Hoppa till innehåll

Lokalförsvaret och myndighetssamarbetet övas i september

Armén
Utgivningsdatum 24.8.2023 10.55 | Publicerad på svenska 24.8.2023 kl. 10.56
Pressmeddelande
sotilas teollisuusalueella

Lokalförsvarsövningar genomförs i hela landet den 1–8 september. Övningarna utvecklar den gemensamma säkerheten, myndighetssamarbetet och beredskapen på olika håll i Finland. Till exempel övas olika situationer i anslutning till räddningsverksamhet och befolkningsskydd tillsammans.

I lokalförsvarsövningarna deltar cirka 6000 soldater från försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Förutom försvarsmakten deltar polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsmyndigheterna, städerna och kommunerna samt flera andra aktörer. 

– Utöver det militära försvaret övar vi tillsammans med andra myndigheter i olika situationer som gäller till exempel civilförsvar, evakueringar och räddningsverksamhet. Genom att öva tillsammans säkerställer vi att vi har möjlighet att trygga medborgarnas vardag i alla situationer. Lokalförsvaret är en integrerad del av det övergripande nationella försvaret, där alla medborgare har en roll, säger brigadgeneral Sami-Antti Takamaa, operationschef för armén.  

Lokala trupper stärker den kollektiva säkerheten

Hörnstenen i det lokala försvaret är lokala trupper. De består bland annat av lokala bataljoner och enheter under deras befäl, som huvudsakligen ansvarar för ett landskap. 

– Reservister spelar en viktig roll i de lokala truppernas verksamhet. Därför är det viktigt att de regelbundet får behålla och utveckla sina färdigheter i dessa övningar. Största delen av reservisterna kommer att tilldelas lokala trupper baserat på deras utbildning och erfarenhet, men du kan också ansöka genom att meddela din regionalbyrå om din vilja, antyder brigadgeneral Takamaa.

I lokalförsvarsövningarna övar de lokala trupperna regionala skydds- och stridsuppgifter samt ledning, informationsutbyte och utbyte av lägesbild med regionala myndigheter. I undantagsförhållanden ingår uppgifter att skydda strategiska mål, övervakningsområden, stridsuppgifter och operera mot motståndarens specialstyrkor.

Lokalförsvarsövningarna är en del av arméns årliga utbildnings- och övningsverksamhet. Planeringen av övnings- och myndighetssamarbetet som helhet leds av Arméstaben.  

Så här övas det på olika områden 

Övningar ordnas i hela landet 1.–8.9.2023. Militärfordon kan ses i tätorter och en del av övningarna involverar flygoperationer. Övningstrupperna använder smällpatroner som är ofarliga för åskådare men orsakar buller.

Pohjoinen

 • övningens tidpunkt: 4.–8.9.2023
 • övningsområde: Rovaniemi, Sodankylä
 • trupper: cirka 550
 • fordon: cirka 80
 • deltagande myndigheter: Polisinrättningen i Lappland, Lapplands välfärdsområde, Sodankylä kommun, Meteorologiska Institutet, Lapplands flygflottilj, Gränsbevakningsväsendet i Lappland
 • övningsledare: överste Ari Mure
 • övningskommunikatör: Taina Pirinen, tfn 0299 452 346, [email protected] 

Vyötärö

 • övningens tidpunkt: 2.–8.9.2023
 • övningsområde: Kajana, Kuusamo, Kuhmo (Vuosanka)
 • trupper: cirka 1300
 • fordon: cirka 130 
 • deltagande myndigheter: Polisinrättningen i Uleåborg, Kajanalands räddningsverk, Norra Österbottens räddningsverk, Kajanalands välfärdsområde, Norra Österbottens välfärdsområde, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, Kajana stad, Kuusamo stad, Kuusamo församling, Finavia, Gränsbevakningsväsendet i Kajanaland
 • övningsledare: överste Ari Lehmuslehti
 • övningskommunikatör: Satu Hujanen, tfn 0299 451 113, [email protected] 

Kehä

 • övningens tidpunkt: 3.–8.9.2023
 • övningsområde: Helsingfors, Vanda, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt
 • trupper: cirka 800
 • fordon: cirka 150
 • deltagande myndigheter: Polisinrättningen i Helsingfors, Helsingfors räddningsverk, Helsingfors stad, Finska vikens kustbevakning
 • övningsledare: överste Vesa Laitonen
 • övningskommunikatör: Meri Leppänen, tfn 0299 421 235, [email protected]

Etelä-Pohjanmaa

 • övningens tidpunkt: 1.–8.9.2023
 • övningsområde: Seinäjoki, Vasa, Ilmajoki
 • trupper: cirka 800 
 • fordon: cirka 200
 • deltagande myndigheter: Polisinrättningen i Österbotten, Österbottens räddningsverk, Södra Österbottens välfärdsområde, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, Regionförvaltningsverket i Västra Finland, Regionförvaltningsverket i Inre Finland, Seinäjoki stad, Västra Finlands kustbevakning, Tullen
 • övningsledare: överste Marko Kivelä
 • övningskommunikatör: Henna Mäntylä, tfn 0299 443 303, [email protected]

Kanta-Häme

 • övningens tidpunkt: 2.–8.9.2023
 • övningsområde: Forssa, Riihimäki, Tavastehus, Hattula, Lahtis, Birkala, Jyväskylä
 • trupper: cirka 960
 • fordon: cirka 120
 • deltagande myndigheter: Tavastlands polisinrättning, Egentliga Tavastlands räddningsverk 
 • övningsledare: överste Petri Toivonen
 • övningskommunikatör: Vili Riuttanen, tfn 0299 442 414, [email protected] 

Etelä-Kymi

 • övningens tidpunkt: 3.–8.9.2023 
 • övningsområde: Fredrikshamn, Kotka
 • trupper: cirka 1700 
 • fordon: cirka 200
 • deltagande myndigheter: Polisinrättningen i Sydöstra Finland, Kymmenedalens välfärdsområde, NTM-centralen i Sydöstra Finland, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Fredrikshamn, Kotka stad, Vederlax kommun, Miehikkälä kommun, Pyttis kommun, Tullen
 • övningsledare: överste Petri Olli
 • övningskommunikatör: Päivi Visuri, tfn 0299 431 107, [email protected]

Följ med övningen: 

Paikallisturvallisuus.fi 
Facebook.com/maavoimat 
Twitter.com/maavoimat     
Instagram.com/maavoimat  

Ta reda på hur du kan gå med i de lokala styrkorna i ditt område: https://intti.fi/sv/lokala-trupper

´