Hoppa till innehåll

Lokalförsvarsövningen Kehä 21 i huvudstadsregionen - Samverkan för huvudstadsregionens försvar

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 27.8.2021 13.30 | Publicerad på svenska 3.9.2021 kl. 16.38
Pressmeddelande
Valmiusyksikkö harjoittelee yhdessä poliisin kanssa

Lokalförsvarsövningen Kehä 21, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas den 5-10 september 2021 i huvudstadsområdet och i Östra Nyland. Övningstruppernas styrka är ungefär 500 personer, och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

I årets andra lokalförsvarsövning ingår även övning av myndighetssamarbete på lokal nivå där målsättningen är att stärka myndigheternas inbördes insatsberedskap. Myndigheter som deltar är Helsingfors stads räddningsverk och Polisinrättningen i Helsingfors. 

Under lokalförsvarsövningen Kehä 21 äger huvudparten av truppernas verksamhet rum i Helsingfors. Övriga övningsområden är Tusby och Kervo. Trupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar omkring 150 fordon. En del av fordonen är bepansrade.

Vid vissa av objekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av övningsobjekten. Vi publicerar närmare information om platser och tidpunkter i bullermeddelandet.

Övningen Kehä 21 är en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Under lokalförsvarsövningarna satsar man på att förbättra de lokala truppernas prestationsförmåga samt att öva samverkan med olika myndigheter.

Du kan följa med övningen via sociala medier med hashtaggarna: #kehä21, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus ja #paikallispuolustajat.

Kontaktuppgifter för massmedierna: Lotta Laaksonen, övningens informatör, 0299 421 233, [email protected] 
 

Reservister som deltar i övningen Kehä 21: Observera följande försiktighetsåtgärder gällande COVID-19-pandemin!

Om du har insjuknat i eller återhämtar dig från COVID-19 under perioden 23.8 - 4.9.2021 ska du kontakta Nylands regionalbyrås kundtjänst ([email protected]) för att bli befriad från repetitionsövningen lokalförsvarsövning Kehä 21 (KH320121120). 

Till ansökan om befrielse ska du bifoga en utskrift/skärmdump från omakanta.fi eller ett läkarintyg, ur vilket framgår den information som krävs för att fatta beslut om befrielse. Skicka ansökan till Nylands regionalbyrå per e-post ([email protected]) innan övningen börjar. 
 
Kontakta omedelbart Nylands regionalbyrås kundtjänst 0299 422 211 om du innan övningen inleds, 30.8 - 3.9.2021, har förkylnings- eller coronasymptom. 

Du måste i efterhand, per e-post, skicka ett intyg av läkare eller sjukskötare över sjukdomen till Nylands regionalbyrå. 

Anmäl dig till tjänstgöring vid övningen tidigast en timme innan den beordrade tidpunkten.

Du får inte delta i repetitionsövningen om du är sjuk! 
 

´