Hyppää sisältöön

Kutsunnat päätökseen - yli 73 prosenttia ikäluokasta määrättiin varusmiespalvelukseen

Maavoimien esikunta
Julkaisuajankohta 17.12.2019 10.30
Tiedote
kuva, jossa kolme sotilasta talvimaisemassa

Maavoimien aluetoimistojen järjestämät kutsunnat päättyivät 13.12.2019. Kutsunnoissa palvelukseen määrättiin yhteensä 73,49 prosenttia ikäluokan miehistä eli yhteensä noin 22 180 henkilöä.

Kutsuntoihin pääkohderyhmänä olivat vuonna 2001 syntyneet miespuoliset miehet, ikäluokan vahvuus on noin 30 200 henkilöä. Valtaosa kutsunnoissa palvelukseen määrätyistä aloittaa varusmiespalveluksensa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa vuoden 2021 alussa.

Vuosittain 15.8.–15.12. järjestettävät kutsunnat ovat Puolustusvoimille tärkeitä tilaisuuksia asevelvollisten henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Kutsunnoissa määritetään kutsuntoihin osallistuvien asevelvollisten palveluskelpoisuus ja päätetään palveluksesta. Kutsunnoissa asevelvollinen voi esittää palvelusta koskevia toiveitaan. Kutsuntojen yhteydessä Puolustusvoimat pitää yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Kutsuntatilaisuuksia pidettiin yhteensä 455 kaikkiaan 248 eri paikkakunnalla.

Vuoden 2019 kutsuntaikäluokan vahvuudesta (n. 30 200) kutsunnoissa terveydellisistä syistä rauhanaikaisesta palveluksesta vapautettiin (C-luokka) 9,82 prosenttia (2018: 9,19 %), terveydellisistä syistä uudelleen kutsunnoissa tarkastettavaksi (E-luokka) määrättiin 9,75 prosenttia (2018: 9,04 %), ulkomailla asuvia monikansalaisuuden perusteella vapautettuja oli 3,25 prosenttia (2018: 3,35 %), poissaolijoita ja laillisella esteellä kutsunnoista poisjääneitä oli 1,76 prosenttia (2018: 1,74 %), siviilipalvelukseen hakeutuneita oli 1,45 prosenttia (2018: 1,39 %), ahvenanmaalaisia vapautettiin 0,48 prosenttia (2018: 0,49 %).

Kutsuntojen kautta palvelukseen

Kutsuntojen jälkeen saatava palveluksenaloittamismääräys kertoo, missä ja milloin varusmiespalvelus alkaa. Palvelukseen määrätyillä palvelus alkaa kutsuntoja seuraavan kolmen vuoden aikana. Tulevaan palvelukseen kannattaa valmistautua esimerkiksi järjestämällä omat siviiliasiat, kuten opinnot, lainat ja työsuhdeasiat niin että palvelus sujuu mielekkäästi. Valmistautua voi myös perehtymällä armeijan arkeen ja palvelustehtäviin sekä kohottamalla omaa kuntoaan. Palvelustehtävät ja palveluksen aloittaminen ovat sitä mielekkäämpiä, mitä paremmin on etukäteen perehtynyt ja valmistautunut.

Puolustusvoimien joukko-osastot tarjoavat runsaasti palvelustehtäviä. Palveluksessa voi hyödyntää siviilissä hankittua osaamista esimerkiksi lääkintä- tai turvallisuusalalla. Palvelustehtäviin kannattaakin tutustua huolellisesti. Omat toiveet voi esittää vastaamalla alokaskyselyyn ennen palveluksen alkua.

Seuraava haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy 1.3.

Naiset voivat suorittaa varusmiespalveluksen vapaaehtoisesti kaikissa palvelustehtävissä. Hakemuksen tulee olla perillä aluetoimistossa viimeistään 1.3.2020. Hakeutua voi aikaisintaan sinä vuonna, jona hakija täyttää 18. Vuoden 2020 huhtikuussa palvelukseen hakeutuneille naisille järjestetään valintatilaisuus, jossa palveluskelpoiset henkilöt määrätään suorittamaan varusmiespalvelusta. Edellytyksenä palvelukseen pääsylle on Suomen kansalaisuus, palveluksen alkaessa 18–29 vuoden ikä ja terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Lisätietoa ja tarkemmat hakuohjeet naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen löytyvät osoitteesta: intti.fi/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus.

Yhteenveto vuoden 2019 kutsuntatuloksista

 • Kutsuntaikäluokka: vuonna 2001 syntyneet miehet, 30 183 henkilöä
 • Ikäluokasta:
  • Varusmiespalvelukseen määrättiin 73,49 %
  • Terveydellisin perustein palveluksesta rauhan aikana vapautettiin ja C-luokkaan määrättiin 9,82 %
  • Uudelleen kutsunnoissa tarkastettavaksi eli terveydellisistä syistä E-luokkaan määrättiin yhteensä 9,75 %
  • Ulkomailla asuvia, monikansalaisuuden perusteella vapautettuja 3,25 %
  • Poissaolijoita ja laillisella esteellä kutsunnoista poisjääneitä 1,76 %
  • Siviilipalvelukseen hakeutui 1,45 %
  • Vapautetuista ahvenanmaalaisia 0,48 %
´