Hoppa till innehåll

Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå

JägarbrigadenKarelska brigadenPansarbrigaden
Utgivningsdatum 3.5.2021 11.11 | Publicerad på svenska 11.5.2021 kl. 16.43
Pressmeddelande
Ilmatorjunnan asejärjestelmillä ammuntaa
Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 1/21 Lohtajalla

Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 hålls den 17–27 maj 2021 på skjut- och övningsområdet i Lochteå. Övningen leds av luftvärnsinspektören, major Mikko Mäntynen. I övningen deltar trupper från alla försvarsgrenar. Övningens totala styrka är ungefär 1 650 personer, och av dem är drygt 100 reservister.

Syftet med övningen är att öka reservisternas, beväringarnas och personalens beredskap och kunnande i olika uppgifter inom luftvärn och luftförsvar med beaktande av de operativa kraven. Övningen utvecklar också samverkan mellan Arméns, Flygvapnets och Marinens trupper i fråga om luftförsvarsuppgifter.
Övningens skjutskede infaller under övningens första vecka, den 18–22 maj, och under den här tiden använder man skarp ammunition. Stridsskedet infaller under den andra veckan den 23–27 maj, då man endast använder övningsammunition. Under övningen sker helikopterflygningar och annan flygverksamhet den 18–27 maj under alla tider på dygnet. 

Trupperna förflyttar sig till övningsområdet enligt följande tidtabeller och rutter:
17.5. klo 5.00-17.00 Vekaranjärvi-VT15-Jyväskylä-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80 km/h
17.5. klo 7.00-16.00 Hattula-Tampere-Parkano-Seinäjoki-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80 km/h
18.5. klo 6.00-16.00 Vekaranjärvi-VT15-Jyväskylä-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80 km/h
18.5. klo 8.00-16.00 Hattula-Tampere-Parkano-Seinäjoki-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80 km/h
19.5. klo 8.00-17.00 Rovaniemi-VT 4-Oulu-VT 8-Kokkola-Lohtaja marssinopeus noin 80 km/h
20.5. klo 7.00-17.00 Vekaranjärvi-VT15-Jyväskylä-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80 km/h
20.5. klo 8.00-16.00 Hattula-Tampere-Parkano-Seinäjoki-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80km/h
21.5. klo 7.00-15.00 Rovaniemi-VT 4-Oulu -VT 8-Kokkola-Lohtaja marssinopeus noin 80 km/h
24.5. klo 7.00-16.00 Hattula-Tampere-Parkano-Seinäjoki-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80km/h
25.5. klo 7.00-16.00 Hattula-Tampere-Parkano-Seinäjoki-Kokkola-Lohtaja marssinopeus 80km/h

Följ övningen här:
Maavoimat.fi/harjoitukset/Ilmapuolustusharjoitus 1/21
Facebook Maavoimat #maavoimat #ilmavoimat #merivoimat #IPH21
Twitter @Maavoimat #maavoimat #ilmavoimat #merivoimat #IPH21
Instagram.com/puolustusvoimat.fi #maavoimat #ilmavoimat #merivoimat #IPH21

Ampuma- ja harjoitusalue Joukko-osasto Parolannummi, Hattula Sodankylä Tikkakoski, Jyväskylä Vekaranjärvi, Kouvola Yhteistoiminta-alue
´