Hoppa till innehåll

Bilateral samverkan mellan Svenska livgardet och Gardesjägarregementet under Kehä 118-övningarna

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 9.3.2018 13.53
Pressmeddelande

Bilateral samverkan mellan Svenska livgardet och Gardesjägarregementet under Kehä 118-övningarna Målsättningen med den lokala Kehä 118-försvarsövningen har varit att utveckla personalens kompetens och samverkan mellan myndigheterna lokalt och inom den lokala bataljonens uppgifter. Den militärpolispluton från Svenska livgardet som har deltagit i övningen har också gjort det möjligt att utveckla den bilaterala verksamheten mellan Gardesjägarregementet och Svenska livgardet.

Syftet med den bilaterala samverkan under övningen har varit att utveckla beredskapen och kapaciteten samt att träna planerings-, förberedelse- och ledningsuppgifter vid multinationella övningar. Övningen har gjort det möjligt att dela speciellt militärpolisens kunskaper på praktisk verkamhetsnivå bland finländare och svenskar. Livgardets militärpolispluton har fungerat under övningen som en del av Gardesjägarregementets militärpoliskompani och genomfört de uppgifter som den tilldelats. Uppgiften har bland annat varit att slå tillbaka en landstigning, skydda ett objekt, intensifiera bevakningen samt att söka och gripa en person.

Att ansluta de svenska krigarna till det finländska militärpoliskompaniet gick smidigt. Truppen kunde förflytta sig till sin första uppgift utan problem, och det enda som avslöjade att det fanns med andra än finländska krigare, var det engelska språket. Samarbetet ökade beväringarnas motivation ännu mera både bland finländare och bland svenskar.

Finländare och svenskar är kapabla att öva tillsammans som en trupp. Övningsverksamhet bör dock finnas även i fortsättningen för att uppnå en nivå där trupperna kan operera tillsammans på riktigt. Det finns skillnader i parternas taktik, men dessa skapade inga problem. De svenska militärpoliserna har utbildats till andra typer av uppgifter än de finländska. Genom att öppet diskutera och komma överens om saker och ting fungerade samarbetet bra och tilldelade uppgifter utfördes i samförstånd.

Svenska livgardet är Gardesjägarregementets samarbetstruppförband och truppförbandens försvarssamarbete koncentreras i första hand till övnings- och utbildningsverksamhet. Regementet har sedan länge haft samarbete med Livgardets truppförband. Samarbetet för med sig internationell jämförbarhet vad gäller innehållet i utbildningar och övningar samt ger en bra jämförelsegrund även för utbildnings- och övningsmiljöns del.

´