Hyppää sisältöön

Ruotsin Livgardetin ja Kaartin jääkärirykmentin kahdenvälinen yhteistyö Kehä 118 -harjoituksessa

Kaartin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 9.3.2018 13.53
Tiedote

Kehä 118 -paikallispuolustusharjoituksen tavoitteena on ollut henkilöstön osaamisen ja viranomaisyhteistoiminnan kehittäminen paikallisella tasolla ja paikallispataljoonan tehtävissä. Harjoitukseen osallistunut sotilaspoliisijoukkue Ruotsin puolustusvoimien Livgardetista on myös mahdollistanut Kaartin jääkärirykmentin ja Livgardetin kahdenvälisen toiminnan kehittämisen.

Harjoituksessa kahdenvälisen yhteistyön tavoitteena on ollut valmiuden ja suorituskykyjen kehittäminen sekä harjaantuminen monikansallisten harjoitusten suunnittelu-, valmistelu- ja johtamistehtävissä. Harjoitus on mahdollistanut erityisesti sotilaspoliisiosaamisen jakamisen käytännön toiminnan tasolla suomalaisten ja ruotsalaisten kesken. Livgardetin sotilaspoliisijoukkue on toiminut harjoituksessa osana Kaartin jääkärirykmentin sotilaspoliisikomppaniaa ja toteuttanut sille käsketyt tehtävät. Tehtävänä on ollut muun muassa maihinnousun lyöminen, kohteen suojaaminen, vartioinnin tehostaminen sekä henkilön etsintä ja kiinniotto.

Ruotsalaisten taistelijoiden liittäminen osaksi suomalaista sotilaspoliisikomppaniaa oli mutkatonta. Joukko kykeni siirtymään ensimmäiseen tehtäväänsä ongelmitta ja ainoa merkki siitä, että mukana oli muitakin kuin suomalaisia taistelijoita, oli englannin kieli. Yhteistoiminta nostatti varusmiesten motivaatiota entisestään niin suomalaisten kuin ruotsalaistenkin keskuudessa.

Suomalaiset ja ruotsalaiset kykenevät joukkona harjoittelemaan yhdessä. Harjoitustoimintaa tulee kuitenkin jatkossakin olla, jotta saavutetaan taso, jossa joukot kykenevät oikeasti operoimaan yhdessä. Osapuolten taktiikoissa on eroja, mutta ne eivät muodostuneet ongelmiksi. Ruotsalaiset sotilaspoliisit on koulutettu erilaisiin tehtävätyyppeihin kuin suomalaiset. Avoimesti keskustelemalla ja asioista sopimalla yhteistyö toimi hyvin ja käsketyt tehtävät saatiin suoritettua yhteisymmärryksessä.

Ruotsin Livgardet on Kaartin jääkärirykmentin yhteistyöjoukko-osasto ja joukko-osastojen puolustusyhteistyö keskittyy ensisijassa harjoitus- ja koulutustoimintaan. Kahdenvälistä yhteistyötä rykmentti on suorittanut jo pitkään Livgardet -joukko-osaston kanssa. Yhteistyö tuo kansainvälistä verrattavuutta koulutuksien ja harjoituksien sisällöille ja tehokkuudelle sekä antaa hyvän vertailualustan myös koulutus- ja harjoitusympäristöjen osalta.

´