Hoppa till innehåll

Stridsövningen Sapeli 1/22 i huvudstadsregionen och Västra Nyland 27.5–2.6.2022

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 19.5.2022 14.45 | Publicerad på svenska 24.5.2022 kl. 10.55
Pressmeddelande
Varusmies tähtää PKM-konekiväärillä panssaroidun ajoneuvon katolla.

Stridsövningen Sapeli 1/22, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas i huvudstadsregionen och i Västra Nyland 27.5–2.6.2022. Övningen äger rum i Helsingfors, Esbo, Obbnäs, Vanda och Tavastehus. Övningen leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Asko Kopra.

Stridsövningen Sapeli 1/22 är slutkrigsövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i juli ifjol, för Beredskapsenhetens beväringar och militärförarna samt för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter, som inledde sin tjänstgöring i januari. Övningens totala styrka uppgår till ungefär 900 soldater och består av reservister, beväringar och personal. Utöver

Gardesjägarregementet deltar också trupper från Pansarbrigaden och Björneborgs brigad i övningen. I stridsövningen Sapeli 1/22 ingår även en luftförsvarsövning under vilken flygbuller kan förekomma i huvudstadsregionen. 

Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar över 200 fordon. En del av fordonen är bepansrade. 

Vid vissa av övningsobjekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av dem. Vi publicerar närmare information om platser och tidpunkter i bullermeddelandet under vecka 21.

Huvudmålsättningen för övningen är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden och vid sydkusten.

Slutkrigsövningen Sapeli som ordnas två gånger per år för de trupper som regementet producerar, är en krävande helhet, både för den anställda personalen och för de beväringar som kommer att hemförlovas i slutet av juni. Genom att öva i ett stort område skapar man situationer där trupperna som är utbildade för strid i bebyggda områden får tillämpa vad de lärt sig också i områden utanför tätorterna.
 
För medierna

Mediernas representanter hälsas välkomna till den mediedag som hålls i Helsingfors den 1.6.2022, då det också är möjligt att bekanta sig med övningen. Man kan anmäla sig till mediedagen genom att kontakta övningens informatör (kontaktuppgifter finns nere på sidan). Anmälningar tas emot fram till den 30.5.

Närmare information om övningen ges av: informatör Lotta Laaksonen +358 299 421 233, [email protected]

Du kan följa med övningen via sociala medier genom hashtaggen #sapeli22
 

´