Varusmiehenä meillä

Kaartin jääkärirykmentti kouluttaa sotilaspoliiseja, kaupunkijääkäreitä ja tiedustelijoita.

Kaartin pataljoona

Kaartin pataljoona tuottaa sotilaspoliisikomppanioita sodan ajan joukkoihin sekä Kaartin jääkärirykmentissä joukkotuotettavien joukkojen kuljettajat.

Kaartin pataljoona on sotilaspoliisialan kärkiosaaja. Sotilaspoliisikomppaniat koulutetaan pääkaupunkiseudun rakennetulle alueelle ja pääosa harjoituksista toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Esimerkiksi yhteistoimintaa poliisin kanssa harjoitellaan vähintään kuukausittain. Koulutuksessa korostuu toiminta ja hallittu voimankäyttö siviiliväestön seassa kohteiden suojauksessa ja erikoisjoukkojen torjunnassa sekä pääkaupungin ainutlaatuinen toimintaympäristö, johon kuuluu muun muassa tunneliverkostot, metroasemat ja suuret rakennuskompleksit.

Maavoimien kunniakomppania toteuttaa puolustusvoimien ylipäällikön, puolustusministerin, puolustusvoimain komentajan ja Helsingin varuskunnan sotilaalliset edustustehtävät sekä vastaa kohteiden vartioinnista mukaan lukien Presidentinlinnan kunniavartio.

Sotilaspoliisikomppania ja 2. Jääkärikomppania antavat sotilaspoliisikoulutusta sekä vastaavat vuorollaan varuskunnallisista vartiointi- ja edustustehtävistä. Sotilaspoliisikoulutukseen kuuluu voimankäytön koulutus, henkilönsuojaustehtävät sekä taistelu rakennetulla alueella. Miehistön palvelusaika on 255 vuorokautta.

Kuljetuskomppaniassa palvelevat raskaan ajoneuvon kuljettajien ja johtajien tehtävissä toimivat varusmiehet. Kuljettajien palvelusaika on 347 vuorokautta. Erikoiskomennusjoukkueessa palvelevat Puolustusvoimien viestintä-, media- ja tietotekniikka-alan erityistehtävissä toimivat varusmiehet, joiden palvelusaika on 255 vuorokautta.

Uudenmaan jääkäripataljoona

Uudenmaan jääkäripataljoona kouluttaa suorituskykyisiä kaupunkijääkäreitä esikunta- ja viestikomppanian sekä kaupunkijääkärikomppanian eri tehtäviin. Kaupunkijääkäreiden koulutus painottuu hyökkäystaisteluun.

Kaikki taistelijat saavat koulutuksen taisteluun rakennetulla alueella, johon myös koulutushaarakoulutus painottuu. Koulutuksessa korostuvat rakennetun alueen taistelulle ominaiset yksittäisen taistelijan ja johtajan taidot. Taistelut käydään hyvin lyhyillä etäisyyksillä, vaatien erittäin nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta. Taistelutilan rajallisen näkyväisyyden takia yksittäisten taistelijoiden ja ryhmänjohtajien oma-aloitteellisuus ja aktiivisuus on tärkeää. Taistelu rakennetulla alueella asettaa myös suuria vaatimuksia taistelijoiden fyysiselle kunnolle.

Pataljoonalla on käytössään nykyaikainen, rakennetun alueen taisteluun sopiva koulutuskalusto. Ajoneuvoina on käytössä XA-185 panssariajoneuvoja sekä erilaisia kevyitä ja erikoisajoneuvoja. Koulutuskäytössä on myös moderneinta tiedustelu- ja johtamisjärjestelmäalan kalustoa.

1. Jääkärikomppania kouluttaa kaupunkijääkäreitä vaativiin taistelutehtäviin kaupunkiolosuhteissa. Palvelusaika on 347 tai 165 vuorokautta.

Tukikomppania on Kaartin jääkärirykmentin valmiusyksikkö, joka on normaaliolojen häiriötilanteista aina poikkeusolojen tehtäviin suunniteltu sotilasyksikkö. Koulutus yksikössä on vaativaa ja valinnat yksikköön tehdään peruskoulutuskauden päätteeksi. Palvelusaika kaikilla on 347 vuorokautta.

Esikunta- ja viestikomppanian tehtävä on kaupunkijääkäripataljoonan johtaminen ja tiedustelu. Erikois- ja joukkokoulutuskaudella koulutus painottuu viesti- ja johtamisjärjestelmien hallintaan. Lisäksi yksikössä koulutetaan myös kaupunkijääkäripataljoonan tiedustelijat johtajineen.

Puolustusvoimien urheilukoulu

Urheilukoulun tärkein tehtävä on kouluttaa tiedusteluryhmiä poikkeusolojen tarpeisiin, jonka lisäksi se mahdollistaa lahjakkaiden urheilijoiden valmentautumisen varusmiespalveluksen aikana.

Urheilukoulu on perinteinen osa suomaista huippu-urheilun valmennusjärjestelmää. Päivittäisvalmennus toteutetaan Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian kanssa. Urheilukoulu tekee yhteistyötä myös Olympiakomitean, lajiliittojen, seurojen ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa parhaiden yksilöllisten ratkaisuiden löytämiseksi.

Tiedustelukomppania vastaa varusmiesten sotilaskoulutuksesta pois lukien maastohiihto, ampumahiihto, hiihtosuunnistus, mäkihyppy, lumilautailu ja yhdistetyn hiihto, joiden urheilijat suorittavat varusmiespalveluksensa Kainuun prikaatissa. Palvelusaika on 165 tai 347 vuorokautta.

Lisätietoa varusmiespalveluksen suorittamisesta Urheilukoulussa ja hakuajoista varusmies.fi/erikoisjoukot/urheilukoulu