Hoppa till innehåll

Stridsövningen Sapeli 20 i Nyland och Västra Finland 27.11- 4.12.2020

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 23.11.2020 15.18
Pressmeddelande

Över 1100 beväringar och reservister deltar i krigsövningen som ordnas vid månadsskiftet november-december och sträcker sig från Helsingfors till Säkylä.

Övningen Sapeli 20, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas i området Nyland och Västra Finland 27.11 – 4.12.2020.

Övningen är slutkrigsövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i januari, för Beredskapsenhetens beväringar och militärförarna samt för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter, som inledde sin tjänstgöring i juli.

Övningens totala styrka uppgår till ca 1100 soldater. Utöver Gardesjägarregementet deltar trupper från Karelska brigaden och Pansarbrigaden i övningen.

Huvudmålsättningen för övningen är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden.

Slutkrigsövningen, Sapeli, som ordnas årligen för de trupper som regementet producerar, är en krävande helhet, både för den anställda personalen och för de beväringar som kommer att hemförlovas i slutet av december. Genom att öva i ett stort område skapar man situationer där trupperna som är utbildade för strid i bebyggda områden får tillämpa allt de lärt sig.

Förutom på Försvarsmaktens övnings- och skjutområden övar övningstrupperna också på offentlig och privat mark. Trupperna övar i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Lojo, Salo, Pöytis, Oripää, Säkylä och Virttaa.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning, inklusive stormgevär. Personalen använder gula varselvästar. Vid övningstruppernas utbildning används dagligen övningsammunition, vilket kan förorsaka buller i närheten av övningsområdena.

Det är viktigt för Försvarsmakten att öva och upprätthålla beredskapen i alla situationer. För att säkra en trygg övning för beväringarna, reservisterna och personalen beaktar man vid planeringen och verkställandet av stridsövningen de gällande restriktionerna och åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset.

Du kan följa med övningen på sociala medier med hashtag #sapeli20.
 

´