Hoppa till innehåll

Stridsövningen Vigilant Knife finslipade truppkompatibiliteten i Rovajärvi

Armén
Utgivningsdatum 1.9.2022 13.13
Pressmeddelande

Arméns stridsövning Vigilant Knife 29.8 - 2.9.2022 utvecklade i synnerhet de finska och svenska truppernas kompatibilitet under förhållandena i norra Finland. Också 80 soldater från Storbritannien deltog i övningen.

Fokus för övningen har varit att förbättra Finlands förmåga att ta emot svenska armétrupper och att intensifiera försvarssamarbetet med Sverige i norra Finland. Soldaterna i båda länderna har fått värdefull erfarenhet rent konkret inom gemensam utbildning och träning.
– Övningen Vigilant Knife, som genomfördes med kort varsel, visade att truppförbanden i både Norra Sveriges armé och Norra Finlands armé har omedelbar beredskap och förmåga att samarbeta i krävande uppgifter. De svenska truppernas övergång till finländarnas befäl gick smidigt och förbandet kunde inleda sitt uppdrag omedelbart efter koncentrationsmarschen, säger ledaren för stridsövningen, brigadgeneral Manu Tuominen, kommendör för Kajanalands brigad.

Stridsövningsfasen avslutas med returmarscher fredagen den 2 september. Övningstrupperna återvänder från Rovajärvi till garnisoner i Sodankylä, Rovaniemi, Kajana, Vekaranjärvi och Helsingfors huvudsakligen på fredag. De svenska trupperna återvänder till sitt hemland via gränsövergångsstället i Torneå.

Totalt deltog 1500 personer från Finland, 880 personer från Sverige och 80 personer från Storbritannien i övningen. Stridsövningen Vigilant Knife är en del av arméns kompletterande internationella övnings- och utbildningsverksamhet sommaren 2022.

Övningens foto- och videomaterial finns på Arméns sociala medier 
•    Facebook.com/maavoimat
•    Twitter.com/maavoimat 
•    Instagram.com/maavoimat

´