paradens säkerhetschef

Kapten Vesa Pellinen, Södra Savolax regionalbyrå, tfn 0299 436 352.

Ytterligare information om paraden: puolustusvoimat.fi/sv/riksparad