Hyppää sisältöön

Tietoa meistä

Vuosittaiset tunnusluvut

  • Varusmiehiä: 1600/ vuosi
  • Reserviläisiä: 1600/ vuosi
  • Virka-aputehtäviä: 60
  • Henkilöstöä: noin 400

Kaartin jääkärirykmentti on Santahaminassa Helsingissä sijaitseva Maavoimien joukko-osasto, jonka päätehtävä on kouluttaa taisteluun rakennetulla alueella erikoistuvia joukkoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen.

Valmiutta ja kokonaisturvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Taisteluammunnat Santahaminassa ja harjoittelu Uudellamaalla ovat välttämätön osa suorituskykyisten sodan ajan joukkojen koulutusta.

Kaartin jääkärirykmentin suorituskykyjä voidaan käyttää normaaliolojen häiriötilanteissa, hybriditilanteissa sekä laajemman voimankäytön ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Kaartin jääkärirykmentillä on normaalioloissa valmius tukea muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa.

Kaartin jääkärirykmentti vastaa Puolustusvoimien rakennetun alueen taistelun koulutuksen kehittämisestä. Rykmentti kouluttaa oman henkilöstönsä lisäksi Puolustusvoimien henkilöstöä rakennetun alueen taisteluun.

Kaartin jääkärirykmentti

  • kouluttaa taisteluun rakennetulla alueella erikoistuvia joukkoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen
  • ylläpitää ja kehittää sotilaallista valmiutta sekä kokonaisturvallisuutta pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa
  • tukee muita viranomaisia
  • edistää maanpuolustustahtoa valtiollisilla edustustehtävillä ja maanpuolustustyöllä
  • palvelee ja neuvoo asevelvollisia

Kaartin jääkärirykmentin historia

Kaartin pataljoona ja Uudenmaan jääkäripataljoona yhdistettiin 1.7.1996 Kaartin jääkärirykmentiksi. Kaartin jääkärirykmentti kasvoi merkittävästi puolustusvoimauudistuksen seurauksena vuonna 2015, kun siihen liitettiin Etelä-Suomen huoltorykmentin huoltokeskus ja Puolustusvoimien urheilukoulu. Lisäksi Kaartin jääkärirykmentti sai vastuulleen merkittävän osan lakkautetun Etelä-Suomen sotilasläänin tehtävistä.

´