Hoppa till innehåll

Övningen Northern Forest 21 utvecklar Arméns bekämpnings- och prestationsförmåga i norra Finland

Armén
Utgivningsdatum 10.5.2021 15.48
Pressmeddelande
kuva jossa raskas raketinheitin ampuu Rovajärvellä

Northern Forest 21 är en del av Försvarsmaktens huvudkrigsövning och Arméns mest betydelsefulla krigsövning detta år.

Övningen Northern Forest 21 ordnas 17.5 - 3.6 på skjut- och övningsområdet i Rovajärvi samt i Sodankylä- och Kittilä-området. Övningen består av två skeden. Det första skedet omfattar artilleriets och infanteriets skjutningar med skarp ammunition i Rovajärvi 17 - 27.5. Det andra skedet utgörs av en stridsövning, som börjar 24.5 och avslutas 2.6.  

– Under övningen utvecklas Arméns kunnande i bekämpning samt truppernas prestationsförmåga i utmanande förhållanden i Norra Finland. Övningen, som är omfattande, möjliggör övning av samverkan mellan stora trupphelheter, berättar övningsledaren, överste Kari Pietiläinen från Markstridsskolan.

I NF21-övningen deltar totalt cirka 7 000 personer, och deltagarna består av beväringar, reservister och Försvarsmaktens avlönade personal. Antalet reservister i övningstrupperna är cirka 2 000. En betydande del av de beväringar som deltar i övningen övergår till reserven i juni 2021. För dem som hemförlovas utgör NF21-övningen en viktig avslutande övning, som sätter kunnandet och prestationsförmågan på prov. 

FISE-samarbetet utvecklas

I övningen deltar trupper från Kajanalands brigad, Jägarbrigaden, Markstridsskolan, Björneborgs brigad, Pansarbrigaden, Försvarsmaktens logistikverk, Försvarsmaktens ledningssystemcenter, Försvarsmaktens underrättelsetjänst och Gränsbevakningsväsendet. Övningen ordnas och leds av Markstridsskolan. 

I övningen deltar dessutom cirka 350 svenska soldater. Genom samövning med svenska trupper utvecklas samoperationsförmågan och upprätthållandet av en gemensam lägesbild. De svenska trupperna kommer från Norrbottens regemente samt från Artilleri- och Ledningsregementet?. FISE-samarbetet och dess utvecklande bygger på ett militärstrategiskt koncept inom försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. 

– NF-övningen skapar synnerligen bra ramar för utveckling av samarbetet, målet är  effektiv användning av resurserna på bägge sidor av gränsen, konstaterar överste Pietiläinen.  

Övningstrupperna i små avdelningar 

Övningen är av central betydelse med tanke på de värnpliktigas utbildning och Försvarsmaktens prestationsförmåga, eftersom Försvarsmaktens prestationsförmåga skapas genom trupproduktion. 

– De planerade trupperna utbildas även i år. Truppernas prestationsförmåga blir inte lidande, även om coronavirusläget har fört med sig förändringar i övningsverksamheten, säger Pietiläinen. 

Övningen Northern Forest 21 ordnas på ett coronasäkert sätt och med strikta säkerhetsåtgärder. Trupperna har indelats i små avdelningar, som inte möts. Inom ett stort övningsområde är det lätt att placera ut trupperna med långa mellanrum, eftersom övningsområdet i Rovajärvi är Försvarsmaktens mest omfattande - dess totala yta är  1 070 kvadratkilometer. De svenska deltagarna genomgår coronatest och iakttar karantän innan de kommer till Finland.  

Man kan följa med övningen med taggarna: 

#maavoimat
#northernforest21
#NF21
#pvpsh21

´