Hoppa till innehåll

Armén skaffar bepansrade SISU GTP 4x4 terrängfordon för testbruk

Armén
Utgivningsdatum 9.6.2020 9.08
Pressmeddelande
Sisun 4 x 4 maastoajoneuvo

Testserien omfattar sex stycken fordon som är utrustade för Försvarsmaktens bruk och som kommer att testas i Arméns terrängförhållanden under 2021.

Genom anskaffningen samlar Armén information om fordonens prestationsförmåga och användbarhet för Försvarsmaktens kommande behov gällande rörlighet, såväl i Finland som i krishanteringsuppgifter.

Försvarsmaktens logistikverk fattade beslut om anskaffningen den 4.6.2020. 

Värdet på anskaffningen utan mervärdesskatt är ca 3,8 miljoner euro och dess direkta sysselsättande verkan i Finland är ca 10 årsverken. 

Fordonen kommer att levereras under 2021.

Bilder: Oy Sisu Auto Ab