Hoppa till innehåll

Under övningen Uusimaa 17 övas beredskap och gemensam operation

Armén
Utgivningsdatum 29.11.2017 22.30 | Publicerad på svenska 1.12.2017 kl. 12.42
Nyhet
Sotilas, taustalla laiva

I Försvarsmaktens huvudkrigsövning Uusimaa 17 testas den militära förmågan och beredskapen hos huvudstadsregionens mark-, sjö- och luftförsvar i situationer som utvecklas snabbt. Övningen ordnas i nära samarbete med övriga myndigheter, på precis samma sätt som man skulle göra i en verklig situation.

I övningen Uusimaa 17 deltar förutom Försvarsmakten även Gränsbevakningsväsendet, Polisen, Tullen, Strålsäkerhetscentralen, Trafiksäkerhetsverket, Nordsjö hamn och Helsingfors räddningsverk. I början av övningen påverkades läget av ett hybridhot. Myndigheterna övade en med multipla mål i hamnmiljö bland annat i Nordsjö hamn.

– Motsvarande övningar har ordnats även i andra motsvarande objekt, till exempel på flygfält, i affärscentrum, metron samt i fartyg inom passagerar- och godstrafiken, berättar övningsledaren, generalmajor Petri Hulkko.

Försvarsmakten ansvarar i kontinuerlig beredskap för övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten på Finlands havsområden och i dess luftrum. Övriga myndigheter stöds vid behov med sakkunnighjälp, personal eller materiel. I krävande handräckningsuppgifter eller uppgifter som klassificerats som farliga används endast specialutbildad anställd personal.

 

Uusimaa 17   kolla videon!

I uppgifter inom det militära försvaret kan även användas beredskapsenheter som bildats av beväringar. Med beredskapsenheter förstärks Arméns beredskap för situationer som utvecklas snabbt. På årsnivå förordnas 5-10 procent av beväringarna till utbildning för uppgifter inom beredskapsenheter. Uusimaa 17 utgör slutkriget för Arméns första beredskapsenheter.

Uusimaa 17 -harjoituksessa valmiusyksiköt ovat harjoitelleet muun muassa miinalautan miinanlastauksen ja voimalaitoksen suojaamista.

Under övningen Uusimaa 17 har beredskapsenheterna övat bland annat skyddandet av lastningen av en minfärja samt ett kraftverk. Sanni, Juuso och Kale som tjänstgör vid Gardesjägarregementets beredskapsenhet har fått ett positivt intryck av utbildningen för beredskapsenheter.

– Inom utbildningen har jag lärt mig mycket genom att göra. I Uusimaa 17 har det varit mycket sådan verksamhet, som inte har övats i förväg. Detta utvecklar min problemlösningsförmåga, konstaterar Kale (t.h.) – Jag förväntar mig av slutövningen att jag får möjlighet samarbeta med andra trupper, tillägger han.

Det finns soldater på taket och en helikopter ovanför dem

Polisen och Försvarsmaktens yrkesmilitärer övar samarbete regelbundet. I krävande handräckningsuppgifter, såsom gripande av farliga personer, röjning av explosiva ämnen eller användning av vapen används beväringar inte alls.

För mark- och sjöförsvaret erbjuder Uusimaa 17 en till sin omfattning utmärkt möjlighet att öva samarbete i stor skala. Armén övar uppställande och koncentration av trupper samt deras insatsberedskap, luftförsvarsarrangemang samt skyddande av objekt. Marinens övningsteman är övervakning och tryggande av den territoriella integriteten, skyddande av sjötrafiken och avvärjning av anfall från havet. I de marina operationerna övar man med marinens alla prestationsförmågor.

Soldater i aktern på ett skepp med utsikt över havet

Skyddande av sjötrafiken och avvärjningen av anfall från havet är Marinens huvuduppgift.

De delområden som luftförsvaret övar är till exempel gemensam eldanvändning samt stödjande av arméns och marinens strid. En omfattande luftverksamhet begränsas av den livliga flygtrafiken vid Helsingfors-Vanda flygfält. Avvärjning av landstigning övas i området kring Hangö. Samarbete kräver regelbunden övning.

– Tillsammans är vi mera än summan av Arméns, Marinens, Flygvapnets, Logistikverkets och de gemensamma prestationsförmågorna, sammanfattar övningsledaren övningshelheten.

Fighter i himlen

Flygvapnet har under Uusimaa 17 bland annat utfört identifieringsflygning i samband med att ett plan kränkt den territoriella integriteten.

´