Hoppa till innehåll

Temat för vårens lokalförsvarsövning Kehä 24 i Östra Nyland - Myndighetssamarbete i störningssituationer

Gardesjägarregementet
Utgivningsdatum 15.2.2024 16.37 | Publicerad på svenska 26.2.2024 kl. 11.13
Pressmeddelande
Kolme sotilasta aseiden kanssa ulkona talvella.

Den första lokalförsvarsövningen för i år Kehä 24, som leds av Gardesjägarregementet, arrangeras under tiden 3 – 8.3.2024 i Östra Nyland. Övningstruppernas styrka uppgår till ca 1000 personer och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.

Förutom Gardesjägarregementet deltar från Försvarsmakten även Kustbrigaden, Karelska brigaden, 1. Logistikregementet och Sjökrigsskolan.

I övningen ingår övning av myndighetssamarbete på lokal nivå där målsättningen är att stärka myndigheternas inbördes insatsberedskap. Myndigheter och samarbetspartner som deltar i övningen är Polisinrättningen i Helsingfors, Polisinrättningen i Östra Nyland, Helsingfors räddningsverk, Räddningsverket i Östra Nyland, Helsingfors stad, Borgå stad, Lovisa hamn, Fortum, Helsingforsregionens miljötjänster, Strålsäkerhetscentralen, Finska vikens sjöbevakningssektion och Försvarsutbildningsföreningen.

Under övningen Kehä 24 bekämpar myndigheterna med gemensamma krafter bl.a. hot som riktas mot energiverket samt testar olika aktörers kunnande under ett räddningsuppdrag i ruiner och under ett uppdrag i anslutning till vattenförsörjning.

Vårens lokalförsvarsövning är det så kallade slutkriget för de militärpoliser som tjänstgjort 255 dygn och som utbildas för manskapsuppgifter samt för en del av beväringscheferna och manskapet vid Idrottsskolans spaningskompani, vilka hemförlovas i mars.

Under lokalförsvarsövningen Kehä 24 sker huvudparten av truppernas verksamhet i Östra Nyland. Övningarna äger rum i Helsingfors, Vanda, Borgå, Sibbo, Kervo, Tusby, Träskända och Lovisa.
Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten.

I övningen deltar ca 200 fordon. Bland dem finns det också bepansrade fordon. Vid vissa av övningsobjekten används övningsammunition, som kan föranleda buller i närheten av dem. 


Övningen Kehä 24 är en del av de regelbundna lokalförsvarsövningarna. Lokalförsvarsövningar ordnas två gånger per år runt om i Finland. Under lokalförsvarsövningarna satsar man på att förbättra de lokala truppernas prestationsförmåga samt att öva samverkan med olika myndigheter.

Följ med övningen via kanalerna på sociala medier

Du kan följa med övningen i sociala medier under hashtagarna: #kehä24, #kaartjr, #maavoimat, #paikallisturvallisuus, #paikallispuolustajat och #reservinura.

Kontaktuppgifter för medierna

Meri Leppänen, övningens informatör, 0299 421 235, [email protected]

´