Hoppa till innehåll

Under lokalförsvarsövningarna utvecklas lokalförsvarets prestationsförmåga

Armén
Utgivningsdatum 18.2.2020 14.59 | Publicerad på svenska 20.2.2020 kl. 11.21
Pressmeddelande
kuva, jossa panssariajoneuvoja ajaa taajama-alueella

Lokalförsvarsövningar som leds av Arméns truppförband ordnas under tiden 24.2–6.3.2020 i Södra Karelen, Mellersta Finland, Lappland, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta och Nyland. I övningarna deltar sammanlagt cirka 3 650 representanter för Försvarsmakten och olika myndigheter.

Under övningarna övar Försvarsmaktens lokala trupper, olika myndigheter och samarbetsparter lokalförsvarsuppgifter. Genom övningarna utvecklas lokalförsvarets beredskap och prestationsförmåga samt myndigheternas förmåga att samarbeta i situationer som utvecklats snabbt inom hela Finlands område. Övningarna möjliggör utveckling av de lokala truppernas beredskap, stridsförmåga, ledarskap och utrustning. I framtiden kommer lokalförsvaret att ha en allt större roll och ett mångsidigare uppgiftsfält.

De lokala bataljonerna som bildats av reservister och avlönad personal har en central uppgift när det gäller att trygga funktioner som är viktiga för samhället. De lokala trupperna är krigstida trupper som används för lokala strids- och stöduppgifter. De lokala truppernas styrka är att de känner väl till det egna verksamhetsområdet och att deras utrustning och utbildning är skräddarsydd för uppgiften.  De utbildas och utrustas enligt sin uppgift. Uppgifter som ankommer på de lokala trupperna är inrättande av trupper, övervakning av områden, skyddande av objekt, olika stridsuppgifter såsom bekämpning av specialtrupper, samarbete med övriga myndigheter och kommunledningen samt stödjande av övriga trupper.

Alla Försvarsmaktens trupper deltar i verkställandet av lokalförsvaret. Lokalförsvarsövningarna erbjuder goda möjligheter att öva truppernas uppgifter och samordna funktioner. Målet är att göra det möjligt att använda Försvarsmaktens trupper och prestationsförmågor för tryggande av samhällets funktioner i hela landet. Genom övningarna fås respons och observationer som beaktas i utvecklandet av lokalförsvaret.

Övningarna ingår i Försvarsmaktens verksamhetsplan. Arméns övningsverksamhet bygger på uppgifterna under undantagsförhållanden samt utvecklandet av truppernas prestationsförmåga och kunnande. Lokalförsvarsövningarna syns i bosättningscentra, där rikliga mängder militära fordon såsom pansarbandvagnar kommer att röra sig under övningen. I en del av övningarna ingår flygverksamhet. Övningstrupperna använder sig av smällpatroner som är ofarliga för allmänheten, men som medför buller.  

Man kan följa med hur övningarna framskrider på Arméns sociala medier under hashtagen #paikallispuolustus:

Lokalförsvarsövningarna i ett nötskal

 • Armén ordnar lokalförsvarsövningar två gånger per år (på våren och hösten) inom hela Finlands område.
 • I de lokala truppernas verksamhet deltar reservister som känner väl till sitt område. De lokala truppernas uppgift är att bl.a.
  • Inrätta trupper
  • Övervaka områden och skydda viktiga objekt
  • Lösa olika stridsuppgifter, såsom bekämpning av specialtrupper
  • Stödja andra trupper samt sköta det lokala underhållet  
  • Stödja övriga myndigheter
 • Målsättningar för övningarna är bl.a.
  • Fördelning av lägesbilden mellan olika myndigheter och skapande av en gemensam lägesbild,
  • Ledarskap, informationsutbyte och samarbete mellan olika myndigheter,
  • Verksamhet i situationer i vilka många myndigheter deltar, den praktiska ledningen av, informationsutbytet vid och rapporteringen om sådan verksamhet,
  • Övning av personalen samt utbildning av beväringar och reservister med tanke på lokalförsvarsuppgifter,
  • Skapande och övning av beredskap och försvarsförmåga på lokalnivå

Lokalförsvarsövningarna

Pori 20 - Björneborg 20, 2 - 6.3.2020
•    Övningsområden: Björneborg, Kankaanpää/Satakunta
•    Trupper: ca 500 personer
•    Övningsledare biträdande kommendören för Björneborgs brigad, överste Riku Suikkanen, informatör Annu Porttila 0299 443 303
Kehä 20, 1 - 6.3.2020
•    Övningsområden: Helsingfors, Lovisa, Borgå, Sibbo och Vanda
•    Trupper: ca 650 personer
•    Övningsledare biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Rainer Kuosmanen, informatör Meri Leppänen, 0299 421 235
Lappi 120, 24 - 28.2.2020
•    Övningsområden: Sodankylä, Kittilä, Rovaniemi/landskapet Lappland
•    Trupper: ca 300 personer
•    Övningsledare biträdande kommendören för Jägarbrigaden, överste Jari Osmonen, informatör Taina Pirinen 0299452111
Etelä-Karjala 20, 2 - 5.3.2020
•    Övningsområden: Villmanstrand, Joutseno, Imatra
•    Övningen omfattar flygverksamhet
•    Trupper: ca 1 000 personer
•    Övningsledare biträdande kommendören för Karelska brigaden, överste Petri Olli, informatör Päivi Visuri 0299 431 107
Savo-Karjala 20, 24-28.2.2020
•    Övningsområden: Norra Savolax (Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Idensalmi), Norra Karelen (Joensuu)
•    Övningen omfattar flygverksamhet
•    Trupper: ca 460 personer
•    Övningsledare chefen för Norra Savolax regionalbyrå, överstelöjtnant Markku Puustinen, informatör Satu Hujanen 0299 451 113
Keski-Suomi, 2 - 6.3.2020
•    Mellersta Finland (Jyväskylä: området kring Tikkakoski, Puuppola och stadens centrum samt Tourula, Keuruu, Lievestuore i Laukas)
•    Trupper: ca 700 personer
•    Övningsledare biträdande kommendören för Pansarbrigaden, överste Kari Kaakinen, informatör Kirsi Lehto 0299 442414

´