Hoppa till innehåll

Riksparaden på försvarets fanfest påverkar trafiken i centrala Helsingfors 3–4.6.

ArménGardesjägarregementet
Utgivningsdatum 25.5.2022 10.50
Pressmeddelande
Kuva ohimarssista, marssimassa Kaartin jääkärirykmentin lippukomppania.

Riksparaden på försvarets fanfest den 4.6.2022 påverkar trafiken, parkeringsmöjligheterna och kollektivtrafiken i Helsingfors. För att undvika trängsel rekommenderas allmänheten att medan paraden pågår röra sig antingen till fots eller att använda kollektivtrafiken i centrala Helsingfors.

Förberedelserna inför paraden inleds i centrala Helsingfors fredagen den 3.6. Största delen av paradtrupperna, fordonen och materielen anländer till Senatstorget och Medborgartorget i Helsingfors under eftermiddagen och kvällen fredagen den 3.6. Trupperna lämnar Helsingfors lördagen den 4.6 efter att evenemanget är slut. 

Mest kommer evenemanget att påverka trafiken och parkeringsmöjligheterna vid Senatstorget och dess omgivning: Vid Mariegatan, Kyrkogatan och Mannerheimvägen samt Tallbackafältet och Medborgartorget.

För att kunna trygga arrangemangen samt allmänhetens och marschtruppernas säkerhet kommer flera gator i området att stängas av för fordonstrafik och parkeringsförbud kommer att gälla i delar av Kronohagen. Begränsningarna kommer att avvecklas så fort som möjligt efter att evenemanget avslutats. 

Begränsningar gällande trafik och parkering i Helsingfors 3–4.6 

Parkering och trafik kommer att begränsas i Kronohagens område mellan den 3.6 klockan 6.00 och den 4.6 klockan 15.00. Begränsningarna gäller i synnerhet vid Mariegatan, Unionsgatan, Snellmansgatan och Kyrkogatan. Märken som anger begränsningarna gällande parkering kommer att placeras ut i området. 

Vidare kommer parkeringen att begränsas vid Tallbackafältets parkeringsplats mellan den 3.6 klockan 6.00 och den 4.6 klockan 21.00. 

Kyrkogatan, Unionsgatan, Snellmansgatan och Alexandersgatan kommer att vara stängda för fordonstrafik den 4.6 klockan 10.30-15.

Förbimarschen kommer att gå längs Mannerheimvägen och Helsingegatan och de berörda gatuavsnitten kommer att stängas av för annan trafik den 4.6 kl.12.00–15.00 och förbindelsen mellan Simonsgatan och Brunnsgatan över Mannerheimvägen strängs klockan 12.00.

Trafikarrangemang vid paradmönstringen och förbimarschen den 4.6

Försvarsmaktens fordon som deltar i paradmönstringen och förbimarschen kommer att anlända till Senatstorget under eftermiddagen och kvällen den 3.6 längs rutten Mannerheimvägen–Södra esplanaden–Norra esplanaden–(Unioninsgatan)–Norra kajen–Alexandersgatan –Senatstorget.

Helsingforspolisen och militärpoliser kommer att spärra av och dirigera trafiken vid Senatstorget den 4.6 med början kl. 10.30. Publiken kan anlända via Norra esplanaden och Alexandersgatan för att följa med paradmönstringen. Fotgängare hänvisas till trottoarerna.

Efter paradmönstringen kommer de avdelningar som marscherar till fots att förflytta sig från Senatstorget via Unionsgatan till Alexandersgatan och vidare till Mannerheimvägen och förbimarschens startpunkt som ligger vid korsningen av Simonsgatan och Brunnsgatan. De fordon som deltar i paradmönstringen förflyttar sig efter mönstringen till Alexandersgatan bakom de avdelningar som marscherar till fots.

Förbimarschen längs Mannerheimvägen börjar klockan 13.30 vid korsningen Simonsgatan - Brunnsgatan och går i riktning mot Musikhuset. Förbimarschen tas emot framför Musikhuset.

Förbimarschen kommer att påverka möjligheten att ta sig över Mannerheimvägen vid de övergångsställen som ligger mellan Alexandersgatan och Tölöviksgatan. För att garantera fotgängarnas säkerhet är det inte tillåtet att korsa eller röra sig på de gatuavsnitt som är avstängda under förbimarschen. Det är istället möjligt att använda sig av de gångtunnlar som finns t.ex. mellan järnvägsstationen och Forum.

Poliser och militärpoliser kommer att dirigera rafiken i centrala korsningar i området. 

Förbimarschen avslutas vid Tallbackafältet varifrån de motoriserade paradtrupperna inleder returmarscherna till sina garnisoner. 

Tallbackavägen kommer att vara avstängd under eftermiddagen medan materielen lastas. 

Materielutställningen på Medborgartorget plockas ned den 4.6 efter klockan 19. Efter materielutställningen åker även de sista paradtrupperna hem till sina garnisoner.

 

 

Välkommen!

Det är fritt inträde till evenemangen och vi hälsar publiken varmt välkommen att följa med dagens evenemang! Vidare ber vi publiken beakta hälsovårdsmyndigheternas eventuella coronaanvisningar och -rekommendationer gällande offentliga tillställningar. Vi påminner också om att flygförbud råder i paradområdet och att det av säkerhetsskäl är absolut förbjudet att flyga med drönare i området. 

Närmare information om dagens program finns på adressen: puolustusvoimat.fi/sv/fanfest

Man kan följa med paraden på ort och ställe eller på nätet via Försvarsmaktens kanaler:
facebook.com/puolustus 
twitter.com/puolustusvoimat 
instagram.com/puolustusvoimat.fi 


#försvarsmakten #parad
 

´