Hoppa till innehåll

Sveriges arméchef besökte Jägarbrigaden

Armén
Utgivningsdatum 9.2.2024 17.22
Pressmeddelande

Samarbetet mellan den finska och den svenska armén förde arméchefen, generalmajor Jonny Lindfors på ett arbetsbesök till Jägarbrigaden under tiden 8 – 9.2.2024. Som värd för besöket fungerade kommendören för Finlands armé, generallöjtnant Pasi Välimäki.

Armén utvecklar sin bilaterala beredskap och operationsförmåga med Sverige. Kommendörerna följde tillsammans med en övning under vinterförhållanden i mycket vintrigt väder och diskuterade med Jägarbrigadens ledning om kommande övningar.

-Vi har inom båda våra arméer ett högklassigt kunnande om utbildning i vinterförhållanden. Nu inspekterar vi Jägarbrigaden och bekantar oss med dess särdrag och utbildning samt får höra soldaternas första intryck av den nya utrustningen. Brigadens anställda har deltagit aktivt i att utveckla utrustningen och verksamhetssätten. Avsikten är att säkerställa soldaternas funktionsförmåga i de särskilt utmanande förhållanden här i Norden. Under besöket fick vi själva erfara hur den nya utrustningen fungerade, då temperaturen sjönk under – 30 grader. Samarbetet som vi har med svenska armén är viktigt för oss och mycket naturligt. Vi lär oss hela tiden av varandra och tillsammans blir vi bättre, berättade Arméchefen generallöjtnant Pasi Välimäki.

-Besöket vid Jägarbrigaden i Sodankylä och Rovaniemi är en viktig del i arbetet med att säkerställa en gemensam lägesbild gällande allt från personlig utrustning och soldaternas förmåga till strid under påfrestande förhållanden till hur vi gemensamt kan bidra till en robust militär förmåga på Nordkalotten. Det handlar ytterst om att säkerställa att vi är taktiskt överlägsna och bäst, förberedda på krigets krav på vår hemmaplan. Goda relationer och ömsesidigt förtroende är en avgörande faktor för att kunna strida tillsammans, kommenterade Sveriges Arméchef, generalmajor Jonny Lindfors.

´