Sektioner
Meny
Armén

Uppbåden är i full gång

Jägarbrigaden 29.9.2017 13.56
Pressmeddelande

Än en gång har vi lämnat sommaren bakom oss och försvarsmaktens regionalbyråer runt om i landet har kört igång med höstens uppbåd. Enligt värnpliktslagen ska uppbåden ordnas varje år under perioden 15.8 - 15.12 och i år är det 1990-talets sista årskull, nämligen de som är födda 1999, som står i tur.

Totalt har försvarsmakten 12 regionalbyråer som i huvudsak är utplacerade enligt landskapen. Regionalbyråerna är serviceställen för ärenden som rör de värnpliktiga - det vill säga såväl de uppbådspliktiga som reservister - frivillig militärtjänst för kvinnor, veteraner och landets försvar i allmänhet. Uppbåden är naturligtvis regionalbyråernas mest synliga uppgift, men förutom att ordna uppbåden sköter regionalbyråerna även administrativa ärenden för reservister inom dess område, de beordrar reservister till repetitionsövningar, stöder den frivilliga försvarsutbildningen i området samt sköter allmänna försvars- och veteranärenden.

Lapplands regionalbyrå inledde uppbåden hösten 2017 under den näst sista veckan i augusti när vi genomförde uppbåden i Lapplands nordligaste kommuner. Uppbåden startade i Utsjoki, varefter vi en dag i taget fortsatte söderut via Enare, Sodankylä, Savukoski och Pelkosenniemi. Under den följande veckan ordnade vi uppbåd i Enontekis, Muonio, Kittilä och Kolari. Jämfört med de stora tätorterna i söder är folkmängden i Lappland inte speciellt stor, men det begränsade antalet uppbådspliktiga kompenseras i motsvarande mån av kvalitet - och avstånden mellan orterna är långa.

Vi har ibland fått frågan vad det är för nytta med att åka ut i obygden för att ordna uppbåd för några enstaka män? Svaret lyder kort och koncist att det för oss är väldigt viktigt att ordna uppbåden i de unga männens hemkommuner, att där kunna möta dem individuellt istället för att koncentrera uppbåden till större städer. Alla uppbådstillfällen är alltid småskaliga, men festliga försvarsevenemang där vi vill föra fram försvarsmaktens hälsning till hemkommunen. Samtidigt har försvarsmaktens representanter möjlighet att träffa lokala påverkare, representanter för kommunen och församlingen samt att i båda riktningarna uppdatera myndigheternas lägesbild.

Några större ändringar i uppbådskonceptet har inte gjorts genom åren, och inga sådana planeras heller i nuläget. En stor förändring är dock det att veteranerna inte längre deltar i uppbåden. I långt ifrån alla kommuner finns det längre någon veteran som kunde dela med sig av veterangenerationens arv till den unga generationen. Tyvärr kan man även i antalet uppbådspliktiga i Lappland se konsekvenserna av att nativiteten sjunker och att människor flyttar bort. Kommunernas fäder blir å sin sida tvungna att år efter år beklaga sig över hur få unga män det är på plats.

Uppbådsofficer, kapten Mika Elkki, håller en uppbådslektion.

Oberoende av de uppbådspliktigas antal får ändå alla uppbådspliktiga unga män samma basinformation som ligger till grund för förordnadet till tjänst. Vid alla uppbådstillfällen deltar även en beväring, som för tillfället genomför sin militärtjänstgöring. Beväringen finns på plats för att berätta om tjänstgöringen och svara på frågor från de uppbådspliktiga medan de väntar på sin tur hos uppbådsnämnden. Uppbådsdagen är sist och slutligen en lång dag, men i slutänden får även de sista unga männen ett bra uppbådsbeslut med sig när de åker hem. De unga männen från Lappland beordras i huvudsak till tjänstgöring vid något av Lapplands truppförband, och många av männen från Fjäll-Lappland hade siktet inställt på att tjänstgöra vid Gränsjägarkompaniet vid Lapplands gränsbevakningssektion i Ivalo. Största delen förordnades dock till tjänstgöring vid Jägarbrigaden, främst i Sodankylä, men en del också i Rovaniemi. Några stycken vågade fråga efter, och fick, anvisningar för hur man söker till de olika specialtrupperna. Vi kommer att ta en paus i uppbåden medan höstens studentskrivningar pågår, men därefter kommer Lapplands regionalbyrå att fortsätta med uppbåden igen från och med början av oktober då vi kommer att granska unga män i Rovaniemi, Posio, Salla och Kemijärvi och hitta fina tjänstgöringsorter även för dem.

Vi önskar alla uppbådspliktiga hjärtligt välkomna att med ett öppet sinne delta i uppbåden.

Chefen för värnpliktssektorn vid Lapplands regionalbyrå, major Harri Laiho

Aluetoimisto tai muu palvelupiste Kutsunnat