Hoppa till innehåll

Självständighetsdagens riksparad i Kajana

Armén
Utgivningsdatum 21.11.2016 10.35
Pressmeddelande

Självständighetsdagens riksparad ordnas i år i Kajana den 6.12.2016.

Temat för paraden är Armén som del av Finlands försvarssystem. Trupper från alla försvarsgrenar, Försvarshögskolan och Gränsbevakningsväsendet samt veteran- och försvarsorganisationerna deltar i paraden - totalt cirka 1300 personer. I paradens förbimarsch deltar förutom de trupper som marscherar till fots, även ca 90 fordon som marscherar i stridsavdelningssammansättning. Under förbimarschen görs överflygningar med flygvapnets Hornetjaktplan med många funktioner och Hawk-jetskolflygplan samt arméns NH90-transporthelikoptrar och lätta helikoptrar av modell MD500.

Paraden tas emot av Kommendören för armén, generallöjtnant Seppo Toivonen och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för armén, generalmajor Jorma Ala-Sankila. Fältandakten vid paradmönstringen hålls av arméns fältprost, Vesa Aurén. Det är i år Kajanalands brigad som ansvarar för arrangemangen kring paraden.

Paraddagens program inleds med kransnedläggning i kyrkoparken i Kajana. Paradmönstringen hålls vid idrottsplatsen, Kajaanin Liikuntapuisto, i Kajana och förbimarschen sker längs Pohjolankatu. Efter paradmönstringen förevisas transporthelikoptern av modell NH90 i luften ovanför Liikuntapuisto.

Försvarsmaktens mångsidiga materielutställning hålls på salutorget i Kajana. Arméns aktionsförevisning äger rum i parken Suvantopuisto och förevisar arméns stridsavdelningars rörlighet, eldkraft och övriga prestationsförmågor. I aktionsförevisningen ingår också en presentation av Uttis jägarregementes transporthelikopter NH90 och hur specialjägarna firar ner sig med rep. Väderreservation gäller för alla flygningar under paraddagen.

Allmänheten hälsas välkommen att följa med evenemangen under paraddagen. Publiken ombeds anlända till paradmönstringen vid Liikuntapuisto i god tid innan paradtrupperna grupperar sig. Före paradmönstringen bjuds publiken på gratis ärtsoppa vid idrottsplatsen Kajaanin Liikuntapuisto. Soldathemmet slår upp sina dörrar vid Liikuntapuisto och på salutorget i Kajana.

Paraddagens program, tisdagen den 6.12.2016:

9.15 Kransnedläggning i kyrkoparken i Kajana (Kajaanin kirkkopuisto)
10.00 Gudstjänst i Kajana kyrka
10-15 Materielutställning på salutorget i Kajana (Kajaanin kauppatori)
10-13 Ärtsoppa serveras i Liikuntapuisto
11.30 Paradtrupperna grupperar sig för paradmönstringen, Liikuntapuisto
12.00 Paradmönstring i Liikuntapuisto
12.30 Flygning med NH90-transporthelikopter, Liikuntapuisto (väderreservation)
13.15 Förbimarsch längs Pohjolankatu
14.15 Arméns aktionsförevisning i Suvantopuisto.

Man kan följa med paraden på ort och ställe eller på nätet:

#paraati #itsenäisyyspäivä #paraden #självständighetsdagen

´