Hoppa till innehåll

Årets viktigaste internationella specialtrupps- och helikopterövning inleds i Lappland

Uttis jägarregemente
Utgivningsdatum 15.2.2017 11.48
Pressmeddelande

Årets viktigaste övning i vinterförhållanden vid Uttis jägarregemente, Northern Griffin 2017, ordnas i Lappland den 20 februari–17 mars.

Målsättningen med övningen är att utveckla specialtruppernas och helikoptermanskapens verksamhet och samverkansförmåga i krävande vinterförhållanden i Lappland. I övningen deltar internationella samarbetspartner från Sverige, Estland, Polen och USA.

Övningstruppernas styrka är sammanlagt ungefär 520 personer, av vilka försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets personal och beväringar uppgår till ungefär 320 personer. De internationella avdelningarnas sammanlagda styrka är ungefär 200 personer.

Specialtrupperna övar bland annat samverkan i spanings- och stridsuppgifter samt upprätthållande av funktionsförmågan under långa förflyttningar i fjällförhållanden i Lappland. Helikoptermanskapen övar särskilt vinter- och fjällflygningar i samband med specialoperationer och mörkerflygningar.

Till den finländska helikopteravdelningen hör sju NH90-transporthelikoptrar och fem MD500 lätta helikoptrar. Sverige deltar i övningen med tre AW-109- och tre UH-60M-helikoptrar. USA medför två MH-47G-helikoptrar och två C-130-transportplan till övningen. Personal och materiel anländer till Finland bland annat med tre amerikanska C-17-fraktplan.

Flygningar utförs under alla tider på dygnet i hela Lappland den 6–16 mars. Under flygningarna landar helikoptrarna i terrängen och de kan även komma att använda strålkastare och facklor, som syns som klara ljusfenomen.

Försvarsministeriet har godkänt övningen Northern Griffin 2017, som arrangeras årligen, som en del av arméns internationella övningsverksamhet år 2017.

Följ övningen på nätet:

maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti
facebook.com/maavoimat
twitter @maavoimat
#UTJR  #maavoimat  #NG17  #NorthernGriffin2017

´