Hyppää sisältöön

Varusmiehenä meillä

Kaartin jääkärirykmentti kouluttaa rakennetun alueen taisteluun erikoistuvia joukkoja. Koulutamme muun muassa kaupunkijääkäreitä, sotilaspoliiseja, tiedustelijoita, sotilaskuljettajia ja johtajia. Kärkijoukoksi koulutamme valmiusyksikön, johon on mahdollisuus hakeutua palveluksen aloittamisen jälkeen. Tehtävämme edellyttävät pääasiassa muuta kuin lyhyttä palvelusaikaa, noin 80:lla prosentilla palvelusaika on joko 11,5 tai 8,5 kuukautta.

Kaartin pataljoona (KAARTP)

Kaartin pataljoona on sotilaspoliisialan kärkiosaaja. Pataljoona tuottaa sotilaspoliisikomppanioita sodan ajan joukkoihin sekä kaikki kuljettajat Kaartin jääkärirykmentissä koulutettaviin joukkoihin.

Kaartin pataljoonan asettama Maavoimien kunniakomppania toteuttaa puolustusvoimien ylipäällikön, puolustusministerin, puolustusvoimain komentajan ja Helsingin varuskunnan sotilaalliset edustustehtävät sekä vastaa kohteiden vartioinnista mukaan lukien Presidentinlinnan kunniavartio.

1. ja 2. Sotilaspoliisikomppania (1. SPOLK ja 2. SPOLK) antavat sotilaspoliisikoulutusta sekä vastaavat vuorollaan Kunniakomppanian muodostamisesta edustehtäviin ja tärkeiden sotilaskohteiden vartioinnista. Lisäksi ne toimivat vuorollaan valmiusyksikkönä kesäkuusta vuoden loppuun.

Sotilaspoliiseille koulutetaan muun muassa taistelua rakennetulla alueella, kohteiden ja henkilön suojausta, voimankäyttöä sekä menetelmiä vihollisen erikoisjoukkojen torjuntaan. Pääkaupunkiseudun toimintaympäristöön kuuluva infrastruktuuri, kuten tunneliverkostot, metroasemat ja suuret rakennuskompleksit tuovat koulutukseen omat erityispiirteensä. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa on myös koulutuksessa tärkeässä roolissa. Osa varusmiehistä koulutetaan erityistehtäviin, joita ovat muun muassa tarkka-ampuja, pioneeri, taistelupelastaja ja tiedustelija. Yksiköt toimeenpanevat lisäksi aliupseerikurssin sotilaspoliisilinjan.

Kuljetuskomppaniassa (KULJK) palvelevat varusmiehet, jotka toimivat vaativissa raskaan ajoneuvon kuljettaja- tai johtajatehtävissä. Kuljettajakoulutukseen on mahdollista päästä kaikista perusyksiköistä peruskoulutuskauden päätteeksi. Koulutukseen sisältyy myös taistelukoulutusta, jotta kuljettajaksi erikoistuneet voidaan sijoittaa Kaartin jääkärirykmentin muihin sodan ajan joukkoihin.

Puolustusvoimien erityistehtäviin valitut noin 70 varusmiestä palvelevat kuljetuskomppanian erikoiskomennusjoukkueessa. Erikoiskomennusjoukkueessa palvelevat mm. Puolustusvoimien viestintä-, media- ja tietotekniikka-alan erityistehtävissä toimivat varusmiehet. Lisäksi Kuljetuskomppaniaan kuuluu myös erillinen komennusjoukkue, jossa palvelevat varusmiehet suorittavat käytännön palvelustehtäviä mm. Tasavallan presidentin kansliassa, Pääesikunnassa ja Maanpuolustuskursseilla. 

Uudenmaan jääkäripataljoona (UUDJP)

1. ja 2. Jääkärikomppania kouluttavat suorituskykyisiä kaupunkijääkäreitä pääkaupunkiseutua ja Uudenmaan aluetta puolustaviin joukkoihin. 2. Jääkärikomppania toimii lisäksi vuosittain tammikuusta kesäkuuhun Kaartin jääkärirykmentin valmiusyksikkönä. 

Kaikki taistelijat saavat koulutuksen taisteluun rakennetulla alueella, jossa korostuvat yksittäisen taistelijan ja johtajan taidot. Koulutus asettaa suuria vaatimuksia taistelijoiden fyysiselle ja henkiselle toimintakyvylle. Koulutuksessa on käytössä nykyaikaiset, rakennetun alueen taisteluun sopivat aseet ja kalusto.

1. Jääkärikomppania (1. JK) kouluttaa kaupunkijääkäreitä sekä tukiosat ja raskasaseryhmät (kranaatinheitinjoukkue, tulenjohto- ja pioneeripartiot sekä kranaattikonekivääripartiot) Kaupunkijääkärikomppanian ja Valmiusyksikön rakennetun alueen vaativiin taistelutehtäviin. Kaupunkijääkäreiden koulutus painottuu hyökkäystaisteluun.

2. Jääkärikomppania toimii tammikuusta kesäkuulle Kaartin jääkärirykmentin valmiusyksikkönä. Kesän saapumiserästä 2. Jääkärikomppania kouluttaa panssarintorjuntaohjusjoukkeita.

Esikunta- ja viestikomppanian (EVK) tehtävä on kaupunkijääkäripataljoonan johtaminen ja tiedustelu. Yksikkö kouluttaa taistelijoita Valmiusyksikön ja kaupunkijääkäripataljoonan johtamisjärjestelmän, tiedustelun sekä huollon tehtäviin. Lisäksi yksikössä koulutetaan kaupunkijääkäripataljoonan ryhmänjohtajia.

Kaartin jääkärirykmentin valmiusyksikkö

Valmiusyksikkö (VYKS) on palkatusta henkilöstöstä ja varusmiehistä muodostettu Kaartin jääkärirykmentin kärkiyksikkö, jolla tarvittaessa vastataan nopeasti turvallisuusympäristön mahdollisiin muutoksiin. Valmiusyksikön varusmiehiä voidaan käyttää sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin (taistelu-, suojaus- ja tukitehtävät) varusmiespalveluksen koulutusvaiheen mukaisesti sekä muille viranomaisille annettaviin virka-aputehtäviin. Koulutus yksikössä on monipuolista, vaativaa ja tarjoaa mahdollisuuden haastaa itsesi.

Valmiusyksikön muodostavat vuorollaan 2. Jääkärikomppania, 1. Sotilaspoliisikomppania ja 2. Sotilaspoliisikomppania. Tammikuusta kesäkuulle valmiusvastuussa on 2. Jääkärikomppania. Kesäkuusta syyskuulle valmiusyksikön muodostaa 2. Sotilaspoliisikomppania ja syyskuusta joulukuulle vastuussa on 1. Sotilaspoliisikomppania.

Puolustusvoimien urheilukoulu (URHK)

Sotilas tähystää kiikareilla poterosta

Urheilukoulun tärkein tehtävä on kouluttaa tiedustelijoita poikkeusolojen tarpeisiin, jonka lisäksi se mahdollistaa lahjakkaiden urheilijoiden valmentautumisen varusmiespalveluksen aikana.

Urheilukoulu on perinteinen osa suomalaista huippu-urheilun valmennusjärjestelmää. Päivittäisvalmennus toteutetaan Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian kanssa. Urheilukoulu tekee yhteistyötä myös Olympiakomitean, lajiliittojen, seurojen ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa parhaiden yksilöllisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tiedustelukomppania (TIEDK) vastaa varusmiesten sotilaskoulutuksesta pois lukien maastohiihto, ampumahiihto, hiihtosuunnistus, mäkihyppy, lumilautailu ja yhdistetyn hiihto, joiden urheilijat suorittavat varusmiespalveluksensa Kainuun prikaatissa. Palvelusaika on 165 tai 347 vuorokautta.

Lisätietoa varusmiespalveluksen suorittamisesta Urheilukoulussa ja hakuajoista varusmies.fi/erikoisjoukot/urheilukoulu

´