Hyppää sisältöön

Uudet alokkaat riviin — valmiuden ylläpito jatkuu

Maavoimat
Julkaisuajankohta 6.7.2020 11.08
Tiedote
kuva, jossa varusmiehiä maastoharjoituksessa

Maanantaina 6. heinäkuuta varusmiespalveluksen aloittaa Maavoimissa noin 9 200 alokasta. Eniten alokkaita saapumiserässä 2/2020 vastaanottavat Maavoimien suuret joukko-osastot: Porin prikaatissa aloittaa 2 250 alokasta, Karjalan prikaatissa 2 100 alokasta, ja Kainuun prikaatiin 1 800 alokasta. Palveluksen Maavoimissa aloittavista hieman yli 500 on naisia.

Varusmiespalvelus on tärkeä lenkki koko Suomen valmiudessa ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa. Maavoimien valmius on kokonaisuus, jossa asevelvollisuudella ja varusmiehillä on merkittävä rooli. Asevelvollisuus ja varusmiespalvelus merkitsevät sekä valmiutta reagoida turvallisuusympäristön muutoksiin että yhtä lailla kykyä antaa virka-apua muille viranomaisille.

Valmiutta on kevään aikana testattu onnistuneesti poikkeusoloissa. Koronatilanteen vuoksi varusmiesten ja henkilöstön turvallisuus taattiin siirtymällä uusiin järjestelyihin muun muassa palvelusrytmin osalta. Maavoimien kevään suuret harjoitukset toteutettiin sovelletusti, jotta joukot saavuttivat niille asetetut koulutusvaatimukset. Maavoimat myös antoi virka-apua Poliisille Uudenmaan eristämisessä.

kuva, jossa varusmiehet marssivat varuskunnassa

Varusmieskoulutuksessa siirryttiin maaliskuun lopussa järjestelyyn, jossa varusmiehet jaettiin kolmeen osastoon ja kukin ryhmä on ollut vuorollaan neljä viikkoa koulutuksessa ja kaksi viikkoa vapaalla. Koronaepidemian vuoksi aloitettuja järjestelyjä jatketaan myös 2/2020-saapumiserän palveluksen järjestelyissä ja näin varmistetaan uuden saapumiserän asevelvollisten turvallinen palveluksen aloittaminen ja koulutuksen toteutuminen. 

Saapumiserässä 1/20 alkanut valtakunnallinen Koulutus 2020 -ohjelmaan liittyvä laaja kokeilu jatkuu myös uuden saapumiserän osalta. Kokeilussa kehitetään asevelvollisten koulutuksen rakennetta, sisältöjä ja menetelmiä. Ohjelman tarkoituksena on monipuolistaa koulutusta ja tehostaa ajankäyttöä. Uudistuneessa varusmieskoulutuksessa hyödynnetään aiempaa paremmin teknologiaa, kuten simulaattoreita ja verkko-oppimismenetelmiä.

Uusien alokkaiden kokonaismäärät joukko-osastoittain
•    Jääkäriprikaati: 1 215 alokasta
•    Kaartin jääkärirykmentti: 833 alokasta
•    Kainuun prikaati: 1 800 alokasta
•    Karjalan prikaati: 2 100 alokasta
•    Maasotakoulu: 334 alokasta
•    Panssariprikaati: 1 368 alokasta
•    Porin prikaati: 2 250 alokasta
•    Utin jääkärirykmentti: 186 alokasta

´