Hoppa till innehåll

Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga

ArménBjörneborgs brigadGardesjägarregementetKajanalands brigadKarelska brigadenMarkstridsskolanNylands brigad
Utgivningsdatum 27.8.2021 12.00
Pressmeddelande
Sotilas istuu kivellä selin kameraan. Taustalla kaivinkone ja metsää.

Övningen Ekenäs 21 som leds av armén ordnas på Syndalens övningsområde och i Koverhar hamnområde under tiden 30.8-3.9.2021.

Övningen genomförs i samarbete med Nylands brigad, Markstridsskolan, Karelens, Kajanalands och Björneborgs brigad samt Gardesjägarregementet. I övningen deltar även avdelningar från flygvapnet och Pansarbrigaden. I samband med övningen Ekenäs 21 ordnas en beredskapsövning för räddningsväsendet (PVPETO21). Övningens totala styrka är 245 soldater. Övningen Ekenäs 21 leds av pionjärinspektör Juha Helle och räddningschefen för övningen PVPETO 21, Jukka Hämäläinen.

Målet med övningen Ekenäs 21 är att testa spärrnings- och röjningsförmågan hos arméns beredskapspionjärteam samt CBRN-truppernas förmåga att skydda och Specialavdelningen för röjnings förmåga att röja. I övningen presenteras finländsk pionjärkompetens för de nationella samarbetsparterna. Till övningen har bjudits in nationella civil- och myndighetspartner som har möjlighet att bekanta sig med pionjärstyrkornas verksamhet samt den finländska försvarsindustrins lösningar. - Under övningen Ekenäs 21 testar vi pionjärtruppernas prestanda i krävande övningar. Vi ger också den inhemska försvarsmaterielindustrin möjlighet att visa sina framtidsprodukter, berättar övningsledaren överste Helle.

I övningen iakttas de säkerhetsåtgärder mot coronaviruset som myndigheterna fastställt i anslutning till testning, säkerhetsavstånd, hygienanvisningar och användning av munskydd. Övningsavdelningarna är inte i närkontakt med varandra.

Trupperna flyttar till övningsområdet måndagen den 30 augusti och återvänder till truppförbanden under fredagen den 3 september. Övningen orsakar buller 31.8-2.9.2021 kl. 8-16.

Följ övningen i arméns sociala medier - Facebook, Twitter och Instagram.
maavoimat.fi/tammisaari-21 
twitter.com @Maavoimat 
facebook.com/maavoimat
Instagram @maavoimat
Övningens egna hashtag är #tammisaari21 #pioneeri

Övningsledaren är överste Juha Helle
Assistent till övningsledaren är överstelöjtnant Timo Ronkainen
Övningens informatör Jaana Kuusisto, tfn 0299 432 784, [email protected]

´