Hoppa till innehåll

Armén övar bekämpning och verkan i Rovajärvi

Armén
Utgivningsdatum 27.10.2020 15.13
Pressmeddelande
Kuva, jossa raskas raketinheitin ampuu Rovajärven harjoitusalueella.

Arméns verkansövning MVH 20 ordnas på Rovajärvi skjut- och övningsområde 16-27.11.2020.

Målet med övningen är att öva planeringen och verkställandet av Arméns verkan och Försvarsmaktens gemensamma bekämpning samt artillerisystemet i situationer som utvecklas snabbt inom ett omfattande område. Övningen leds av Markstridsskolans chef, överste Kari Pietiläinen. 

- Genom övningen utvecklas verkanssystemet som helhet och testas kedjan inom ledning av verkan och bekämpning, berättar överste Pietiläinen.

Under övningen skjuter man med flera olika vapen för indirekt eld:

  • 155K9-pansarhaubitsar (Moukari)
  • 155K83-97-pjäser, 152K89-pjäser och 122H63-pjäser
  • tunga granatkastare av modell 120KRH
  • 298-millimeters tunga raketkastare

I anslutning till övningen ordnas räddningsväsendets årliga PVPETO 20-övning. Syftet med räddningsväsendets beredskapsövning är att utveckla Försvarsmaktens räddningspersonals verksamhetsförutsättningar i olika olyckssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Övningstrupperna indelas i avdelningar 

I övningen deltar cirka 4 100 personer från Försvarsmakten samt Gränsbevakningsväsendet. Övningen MVH 20 utgör slutövning för beväringarna och övar och testar truppens stridstålighet samt underhålls- och logistikkedjan.

Under övningen breder de olika avdelningarna ut sig över ett stort område, inkvarteras närmast i tält och äter i terrängen i små grupper. Rovajärvi skjutområde är det största militära övningsområdet i Västeuropa, dess yta är 1070 kvadratkilometer.

På grund av coronavirusepidemin har ett stort antal försiktighetsåtgärder vidtagits. Övningstrupperna indelas i så små avdelningar (under 50 personer) som möjligt, som med avseende på övningsverksamheten, inkvarteringen, måltiderna och andra funktioner hålls åtskilda så att de inte har med varandra att göra eller blandas. Inomhus (och i fordon) indelas övningsverksamheten i små grupper som omfattar mindre än 10 personer. 

Om symptom på luftvägsinfektioner uppträder bland trupperna placeras den person som har symptom skilt från de övriga. Även exponerade placeras skilt från andra. Myndigheternas anvisningar och rekommendationer iakttas, bland annat effektiverad desinfektion av utrymmen och fordon som är i gemensam användning, handhygien och rätt hostteknik, säkerhetsavstånd samt vid behov munskydd.

Övningen MVH 20 kan följas i sociala medier via hashtagarna: #MVH20 #maavoimat och på Arméns webbsidor: www.maavoimat.fi.

Koncentrationsmarscherna sker i huvudsak 16-17.11.2020  norrut längs riksvägarna och huvudvägarna, och returmarscherna från övningen sker i huvudsak 26-27.11.2020 söderut.

´