Hoppa till innehåll

Självständighetsdagens riksparad påverkar trafikarrangemangen i Lahtis

Armén
Utgivningsdatum 23.11.2021 13.22
Pressmeddelande

Självständighetsdagens riksparad medför förändringar i trafik- och parkeringsarrangemangen i Lahtis under tiden 5–6 december. Materielen anländer till Lahtis redan 5.12. I synnerhet följande områden påverkas av arrangemangen; mönstringsplatsen i området vid Kisapuisto, materielutställningsområdet på salutorget och Aleksanterinkatu, samt förbimarschplatsen på Vapaudenkatu. Paradtrupperna och materielen återvänder till sina hemgarnisoner 6.12 under eftermiddagen och kvällen.

Arrangemangen i anslutning till självständighetsdagens riksparad inverkar på trafik- och parkeringsarrangemangen i Lahtis redan på söndagen, då paradtrupperna anländer till Lahtis under förmiddagen, vilket märks på huvudlederna i trafiken i riktning mot Lahtis. På söndag 5.12 övar den motoriserade avdelningen inför förbimarschen i området vid Sportcentret, Kartanonkatu och Hollolankatu.

Vi ber företag och boende i området beakta de förändringar som paraden medför i trafik- och parkeringsarrangemangen under båda dagarna.  Vi ber att allmänheten anländer till platsen till fots. Under de ifrågavarande tidpunkterna är passagen till företagen i området och bostadsfastigheterna begränsad. Det är tillåtet att röra sig till fots också på de avstängda gatorna. Utryckningsfordon har fri passage till fastigheterna som normalt. Polisen och militärpoliser dirigerar trafiken på platsen.

Allmänheten har möjlighet att följa med paraden längs förbimarschrutten. Efter att förbimarschtruppen har passerat plattformen där förbimarschen tas emot, fördelar den sig småningom så att mindre avdelningar bildas för att säkra smidigheten och säkerheten. Den första truppen som marscherar till fots viker av från marschrutten vid korsningen till Vesijärvenkatu och de första motoriserade trupperna vid korsningen till Kauppakatu. De sista paradtrupperna marscherar ända fram till Saimaankatu.

Paradtrupperna lämnar Lahtis och påbörjar återfärden till sina hemgarnisoner på självständighetsdagen kl. 14.30. Nedmonteringen av materielutställningen på salutorget börjar klockan 16.

Gator som stängs för fordonstrafik

5.12.2021 

Kl. 07.00 – 12.00 (Avlastning av lavetter)

 • Paasikivenkatu, Ståhlberginkatu, Salpausselänkatu och Teivaankatu ända fram till kraftverket. 

Kl. 13.00 – 15.00 (Förbimarschövning för de motoriserade delarna)

 • Salpausselänkatu, Svinhufvudinkatu, Jalkarannantie på avsnittet mellan Svinhufvudinkatu - Kariniemenkatu, Kariniemenkatu på avsnittet mellan Kyösti Kallionkatu - Kartanonkatu och Kartanonkatu; fordonstrafik är möjlig i riktning mot Hollola.
 • Hollolankatu på avsnittet mellan Kartanonkatu – Svinhufvudinkatu; fordonstrafik är möjlig på Hollolankatu i riktning mot Lahdenkatu.

6.12.2021 

FÖRBIMARSCHGATOR SOM STÄNGS KL. 07.00 – 12.00 (Gruppering av paraden)

 • Kyösti Kallion katu, Salpausselänkatu, Svinhufvudinkatu, Jalkarannantie på avsnittet mellan Svinhufvudinkatu - Kariniemenkatu, Kariniemenkatu på avsnittet mellan Kyösti Kallionkatu - Kartanonkatu, Kartanonkatu. 
 • Jalkarannantie på avsnittet mellan Svinhufvudinkatu – Kariniemenkatu, på Kariniemenkatu och Kartanonkatu är fordonstrafik i riktning mot Hollola möjlig fram till kl. 11.00.

FÖRBIMARSCHGATOR SOM STÄNGS KL 12.00 – 14.30 (Förbimarsch)

 • Vapaudenkatu på avsnittet mellan Lahdenkatu – Vesijärvenkatu kl. 10.00 – 14.30
 • Vapaudenkatu på avsnittet mellan Vesijärvenkatu – Saimaankatu
 • Lahdenkatu på avsnittet mellan Sibeliuksenkatu – Kirkkokatu

GATOR SOM STÄNGS KL 12.30 – 14.30 (Det är möjligt för allmänheten att röra sig till fots på de för trafik avstängda gatorna, då man följer dirigeringsanvisningarna) 

 • Fellmaninkatu
 • Rauhankatu på avsnittet mellan Hämeenkatu - Kirkkokatu
 • Mariankatu på avsnittet mellan Hämeenkatu - Kirkkokatu
 • Rautatienkatu på avsnittet mellan Hämeenkatu - Kirkkokatu
 • Vesijärvenkatu på avsnittet mellan Hämeenkatu - Kirkkokatu
 • Kirkkokatu på avsnittet mellan Vesijärvenkatu – Lahdenkatu

GATOR SOM STÄNGS DELVIS KL. 13.00 – 16.00 (Lastning av materiel efter förbimarschen)

 • Saimaankatu på avsnittet mellan Vapaudenkatu - Lahdenkatu, högra körfilen i riktning mot Lahdenkatu stängd, i riktning mot Vapaudenkatu är båda filerna öppna för trafik. Lastningen av lavetter förorsakar olägenheter för trafiken. 
 • Kauppakatu på avsnittet mellan Vapaudenkatu – Lahdenkatu 
 • Lahdenkatu på avsnittet mellan Saimaankatu – Kartanonkatu. I riktning mot busstationen är den högra körfilen stängd. I riktning mot Kivistönmäki är båda körfilerna öppna för trafik. Lastningen av lavetter förorsakar olägenheter för trafiken.
 • MATERIELUTSTÄLLNING KL. 06.00 – 17.00
 • Aleksanterinkatu på avsnittet mellan Rauhankatu – Vesijärvenkatu
   

Parkeringsförbud på följande områden:

5.12.2021 

 • Paasikivenkatu 5.12. kl. 07.00 – 6.12 kl. 18.00
 • Ståhlberginkatu kl. 07.00 – 12.00
 • Kartanonkatu kl. 11.00 – 16.00, högra körfilen i riktning mot Lahdenkatu

6.12.2021 

 • Paasikivenkatu 5.12 kl. 07.00 – 6.12 kl. 18.00
 • Aleksanterinkatu på avsnittet mellan Vesijärvenkatu - Lahdenkatu kl. 05.00 – 17.00
 • Kartanonkatu kl. 06.00 – 16.00
 • Kyösti Kallionkatu kl. 08.00 – 16.00
 • Lahdenkatu, gatans högra kant i riktning mot Hollolankatu på avsnittet mellan Vesijärvenkatu – Kirkkokatu kl. 08.00 – 16.00
 • Kauppakatu, gatans högra kant i riktning mot Lahdenkatu på avsnittet mellan Vapaudenkatu - Lahdenkatu kl. 08.00 – 16.00
 • Saimaankatu, gatans högra kant i riktning mot Lahdenkatu på avsnittet mellan Vapaudenkatu - Lahdenkatu kl 08.00 – 16.00
 • Parkeringsområdet vid den gamla bussstationen invid Kartanonkatu. Trafikering till parkeringsområdet förhindrad från riktningen Kartanonkatu 6.12 kl. 06.00 -16.00 (området är ingärdat fr.o.m. Kartanonkatu).

Fordon, som har parkerats på områden som belagts med parkeringsförbud, bogseras bort till det närmaste tillåtna området, ifall föraren inte kan nås omedelbart. 

Man kan bekanta sig noggrannare med paradarrangemangen på förhand på vår webbplats på adressen puolustusvoimat.fi/sv/sjalvstandighetsdagen.
Också uppgifter om ändrade trafikarrangemang och avstängda gator hittar ni på vår webbplats. För paradarrangemangen svarar Pansarbrigaden.

Följ med paraden på platsen eller på Försvarsmaktens kanaler för sociala medier:

 • Puolustusvoimat.fi/itsenaisyyspaiva
 • Facebook.com/puolustus
 • Twitter@Puolustusvoimat
 • Youtube.fi/puolustusvoimat
 • Instagram.com/puolustusvoimat.fi                                        

#paraati #itsenäisyyspäivä                                                      

Välkommen!

´