Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens huvudkrigsövning fokuserar på Sydöstra Finlands försvar

Armén
Utgivningsdatum 31.10.2019 14.57
Pressmeddelande
CV9030 metsässä

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 ordnas 27.11 - 4.12. 2019 i Sydöstra Finland. Målsättningen är att tillsammans med Gränsbevakningsväsendet öva användningen av Försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor samt beredskapen att reagera på situationer som uppkommer snabbt i Sydöstra Finland.

Som mest deltar 12 000 personer samtidigt i övningen. Av dem är 6200 beväringar, 3200 reservister och 2600 personal från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Antalet fordon som deltar i övningen är ungefär 2200. Övningstrupperna kommer från Armén, Marinen, Flygvapnet, Huvudstaben och Huvudstaben underställda inrättningar samt Gränsbevakningsväsendet. Övningen leds av kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko.

- Vid Försvarsmaktens huvudkrigsövning som vartannat år hålls i olika delar av landet, konkretiseras hur viktigt samarbetet mellan försvarsgrenarna och Gränsbevakningsväsendet är. Genom ett välfungerande samarbete kan vi försvara hela landet i alla lägen. Huvudkrigsövningen utgör även ett ypperligt tillfälle att testa våra värnpliktigas, både beväringarnas och reservisternas, kompetens inom ramen för en omfattande övningshelhet, sammanfattar generallöjtnant Hulkko.

Försvarsmakten övar i Valkeala, Savitaipale, Taipalsaari, S:t Michel, Mäntyharju, Villmanstrand, Fredrikshamn, Kotka och Borgå. Vidare pågår övningsverksamhet även i Södra och Sydvästra Finlands kustområden (Obbnäs-Kotka-Fredrikshamn), samt i Skärgårdshavet och Finska viken.

I övningen deltar trupper från Arméns alla vapenslag från Gardesjägarregementet, Karelska brigaden, Markstridsskolan, Arméstaben, Pansarbrigaden, Björneborgs brigad och Uttis jägarregemente. Markstridsskolan leder stridsövningsfasen och ansvarar för övningens allmänna arrangemang.

Marinen deltar i övningen med marina förband och kustförband från Marinens alla truppförband. 10 stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar samt bland annat kustartilleri och ett sjömålsrobotbatteri deltar i övningen. Under övningen genomför kustartilleriet skjutningar vid Rankki under tiden 27.11 - 1.12.

Flygvapnet deltar i övningen Kaakko 19 med totalt sju flygplan. Flygverksamheten kommer att äga rum i området Fredrikshamn–Imatra–Nyslott–S:t Michel–Jyväskylä–Lahtis–Borgå och över Skärgårdshavet. I anknytning till övningen kommer Flygvapnet att fälla en styrbar precisionsbomb med kort räckvidd, av typen JDAM, över skjutområdet i Pahkajärvi den 22 november (reservdag 27 november).

Under övningsdagarna 25.11 - 4.12 infaller flygverksamheten mellan klockan 8 och 18. I övningen deltar, utöver Flygvapnets flygplan, också Arméns helikoptrar och obemannade luftfartyg samt Gränsbevakningsväsendets helikoptrar och flygplan.

Marschavdelningarna syns i trafiken

Övningstruppernas motormarscher orsakar större trafikmängder än normalt och kan ha en inverkan på den övriga trafiken. Motormarschavdelningarnas marschtakt är högst 80 km/h och de rör sig mellan måndagen den 25.11 och lördagen den 30.11 på följande vägavsnitt:

25.11 Från Riihimäki till Vekaranjävi längs rutten stamväg 54 - riksväg 12 - riksväg 15 - väg 3691.

26.11 Från Parola till Lievestuore längs rutten riksväg 10 - stamväg 53 - riksväg 24 - E63, Från Niinisalo till S:t Michel längs rutten riksväg 23 - riksväg 13 och från Säkylä till S:t Michel längs rutten väg 212 - riksväg 12 - E63 - riksväg 13.

27.11 Från Villmanstrand till Vekaranjärvi längs rutten riksväg 6 - riksväg 15 - väg 3691, från Parola till Vekaranjärvi längs rutten riksväg 3 - riksväg 10 - riksväg 12 - riksväg 15 - 3691, från Parola till Fredrikshamn längs rutten E12 - stamväg 25 - väg 55 - E18 - väg 371 och från Niinisalo till Kouvola längs rutten stamväg 44 - riksväg 2 - stamväg 54 - 295 - 164 - 172 - 174 - riksväg 6.

28.11 Från Parola till Uttis längs rutten riksväg 10 - riksväg 12 - riksväg 6.

29.11 Från Lahtis till Uttis längs rutten riksväg 12 - riksväg 6.

30.11 Från Borgå till Kotka längs rutten riksväg 7 - stamväg 170 - 3573 och från Porlom till Kotka längs rutten 1732 - 174 - riksväg 6 - 354 - 357.

Följ övningen på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube med hashtagen #kaakko19 #PVPSH19 #maavoimat #merivoimat #ilmavoimat.

´