Hoppa till innehåll

Över 1200 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Armén
Utgivningsdatum 6.3.2019 11.00
Pressmeddelande

Under ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor, som gick ut 1 mars, sökte 1 265 kvinnor.

Antalet sökande var i likhet med tidigare år på en synnerligen god nivå. År 2018 var antalet sökande rekordstort, över 1 500 kvinnor. Resultatet i år är det näst bästa under hela den tid då kvinnor har kunnat söka till frivillig militärtjänst.

Mest sökande fick Björneborgs brigad, dit 307 kvinnor sökte i år. Senaste år var antalet sökande 343. Därnäst kommer Kajanalands brigad, som hade 178 (233) sökande, Gardesjägarregementet 165 (186) och Pansarbrigaden 128 (151) sökande.

Regionalt sett var antalet sökande flest i Nyland 320 (392) och i sydvästra Finland 181 (173).

Urval i april

I regionalbyråerna ordnas urval i april för de kvinnor som sökt till frivillig militärtjänst och de förordnas inleda sin tjänstgöring i julikontingenten detta år och i januari- och julikontingenterna under de kommande tre åren. Största delen inleder sin tjänstgöring 2020.

Från och med 1995 har sammanlagt över 8 600 kvinnor utbildats för reserven. Under de senaste åren har 65-70 procent av dem fått ledarutbildning.

Nästa gång går ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor ut 1.3.2020.

Antalet sökande per år till frivillig militärtjänst för kvinnor:

Statistik över kvinnor som sökt anställning tidigare år. Mellan 1995 och 2016 varierar siffrorna från 430 till 842. 2017: 1126, 2018: 1516 och 2019: 1265.

 

´