Hoppa till innehåll

Övningen Karleby 20 syns och hörs i hela Mellersta Österbotten

Björneborgs brigad
Utgivningsdatum 24.8.2020 17.31
Pressmeddelande

Björneborgs brigad ordnar lokalförsvarsövningen Karleby 20 den 7–11 september 2020. Övningen hålls förutom i Mellersta Österbotten även i Jakobstad. Mycket verksamhet som hänför sig till övningen kommer att ses i Karleby och dess närområden. Målsättningen med övningen är att testa inte bara de lokala truppernas verksamhet, utan även hur myndighetssamarbetet fungerar i en krissituation.

I den en vecka långa övningen deltar ungefär 800 beväringar samt reservisttrupper och Försvarsmaktens stamanställda.


Övningen är en fortsättning på de tidigare lokalförsvarsövningarna i Österbotten och Södra Österbotten, och i den deltar förutom Försvarsmakten även en stor del andra myndigheter. Övningen leds av biträdande kommendören för Björneborgs brigad, överste Riku Suikkanen. Enligt honom är den aktion som man nu får se lite större än tidigare år.  
– Under övningens gång utvecklas de lokala truppernas beredskap att försvara sitt eget närområde och nya prestationsförmågor testas. Den verksamhet som allmänheten ser kommer att koncentreras till Karleby, men vi rör oss delvis även i närkommunerna, berättar överste Suikkanen.


Coronapandemin uppmärksammas vid övningen


Försvarsmakten följer hela tiden med coronasituationen, och reagerar vid behov snabbt på förändringar. Vid planeringen av övningen har man redan vidtagit olika åtgärder med vilka man tar hand om beväringarnas, reservisternas och personalens hälsa. Åtgärderna är i stor utsträckning desamma med vilka även det övriga samhället försöker förhindra spridningen av coronaviruset covid-19. 
– Inom Försvarsmakten är det för närvarande förbjudet att skaka hand. Vi sköter om handhygienen, följer säkerhetsavstånd och om situationen så kräver det, använder vi även munskydd för att undvika smitta. Våra truppers hälsa prioriteras, konstaterar överste Riku Suikkanen. 
Lokalförsvarsövningen Karleby 20 är en helhet, i vilken även andra evenemang ingår, t.ex. det skjutövningsskede som ordnas på övningsområdet i Lochteå föregående veckoslut den 4–6 september och olika stridsövningar under veckans gång.
Under övninger trupperna använder smällpatroner, som är ofarliga för utomstående, men föranleder buller.


Man kan följa övningen på Arméns och Björneborgs brigads sociala medier med hjälp av taggarna: #kokkola20, #karleby20 #paikallispuolustus och #porpr.
Facebook.com/Maavoimat
Facebok.com/PorinPR
Twitter.com/Maavoimat
Twitter.com/PorinPR


Koarleby 20 är en av Arméns sex lokalförsvarsövningar som ordnas runt om i Finland. Övriga övningar är Lappland 2/20, Kehä 20, Päijänne-Tavastland 20, Södra Savolax 20 och Savolax-Karelen 220. 

Läs mer om lokalförsvarsövningarna och följ övningarna!

´