Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Nya rekryter i ledet — beredskapen upprätthålls

Armén
6.7.2020 11.08
Pressmeddelande
kuva, jossa varusmiehiä maastoharjoituksessa

Måndag 6 juli inleder cirka 9 200 rekryter sin tjänstgöring inom Armén. Flest rekryter i kontingent 2/20 tar Arméns stora truppförband emot: Björneborgs brigad 2 250 rekryter, Karelska brigaden 2 100 rekryter och Kajanalands brigad 1 800 rekryter. Av dem som inleder sin tjänstgöring inom Armén är drygt 500 kvinnor.

Beväringstjänsten är en viktig länk med tanke på hela Finlands beredskap och samhällets övergripande säkerhet. Arméns beredskap är en helhet där värnplikten och beväringar har en betydande roll. Värnplikten och beväringstjänsten innebär både beredskap att reagera på förändringar i säkerhetsmiljön och förmåga att ge andra myndigheter handräckning.

Beredskapen har testats med goda resultat under vårens undantagsförhållanden. På grund av coronavirusläget säkerställdes beväringarnas och personalens säkerhet genom att övergå till nya arrangemang, bland annat för tjänstgöringsrytmens del. Arméns stora övningar under våren verkställdes planenligt, så att trupperna uppnådde de utbildningskrav som ställts på dem. Armén gav även handräckning till Polisen i samband med isoleringen av Nyland. 

Med anpassade värnpliktsarrangemang kommer Försvarsmakten att säkerställa en säker inledning av tjänsten för rekryterna och att utbildningen kan genomföras planenligt.

Den riksomfattande testning av programmet Utbildning 2020 som inleddes under kontingent 1/2020 fortsätter även inom den nya kontingenten. Under testningen utvecklas strukturen, innehållet och metoderna i de värnpliktigas utbildning. Syftet med programmet är att göra utbildningen mångsidigare och effektivera tidsanvändningen. I den förnyade beväringsutbildningen utnyttjas teknologin bättre, t.ex. simulatorer och nätbaserade inlärningsmetoder.  

Antalet nya rekryter enligt truppförband 
•    Jägarbrigaden: 1 215 rekryter
•    Gardesjägarregementet: 833 rekryter
•    Kajanalands brigad: 1 800 rekryter
•    Karelska brigaden: 2 100 rekryter
•    Sjökrigsskolan: 334 rekryter
•    Pansarbrigaden: 1 368 rekryter 
•    Björneborgs brigad: 2 250 rekryter
•    Uttis jägarregemente: 186 rekryter