Hoppa till innehåll

Försök med gemensam inkvartering inleds med reservofficerskursen

Markstridsskolan
Utgivningsdatum 14.5.2020 14.52
Pressmeddelande
Värnplikt i vardagsrummet som förråder sängen

Så gott som alla som valts till kursen accepterar försöket.

Ett försök med gemensam logi i enlighet med försvarsministeriet 18.2.2020 antagna förordning gällande gemensam logi inleds vid Arméns reservofficerskurs 256. Den gemensamma inkvarteringen förverkligas vid reservofficerskursen samtliga fem enheter. Reservofficerskursen närundervisning inleds i Fredrikshamn 21 - 22 maj.

Av de omkring 600 som utvaldes till reservofficerskursen gav nästan alla eller drygt 90 procent sitt medgivande till att medverka i det frivilliga försöket med gemensam inkvartering. Av alla officerselever är omkring 7 procent kvinnor.

I de gemensamma stugorna inkvarteras de personer som gett sitt medgivande till att medverka i den gemensamma inkvarteringen. Medgivandet kontrolleras ännu i samband med anländandet till kursen.

Reservofficerskursens chef, överstelöjtnant Tommi Sikanen håller andelen som gett sitt medgivande som anmärkningsvärd.

- Det verkar som om de unga förhåller sig mycket positiva till försöket. Det är fint, eftersom idén till försöket från början kom från beväringarna själva. Då de frivilliga är så många, är arrangemangen också relativt enkla att genomföra.

I de gemensamma stugorna inkvarteras i princip alltid lika många män som kvinnor. I händelse av att könsfördelningen förändras, kan inkvarteringsarrangemangen förändras ifall beväringarna så önskar. Vid tillfälliga förändringar, såsom permissioner eller sjukdomsfall, ändras inkvarteringsarrangemangen inte, men man försäkrar sig om att det i de gemensamma stugorna alltid finns minst två män och två kvinnor.

Sociala utrymmen, såsom tvagnings- och sanitetsutrymmen är för de gemensamt inkvarterade fortsättningsvis åtskilda. Medverkandet i försöket med gemensamt logi är frivilligt. Officerseleverna har rätt att ta tillbaka sitt medgivande när som helst, varefter dem som tar tillbaka sitt medgivande inkvarteras som normalt i stugor för män eller stugor för kvinnor.

Försöket ska utreda verkningarna av gemensam inkvartering

Målsättningen med försöket med gemensamt logi är att få forskningsresultat och erfarenheter av den gemensamma inkvarteringens effekter på verksamhetsförmågan, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, kommunikationen, utbildningsresultaten samt utrymmenas användning i kasernmiljö. I försöket utreds också andra möjliga verkningar jämte inkvarteringsarrangemangens utmaningar och lösningsmodeller. Enligt kurschefen Sikanen tar man vid Reservofficersskolan emot försöket med gemensam inkvartering med öppna armar och som ett positivt steg framåt.

-  Med försöket som nu inleds insamlas erfarenheter och kunskap om gemensamt logi uttryckligen i kasernförhållanden, under övningar i terrängen har den gemensamma inkvarteringen varit i bruk så länge som kvinnor haft möjlighet att göra militärtjänst.

Den gemensamma inkvarteringen förverkligas vid reservofficerskursen samtliga fem enheter, där gemensamma stugor uppgår till 12 stycken. Sikanen menar att försöket endast innebär något fåtal praktiska arrangemang.

Sängfördelningen i de stugor som är med i försöket genomförs på ett sätt som enheten bestämmer. I stugorna genomförs emellertid inte möbleringsarrangemang som avviker från det normala, inga särskilda skärmar eller motsvarande anskaffas. Men försöksdeltagarna erbjuds möjlighet att byta kläder i andra utrymmen än den egna stugan, exempelvis i tvagninsutrymmet.

Beväringarna utbildas i spelreglerna vid chefens första lektion. Enheternas personal övervakar inkvarteringsarrangemangen.

´