Hoppa till innehåll

Uppbåden avslutades - över 73 procent av årsklassen förordnades till beväringstjänst

Arméstaben
Utgivningsdatum 17.12.2019 10.30
Pressmeddelande
kuva, jossa kolme sotilasta talvimaisemassa

Vid de uppbåd som ordnades av Arméns regionalbyråer förordnades sammanlagt 73,49 procent av männen i åldersklassen i tjänst, d.v.s. totalt cirka 22 180 personer.

I uppbåden deltog i huvudsak den åldersklass som är född år 2001, vars styrka är 30 183 personer. Merparten av dem som förordnats i tjänst vid uppbådet inleder sin beväringstjänst vid Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets truppförband i början av 2021.

För Försvarsmakten är uppbåden viktiga ur den synvinkeln att man där får möta de värnpliktiga personligen. Vid uppbådet fastställs de deltagande värnpliktigas tjänstduglighet och bestäms när och var den värnpliktige ska inleda sin tjänstgöring. Vid uppbådet kan den värnpliktige lägga fram sina egna önskemål gällande tjänstgöringen. I samband med uppbåden står Försvarsmakten i kontakt med de lokala myndigheterna. Totalt ordnades 455 uppbåd på inalles 248 olika orter.

Av den årsklass som deltog i uppbådet 2019 (ca 30 200) befriades 9,82 procent (2018: 9,19 %) av hälsoskäl från tjänstgöring under fredstid (C-klass), förordnades 9,75 procent (2018: 9,04 %) till ny granskning vid uppbåd (E-klass), befriades 3,25 procent (2018: 3,35 %) av de utomlands bosatta värnpliktiga med multipelt medborgarskap, utgjorde antalet uteblivna och med laga förhinder frånvarande 1,76 procent (2018: 1,74 %), sökte sig 1,45 procent av den manliga åldersklassen (2018: 1,39 %) till civiltjänst och befriades 0,48 procent (2018: 0,49 %) av ålänningarna i samband med uppbådet.

I tjänst via uppbåd

Uppbåd ordnas årligen i 15.8–15.12. Förordnandet om att inleda tjänstgöringen som man får efter uppbådet berättar när och vid vilket truppförband man inleder sin tjänstgöring. För dem som förordnas i tjänst börjar tjänstgöringen inom de tre år som följer efter uppbådet.

Det lönar sig att förbereda sig för den kommande tjänstgöringen till exempel genom att sköta sina egna civila ärenden, såsom frågor gällande studier, lån och anställning så att tjänstgöringen går bra. Man kan även förbereda sig genom att bekanta sig med den militära vardagen och tjänstgöringsuppgifterna samt genom att höja sin kondition. Ju bättre man förberett sig för tjänstgöringsuppgifterna och för inledandet av tjänstgöringen, desto trevligare känns det att inleda den.

Försvarsmaktens truppförband erbjuder många olika tjänstgöringsuppgifter. Under tjänstgöringen kan du utnyttja det kunnande du skaffat dig i det civila, t.ex. inom sjukvårds- eller säkerhetsbranschen. Det lönar sig att noggrant bekanta sig med tjänstgöringsuppgifterna. Man kan föra fram sina egna önskemål genom att besvara rekrytförfrågan innan tjänstgöringen inleds.

Ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor upphör 1.3

Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst inom alla tjänstgöringsuppgifter. Ansökan bör vara regionalbyrån till handa senast 1.3.2020. Till frivillig tjänstgöring kan man söka tidigast det år då man fyller 18. För dem som sökt ordnas urval i april 2020, där de personer som är tjänstdugliga förordnas till beväringstjänst. Förutsättningen för att man ska kunna göra frivillig militärtjänst för kvinnor är att man är finsk medborgare, 18-29 år när tjänstgöringen inleds samt att man med avseende på sitt hälsotillstånd och sina andra personliga egenskaper lämpar sig för militär utbildning. Ytterligare information och noggrannare anvisningar om hur man söker till frivillig militärtjänst för kvinnor finns på adressen: https://intti.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor.

Sammandrag av uppbådsresultatet 2019

  • Åldersklass som deltog i uppbådet: män födda 2001, vilkas antal är 30 183
  • I tjänst förordnades 73,49 %
  • Från tjänstgöring under fredstid befriades och till C-klass förordnades totalt 9,82 %
  • Till ny granskning vid uppbåd och till E-klass förordnades sammanlagt 9,75 %
  • Av utomlands bosatta värnpliktiga befriades 3,25 % på grund av multipelt medborgarskap
  • Antalet uteblivna och frånvarande med laga förhinder utgjorde 1,76 %
  • Till civiltjänst sökte 1,45 %
  • Antalet befriade ålänningar utgjorde 0,48 %