Hoppa till innehåll

Lokalförsvarsövningar ger beredskap för störningssituationer

Armén
Utgivningsdatum 21.2.2023 13.05
Pressmeddelande
sotilas taisteluharjoituksessa

Armén övar lokalförsvaret på olika håll i Finland 24.2.–10.3.2023. Övningarna utvecklar de lokala truppernas kompetens och samarbetet mellan myndigheter i hela landet. Övningarna är samtidigt repetitionsövning för cirka 2800 reservister.

Vårens övningshelhet innehåller sex regionala övningar. I övningarna deltar över 6000 personer från försvarsmakten, av vilka cirka 2200 är beväringar och cirka 1000 från personalen. Dessutom deltar städernas myndigheter, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården, företag och aktörer inom det frivilliga försvaret.

Praktisk träning stärker den kollektiva säkerheten 

Under vårens lokalförsvarsövningar övar arméns lokala trupper i regionala skydds- och stridsuppgifter samt utvecklar ledarskapet, informationsutbytet och utbytet av lägesbilder med andra myndigheter. Det gemensamma målet är att förbereda sig för störningslägen. Syftet med övandet är att trygga till exempel transportförbindelser, energiförsörjning och drift av informationsnät i händelse av störningar samt att förhindra att situationen sprider sig till ett större område.  

– Lokal säkerhet är en gemensam angelägenhet. Genom regelbunden utbildning med andra myndigheter säkerställer vi att vi har en god samarbetsförmåga och tryggar medborgarnas vardag i alla lägen, säger Arméns operationschef, brigadgeneral Sami-Antti Takamaa.

De lokala trupperna stärker försvarsmaktens beredskap och förmåga i hela landet. I undantagsförhållanden omfattar de lokala truppernas uppgifter till exempel skyddet av strategiska mål, områdesövervakning, stridsuppgifter och att ingripa mot motståndarens specialstyrkor. Förutom försvarsmaktens personal placeras reservister som har utbildats för uppgifterna och som känner till sitt verksamhetsområde, i de lokala styrkorna. 

– Reservisterna spelar en nyckelroll i det lokala försvaret. Under vårens övningar kommer de att kunna träna sina krigstida uppgifter på ett mångsidigt sätt och arbeta tillsammans med myndigheterna i sitt område, säger brigadgeneral Takamaa.  

Lokalförsvaret utbildas regelbundet som en del av Arméns årliga utbildnings- och övningsverksamhet med beaktande av områdenas särdrag. Planeringen av övningen och samarbetet mellan myndigheterna som helhet leds av Arméstaben.  

Så här övas det på ditt område

Lokalförsvarsövningarna syns i hela landet 24.2.–10.3.2023. Militärfordon cirkulerar i tätorterna och en del av övningarna inbegriper flygoperationer. Övningstrupperna använder smällpatroner som är ofarliga för åskådare men orsakar buller.

Pohjoinen

 • övningstid: 24.2.–3.3.2023
 • övningsområde: Rovaniemi, Kemi, Rovajärvi, Sodankylä
 • Förutom de nationella styrkorna medverkar trupper från den amerikanska armén. Trupperna övar i samarbete med Armén i Rovajärviområdet. 
 • nationella styrkor på cirka 660, internationella styrkor på 290
 • fordon runt 130 
 • deltagande myndigheter: Polisinrättningen i Lappland, Lapplands räddningsverk, Rovaniemi stad, Lapplands välfärdsområde, Regionförvaltningsverket i Lappland, Finavia
 • övningsledare: överste Kimmo Kinnunen
 • övningens informatör: Taina Pirinen, tfn 0299 452 346, [email protected]

Oulu

 • övningstid: 25.2.–3.3.2023
 • övningsområde: Uleåborg med omnejd
 • trupper på cirka 850
 • fordon runt 130 
 • deltagande myndigheter: Polisen i Uleåborg, Räddningsverket i Norra Österbotten, Räddningsverket i Kajanaland, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, Tullen, Uleåborgs stad och Kempele kommun 
 • övningsledare: överste Ari Lehmuslehti
 • övningens informatör: Satu Hujanen, tfn 0299 451 113, [email protected] 

Kehä

 • övningstid: 2.–10.3.2023
 • övningsområde: Helsingfors, Vanda, Sibbo och Tusby
 • trupper på cirka 1250 
 • fordon runt 200 
 • deltagande myndigheter: Polisinrättningen, Helsingfors stads räddningsverk, Helsingfors stad
 • övningsledare: överste Vesa Laitonen
 • övningens informatör: Meri Leppänen, tfn 0299 421 235, [email protected] (2.-4.3.), Lotta Laaksonen, tfn 0299 421 233, [email protected] (5.-10.3.)

Satakunta

 • övningstid: 3.–10.3.2023
 • övningsområde: Niinisalo, Säkylä, Björneborg, Raumo, Euraåminne
 • trupper på cirka 880 
 • fordon runt 200
 • deltagande myndigheter: städerna Björneborg och Raumo, Euraåminne kommun, Västra Finlands kustbevakning, Polisstyrelsen, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Satakunta räddningsverk
 • övningsledare: överste Marko Kivelä
 • övningens informatör: Henna Mäntylä, tfn 0299 443 303, [email protected] 

Pirkanmaa

 • övningstid: 6.–10.3.2023
 • övningsområde: Lempäälä, Birkala, Nokia, Ylöjärvi, Virdois, Ruovesi, Orivesi, Kangasala, Hattula, Tavastehus, Jyväskylä och Lahtis
 • trupper på cirka 1500 
 • fordon runt 200
 • deltagande myndigheter: Birkalands välfärdsområde, Mellersta Finlands polisinrättning, Birkalands räddningsverk, Regionförvaltningsverken i Västra och Inre Finland, Tammerfors universitetssjukhus
 • övningsledare: överstelöjtnant Hannu Koivisto
 • övningens informatör: Mirva Riihimäki, tfn 0299 442 414, [email protected]

Kymi 

 • övningstid: 6.–10.3.2023 
 • övningsområde: Kouvola, Iitti, Luumäki 
 • trupper på cirka 1100 
 • fordon runt 160
 • deltagande myndigheter: Sydöstra Finlands gränsbevakningsväsende, MPK Sydöstra Finlands försvarsdistrikt, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Kouvola stad, Polisinrättningen i Sydöstra Finland, Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovård, Kymmenedalens räddningsverk
 • övningsledare: överste Petri Olli
 • övningens informatör: Jaana Kuusisto, tfn 0299 432 784, [email protected] 

Följ med övningarna: 
https://paikallisturvallisuus.fi 
Facebook.com/maavoimat 
Twitter.com/maavoimat 
Instagram.com/maavoimat  

Se hur du kan ansöka till de lokala styrkorna i ditt område: https://intti.fi/paikallisjoukot  

´