Hoppa till innehåll

Stridsövningen Sapeli 21 i huvudstadsregionen och Nyland 26.11-3.12.2021

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 23.11.2021 15.11
Pressmeddelande

Över 1 350 beväringar och reservister deltar i krigsövningen som ordnas i månadsskiftet november-december i ett område som sträcker sig från Helsingfors till Hangö.

Övningen Sapeli 21 som leds av Gardesjägarregementet ordnas i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tusby, Kyrkslätt, Raseborg och Hangö under perioden 26.11-3.12.2021. Övningen är slutkrigsövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i januari, för Beredskapsenhetens beväringar och militärförarna samt för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter, som inledde sin tjänstgöring i juli. 

Övningens totala styrka är ungefär 1 350 soldater. Utöver Gardesjägarregementet deltar trupper från Pansarbrigaden och Markstridsskolan i övningen. Parallellt med övningens Sapeli 21 verkställer Marinen övningen Atrain 21 under perioden 27.11 - 3.12.2021. Ett tema för försvarsgrenarnas gemensamma övningar är att vid kusten och i hamnarna samordna verksamheten och striderna för de av Arméns och Marinens trupper som har områdesansvaret. Övningen Sapeli 21 leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Asko Kopra och övningen Atrain 21 leds av kommendören för Nylands brigad, kommodor Juha Kilpi.

Huvudmålsättningen för övningen är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden och vid sydkusten.
Slutkrigsövningen, Sapeli, som ordnas årligen för de trupper som regementet producerar, är en krävande helhet, både för den anställda personalen och för de beväringar som kommer att hemförlovas i slutet av december. Genom att öva i ett stort område skapar man situationer där trupperna som är utbildade för strid i bebyggda områden får tillämpa vad de lärt sig också i områden utanför tätorterna. 

Förutom på Försvarsmaktens övnings- och skjutområden övar övningstrupperna också på offentlig och privat mark. Trupperna övar i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tusby, Kyrkslätt, Raseborg och Hangö.

Trupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Personalen som ansvarar för utbildningen använder gula varselvästar. Vid övningstruppernas utbildning används dagligen övningsammunition, vilket kan förorsaka buller i närheten av övningsområdena. Ett tema är mörkerverksamhet vilket innebär att man övar också under kvällstid. 

Det är viktigt för Försvarsmakten att öva och upprätthålla beredskapen samt att uppvisa försvarsvilja i alla lägen. För att säkra en trygg övning för beväringar, reservister och personal beaktar man vid planeringen och verkställandet av stridsövningen Sapeli 21 de gällande restriktionerna och åtgärderna för att förebygga spridningen av coronaviruset.

Närmare information om övningen ges av: informatör Meri Leppänen 0299 421 235.
Du kan följa med övningen via sociala medier genom hashtaggen #sapeli21

´