Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Kompetenscentret för simulatorverksamhet - Markstridsskolans nyaste kompetenscentrum

Markstridsskolan
21.4.2017 9.00
Pressmeddelande
Sotilas harjoittelee simulaattorilla tietokoneluokassa

Att använda simulatorer inom utbildningen är numera en självklarhet, både inom försvarsmakten och i det civila samhället. Med hjälp av olika simulatorer strävar man efter att i allt större utsträckning ersätta dyra och riskabla funktioner genom att efterlikna dem med tekniska medel. Detta gör det även möjligt att tillämpa varierande undervisningsmetoder som ökar de studerandes motivation. Under de kommande åren kommer simulatorernas antal och användningen av dem inom försvarsmakten att öka markant.

Våren 2016 fattade armén beslut om att grunda ett Kompetenscenter för simulatorverksamhet som skulle fungera inom ramen för Markstridsskolans Utbildningscenter. I frågor som rör simulatorverksamheten styrs centret av Arméstaben. Förberedelserna för grundandet av den nya enheten inleddes den 1.9.2016 och själva verksamheten som en självständig helhet kom igång den 1.1.2017. Centret stöder genom sin verksamhet alla de av försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets enheter som använder simulatorer i sin utbildning.

Kompetenscentret för simulatorverksamhet har som sina centrala uppgifter att:
1) Förvalta och utveckla simulatorverksamheten som helhet (utbildning, projekt, forskning).
2) Sprida kunskap om simulatorverksamhet och trygga att denna kunskap finns hos de trupper som ger utbildning.
3) Bedriva simulatorrelaterad forskning.

- Att använda simulatorer inom utbildningen borde vara en naturlig del av det dagliga arbetet. Vår uppgift är att främja användningen av simulatorer inom utbildningen bl. a. genom att utbilda personalen, berättar chefen för Kompetenscentret för simulatorverksamhet, överstelöjtnant Timo Heijari.

Två soldater använder en dator i fältet

Simulatorerna delas enligt sina funktioner in i livesimulatorer, virtuella simulatorer och konstruktionssimulatorer, varav de sistnämnda inte faller inom centrets verksamhetsområde.

Vid livesimulering använder riktiga människor reell eller simulerad utrustning i en reell miljö. Därmed är det endast verkningarna som är simulerade. Arméns livesimulatorer utgörs av olika vapensändare som kan kopplas till riktiga vapen, av mottagare som kan fästas vid mål, t.ex. soldater eller fordon samt dataöverförings- och stödsystem (t.ex. GPS-positionering) som stöder dessas verksamhet. Livesimulatorerna gör det möjligt att sköta den grundläggande skjututbildningen eller truppernas dubbelsidiga stridsövning i en verklig miljö. Med hjälp av livesimulatorer kan man efterlikna olika fenomen på stridsfältet samt hur dessa inverkar på truppens verksamhet.

Vid virtuell simulering använder riktiga människor simulerad utrustning i en simulerad miljö. Virtuella simulatorer är bland andra eldverksamhets-, fordons- och aktionssimulatorer. Med hjälp av virtuella simulatorer kan man öva också sådana situationer och funktioner där säkerhetsföreskrifterna i fredstid kommer emot. De medför i allmänhet också betydande kostnadsinbesparingar och man undviker person- och miljöskador. Visualisering beskriver hur högklassig och reell den bild som användaren får av den virtuella omgivningen är. Exempel på virtuella simulatorer är simulatorn för luftvärnsmaskingevär BT-61, eldledningssimulatorn TUKSI, pansarvagnsimulatorn ASPT samt dataspelsimulatorn Virtual Battle Space 3.

- Att använda simulatorer ger många fördelar. Till exempel kan utbildningen genomföras förmånligare, säkrare och mer verklighetstroget. Dessutom är både de studerande och lärarna mycket motiverade att använda simulatorer i utbildningen, konstaterar överstelöjtnant Heijari.

Kompetenscentret för simulatorverksamhet består av lednings- och forskningsenheter som finns i Leirikenttä i Villmanstrand. Till centret hör också två avdelningar inom samma vapenslag, simulatoravdelningen för dubbelsidig strid i Säkylä samt avdelningen för virtuell utbildningsmiljö i Parolannummi. Dessa avdelningar är administrativt underställda sina respektive brigader (BjöBr, PsBr) men tilldelas de flesta av sina uppgifter av Kompetenscentret för simulatorverksamhet.

Simulatoravdelningen för dubbelsidig strid och avdelningen för virtuell utbildningsmiljö är båda huvudanvändare för sina egna system och stöder i denna egenskap sina kunder (truppförbanden) i frågor som rör deras verksamhetsområden. Avdelningarnas viktigaste samarbetspartner vid truppförbanden är de namngivna huvudanvändarna för systemen för virtuell utbildningsmiljö och dubbelsidig strid. Deras uppgift är att garantera kompetent närstöd både under planeringsarbetet och när utbildningarna genomförs.