Hoppa till innehåll

Nya robotar kompletterar Arméns pansarvärnsförmåga

Armén
Utgivningsdatum 9.12.2022 13.40 | Publicerad på svenska 12.12.2022 kl. 9.34
Pressmeddelande

Förvärvet av Spike SR och Spike LR2 pansarvärnsrobotar kommer att medföra en betydande ökning av arméns pansarvärnskapacitet.

Försvarsminister Antti Kaikkonen har godkänt försvarsmaktens förslag om upphandling av pansarvärnsrobotarna Spike SR och LR2. Statsrådets finansutskott stödde upphandlingen vid sitt möte 1.12.2022. 

Spike SR-pansarvärnsroboten har utvecklats främst mot tunga stridsvagnar, samt för att avvärja stridsfordon och lätta fordon samt väpnade bröstvärn. Spike LR2-roboten gör det möjligt att förstöra pansarfordon även utanför siktlinjen. Båda robotarna är utrustade med en dubbelkavitetsladdning, vilket möjliggör penetration även av pansarfordonets reaktiva pansar.

- Det toppmoderna moderna robotmaterielet, tillsammans med våra befintliga vapensystem, bildar ett omfattande pansarvärnspaket. De nya pansarvärnsrobotarna kommer att avsevärt stärka vår pansarvärnsförmåga, säger infanteriinspektör, överste Juhana Skyttä från Arméstaben.

Tillverkare av Spike-robotarna är Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Robotarna upphandlas genom Natos upphandlingsorganisation NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Förutom pansarvärnsrobotar omfattar förvärvet utbildning, bär- och avfyrningsutrustning.

Det totala värdet av upphandlingen är cirka 213 miljoner euro. Anskaffningen finansieras genom statens tilläggsbudget, som innehåller tilläggsfinansiering för anskaffning av försvarsmateriel som inleds snabbt. 

Mer information om de pansarvärnsrobotsystem som redan används av försvarsmakten i Försvarsmaktens materielkatalog:

Mer information om SPIKE SR- och LR2-robotarna:

Spike SR är främst avsedd mot tunga stridsvagnar, men den är också lämplig för förstörelse av stridsfordon och lätta fordon samt väpnade nästen. Spike SR är ett fordonsspecifikt engångsvapen mot stridsvagn som fungerar enligt en skjut-och-glöm-funktionsprincip. Roboten har sitt eget EO / IR-sökhuvud, som efter att ha låst och avfyrat målet styrs oberoende till målet, oavsett dess rörelsetillstånd eller förändringar.  Robotens stridsspets är utrustad med en dubbel konladdning, vilket möjliggör penetration även av reaktivt pansar.


Tekniska uppgifter:
Längd: 98 cm
Vikt: 9,6 kg
Skjutavstånd: 50-2000 m

Spike LR2 är den senaste generationens robot i PSTOHJ 2000M-systemet, vilket gör att stridsvagnar kan förstöras även utanför siktlinjen. Robotens bana kan väljas av skytten och kan vara upp till 70 grader, vilket gör det möjligt att påverka stridsvagnens mindre skyddade tak. Roboten är utrustad med ett zonrör och en dubbel konladdning, vilket gör det möjligt att penetrera även reaktivt pansar.  


Tekniska uppgifter:
Längd: 114 cm 
Vikt (hela systemet): cirka 27 kg 
Skjutavstånd: 5500 m

Spike LR2

 

Bilder: Rafael
 

´