Hoppa till innehåll

Verkningarna av ammunitionen till tunga raketkastare konstaterades i Rovajärvi

Armén
Utgivningsdatum 24.11.2020 9.05
Pressmeddelande
Kuva jossa raskas raketinheitin on tiellä ja ampuu raketin ilmaan.

Försvarsmakten har förbättrat sin beredskap för långräckviddig eld. Armén testade effekten och precisionen hos ammunitionen till tunga raketkastare i Rovajärvi den 16-17 november.

Armén utförde lyckade test av effekten och precisionen i fråga om GMLRS (GMRLS=Guided Multiple Launch Rocket System) Unitary-raketer med punktverkan och yttäckande GMLRS AW-raketer (AW=Alternative Warhead) till tung granatkastare vid långräckviddig eld. 

Den tunga raketkastaren utgör en del av Försvarsmaktens gemensamma verkan som helhet på långa avstånd, där man påverkar lokaliserade mål från marken, havet och luften. Vid den skjutning som nu utfördes testades Arméns och Flygvapnets förmåga att genom långräckviddig eld gemensamt påverka samma mål. Vid skjutningen testades även eldledningen och konstaterandet av eldens effekt.  
GMLRS-ammunitionen, som skjuts med tung raketkastare, kompletterar Försvarsmaktens verkan som helhet. En GMLRS Unitary-raket exploderar i målet och den yttäckande GMLRS AW-ammunitionen sprider splitter då den exploderar ovanför objektet. Raketernas räckvidd är över 80 kilometer. 

– Vi har nu konstaterat det tunga raketkastarsystemets prestationsförmåga med GMLRS-raketer. Vi har förmåga att utöva verkan mot yt- och punktmål på allt längre avstånd. Vi kan vara stolta över vårt artillerisystems prestationsförmåga, berättar artilleriinspektör överste Pertti Holma

Den testskjutning som nu utfördes är ett led i den planenliga utvecklingen av Arméns bekämpning och verkan. Beslut om anskaffning av GMLRS-raketer för tung granatkastare fattades 2016. Tack vare anskaffningen har Armén ny, omfattande verkansförmåga. Användningen av de tunga granatkastare som anskaffades 2006 är nu effektivare och deras ammunitionsalternativ är mångsidigare. 

Försvarsmakten testade användningen av gemensam kapacitet, titta på Combat Cameras video från testningsevenemanget

GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System)-raketen är en raket som skjuts med tung raketkastare 

 • Ammunitionen består av en raketkassett, som är allmänt standardiserad för användning i tung raketkastare 
 • En tung raketkastare kan laddas med två kassetter 
 • En kassett innehåller sex raketer 
 • GMLRS-ammunitionen och det tunga raketkastarsystemet tillverkas av Lockheed Martin, USA

Guided Multiple Launch Rocket System Unitary-raketen

 • Punktverkan
 • I Unitary-raketen bygger stridsspetsens verkan på att den har sprängämnesfyllning.
 • Tröghetsnavigerad, GPS-assisterad

Guided Multiple Launch Rocket System Alternative Warhead-raketen 

 • Yttäckande
 • AW-raketens stridsspets är förfragmenterad (volfram-splitter) 
 • Räckvidd 15–80+ km
 • Tröghetsnavigerad, GPS-assisterad 
´