Hoppa till innehåll

Nu är det dags att söka:
Ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor går ut 1.3.2019

Armén
Utgivningsdatum 5.2.2019 12.20
Nyhet
Undersergeant Veera Parkkila och jägare Alissa Kahr uppmanar kvinnor att fördomsfritt anta utmaningen.

Undersergeant Veera Parkkila och jägare Alissa Kahr, som båda gör frivillig militärtjänst vid Karelska brigaden, uppmanar kvinnor att fördomsfritt anta utmaningen. Antalet kvinnor som söker till tjänstgöringen har ökat under de senaste åren, 2018 var antalet sökande över 1 500.

Till frivillig militärtjänst för kvinnor kan årligen söka de kvinnor som är finska medborgare och som är lämpliga med avseende på sitt hälsotillstånd. Den som söker till frivillig militärtjänst bör vara minst 17 år.

För de kvinnor som sökt ordnas urval på våren. I samband med urvalet berättas om olika tjänstgöringsalternativ och bestäms tjänstgöringsplatsen och tidpunkten för inledandet av tjänstgöringen.

"Jag var spänd inför tjänstgöringen"

Undersergeant Parkkila sökte till tjänstgöringen senaste vinter och fick en plats genast följande sommar i kontingent 2/2018. Jägare Kahr hade sökt redan ett år tidigare, men gick ut gymnasiet innan hon inledde tjänstgöringen. En sak som båda hade gillat speciellt mycket var att det vid urvalsmötet fanns kvinnor som hade sökt redan ett år tidigare, och som kunde berätta om sina erfarenheter och uppmuntra framtida beväringar.

— Det är klart att jag var spänd inför tjänstgöringen. Jag funderade på hur man blir en del av gemenskapen som kvinna och om jag orkar fysiskt, medger Parkkila.

Alla är likvärdiga

Genast då hon inlett sin beväringstjänst vid Första signalkompaniet i Vekaranjärvi märkte Parkkila att det hon var kvinna inte hade någon betydelse för hur hon blev bemött, utan att alla var likvärdiga medlemmar av varandra. Enligt Parkkila utgör beväringstjänsten en lika stor utmaning för både män och kvinnor, och så bör det vara också.

— Konditionen steg snabbt och man blev van vid att marschera och bära saker redan under de första dagarna.

Jägare Kahr tjänstgör som militärpolis vid Stabskompaniet i Karelska brigaden. För henne innebär tjänstgöringsuppgifterna värdefull erfarenhet, eftersom hon tänker söka till polisskolan då hon är klar med tjänstgöringen.

— De bästa minnena är alltid de tyngsta erfarenheterna. Då man bestämmer sig för att inte ge upp märker man att man orkar mera än man hade trott. Efteråt kan man sedan vara stolt över sig själv, tillägger Kahr.

En unik erfarenhet

Av de kvinnor som gör militärtjänst utbildas två tredjedelar till beväringschefer, och genomgår alltså antingen underofficers- eller reservofficersutbildning. Undersergeant Parkkila rekommenderar ledarutbildningen för alla. Enligt henne är det en utmärkt väg med tanke på både ledarskapsförmågan och utvecklingen av det egna kunnandet och självförtroendet. Parkkila konstaterar också att utbildningen har gett ett utmärkt utgångsläge för civila ledaruppgifter. Hon har också avlagt lastbilskörkort under sin tjänstgöring som militärförare.

Båda kvinnorna uppmuntrar dem som funderar på att söka till frivillig militärtjänst att anta utmaningen:

— Om man ens är litet intresserad av beväringstjänsten så lönar det sig definitivt att söka. Sådana här erfarenheter får man inte någon annanstans!

´