Hoppa till innehåll

Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 20.11.2019 18.00
Pressmeddelande

Trupper från Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 25.11.-3.12.2019 i Nyland. Styrkan på de trupper som övar i Nyland är ca 800 soldater och består av beväringar, reservister och anställda.

För de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter och som inledde sin tjänstgöring i juli samt för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i januari är övningen Kaakko 19 slutkrigsövningen. Huvudmålsättningen för övningen är att utveckla beredskapen och mäta truppernas prestationsförmåga när det gäller försvaret av Nyland. Trupperna övar sig i att agera i krävande förhållanden och taktiska situationer i bebyggelse och skogsterräng tillsammans med andra trupper. Gardesjägarregementets övning leds av regementskommendören, överste Petteri Tervonen.

Övningstrupperna rör sig i Helsingfors inom områdena Östersundom, Dammen, Kasåkern, Sandhamn och Nordsjö, i Sibbo, Lappträsk, i Borgå inom områdena Ebbo och Emsalö-Tolkis samt kring Kotka och Fredrikshamn. Trupperna bär stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningen kan även uppträda i civila kläder. Personalen använder gula reflexvästar i huvudstadsregionen. I truppernas utbildning används övningsammunition, som kan förorsaka buller i närheten av övningsplatserna dagligen kl. 7.00–24.00.

Det är möjligt att följa med övningen i sociala medier: #kaakko19 #kaartjr #maavoimat #PVPSH19 #harjoitus

Tilläggsinformation:

´