Hyppää sisältöön

Yhteismajoituskokeilu käynnistyy reserviupseerikurssilla

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 14.5.2020 14.52
Tiedote
Varusmiehiä tuvassa petaamassa sänkyä.

Lähes kaikki kurssille valitut antoivat suostumuksensa kokeiluun.

Puolustusministeriön 18.2.2020 antaman yhteismajoitusta koskevan asetuksen mukainen yhteismajoituskokeilu alkaa Maavoimien reserviupseerikurssilla 256. Yhteismajoituskokeilu toteutetaan reserviupseerikurssin kaikissa viidessä yksikössä. Reserviupseerikurssin lähiopetus alkaa Haminassa 21.-22. toukokuuta.

Reserviupseerikurssille valituista noin 600 upseerioppilaasta lähes jokainen eli hieman yli 90 prosenttia ilmoitti kurssivalintansa yhteydessä halukkuudestaan osallistua vapaaehtoiseen yhteismajoituskokeiluun. Naisia kaikista upseerioppilaista on noin 7 prosenttia. 

Yhteistupiin majoitetaan ne henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa yhteismajoituskokeiluun osallistumisesta. Suostumus tarkistetaan vielä kurssille saapumisen yhteydessä. 

Reserviupseerikurssin johtaja everstiluutnantti Tommi Sikanen pitää suostumuksensa antaneiden prosenttilukua merkittävänä.

- Näyttäisi siltä, että nuoret suhtautuvat kokeiluun erittäin positiivisesti. Tämä on hienoa, sillä idea tähän kokeiluun on alkujaankin tullut varusmiehiltä itseltään. Kun vapaaehtoisia on näin runsaasti, myös kokeilun järjestelyt ovat suhteellisen helppo toteuttaa.

Yhteistupiin majoitetaan lähtökohtaisesti sama määrä miehiä ja naisia. Mikäli sukupuolijakauma tuvissa muuttuu merkittävästi, majoitusjärjestelyjä muutetaan varusmiesten niin halutessa. Tilapäisten muutosten, kuten lomien tai sairastapausten vuoksi majoitusjärjestelyjä ei muuteta, mutta varmistetaan, että yhteismajoitustuvissa on aina vähintään kaksi miestä ja kaksi naista.

Sosiaalitilat, kuten peseytymis- ja saniteettitilat, ovat yhteystuvissa majoittuville miehille ja naisille edelleen erilliset. Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista. Upseerioppilailla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Näissä tapauksissa suostumuksen peruuttajat majoitetaan normaaliin tapaan miesten tai naisten tupaan.

Kokeilulla selvitetään yhteismajoituksen vaikutuksia

Yhteismajoituskokeilun tavoitteena on saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön kasarmioloissa. Kokeilussa selvitetään myös yhteismajoituksen muita mahdollisia vaikutuksia sekä majoitusjärjestelyjen haasteita ja ratkaisukeinoja. Kurssinjohtaja Sikasen mukaan yhteismajoituskokeilu otetaan Reserviupseerikoulussa vastaan tervetulleena ja positiivisena kehitysaskeleena. 

-  Nyt alkavalla kokeilulla kerätään kokemuksia ja tietoa yhteismajoituksesta nimenomaan kasarmioloissa, maastoharjoituksissahan yhteismajoittuminen on ollut käytössä niin kauan kuin naisilla on ollut mahdollisuus suorittaa asepalvelus. 

Yhteismajoituskokeilu toteutetaan reserviupseerikurssin kaikissa viidessä yksikössä, joihin yhteistupia muodostetaan yhteensä 12 kappaletta. Sikasen mukaan kokeilu vaatii vain joitakin käytännön järjestelyitä.

- Kokeiluun osallistuvien tupien sänkyjako toteutetaan yksikön haluamalla tavalla. Tupiin ei kuitenkaan tehdä normaalista poikkeavia kalustojärjestelyjä, eikä hankita erilisiä sermejä tai vastaavia. Yhteistupakokeiluun osallistuville kuitenkin mahdollistetaan vaatteiden vaihto muualla kuin omassa tuvassa, esimerkiksi peseytymistiloissa. 

Varusmiehille koulutetaan yhteismajoitusta koskevat pelisäännöt päällikön ensimmäisellä oppitunnilla. Yksiköiden henkilökunta valvoo majoitusjärjestelyjä. 

´