Jääkäriprikaati - Varusmiehenä meillä

Alokasinfo

Tammikuun 7. päivänä 2019 palveluksen aloittava!
Olet tervetullut Suomen pohjoisimpaan joukko-osastoon Jääkäriprikaatiin.

Alla olevasta Alokasinfosta löydät palveluksen aloittamispäivän kuljetukset sekä vastaukset moniin muihin mielessäsi oleviin kysymyksiin palveluksen aloittamisesta – kannattaa lukea tarkkaan!

Jos  sinulle tulee mieleen palvelukseen liittyvää kysyttävää ennen 7.12.2019 tai sinulle syntyy pakottava tarve muuttaa palveluksen aloittamispäivääsi tai joukko-osastoasi esimerkiksi alkaneen huoltajuuden, vaikean taloudellisen tilanteen, opintojen tärkeän vaiheen, asuinpaikan muutoksen, sairauden, vamman tai muun oleellisen syyn vuoksi, ota välittömästi yhteys omaan aluetoimistoosi.

Ennakkokysely

Jääkäriprikaatin ennakkokysely varusmiespalvelusta varten löytyy osoitteesta https://asiointi.puolustusvoimat.fi/. Kyselyyn tunnistaudutaan Suomi-fi-tunnistuksella (pankkitunnus, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti) Vastaa kyselyyn mahdollisimman pian. Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa tulevaan palvelustehtävääsi. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisena. Asiointiin liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa ole yhteydessä asiointi.tuki@mil.fi.

Läheistenpäivä

Sodankylän varuskunnassa järjestetään sunnuntaina 13.1.2019 vierailupäivä läheisillesi. Kutsu on lähetetty alokkaalle alokaskirjeen mukana, ilmoittautuminen tapahtuu kutsussa olevalla lomakkeella, jonka alokas palauttaa yksikköönsä 10.1.2019 mennessä.

Rovaniemen varuskunnassa vierailupäivä läheisillesi järjestetään sunnuntaina 13.1.2019. Voit kutsua Rovaniemen varuskuntaan vierailupäiväksi enintään kolme läheistäsi. Kutsu on lähetetty alokkaalle alokaskirjeen mukana, ilmoittautuminen tapahtuu kutsussa olevalla lomakkeella, jonka alokas palauttaa yksikköönsä 10.1.2019 mennessä.

Sotilasvala ja sotilasvakuutus 

Lapin jääkäripataljoonan sotilasvala ja sotilasvakuutus järjestetään 16.2.2019 Sodankylän varuskunnassa.
Rovaniemen ilamatorjuntapatteriston sotilasvala ja sotilasvakuutus järjestetään 15.2.2019 Rovaniemen varuskunnassa.

1/19 Facebook -ryhmä

Liity Jääkäriprikaatin saapumiserän 1/19 Facebook -ryhmään.
Linkki Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston varusmiesten 1/19 Facebook -ryhmään
Linkki Lapin jääkäripataljoonan varusmiesten 1/19 Facebook -ryhmään
Ryhmässä voit keskustella vapaasti tulevasta palveluksesta ja samalla tutustua palvelustovereihin jo etukäteen. Ryhmään kuulumalla olet perillä tulevista tapahtumista ja tärkeistä ajankohtaisista asioista.

Alokasinfo:
Komentajan tervehdys
Ennen palvelukseen tuloa
Palvelukseen tulo - kuljetukset
Mitä mukaan
Liikunta-  ja kunto-ohje
Koulutuksen valinta
Sosiaalikuraattorit ja sotilaspastori
Terveydenhuolto
Vapaa-aika
Lomat, lomamatkat ja lomakuljetukset
Ohjeet toimintakyvyn kehittämisestä
Ohjeet asevelvollisten informaatiopalveluista
Ohjeet ulkomailta palvelukseen saapuville
Esite varusmiesten erityistehtävistä

Toivomme vanhempiesi ja läheistesi tukevan sinua, varsinkin palveluksen alkuvaiheessa. Olemme suunnitelleet palveluksen aloittamisen niin, että sinun on helppo sopeutua joukkoomme.

Sinusta pidetään huolta Jääkäriprikaatissa!

 

Koulutus

Jääkäriprikaatissa koulutetaan kahdessa joukkoyksikössä, Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa, henkilöstö sodan ajan organisaation mukaisiin jääkäri-, kranaatinheitin-, esikunta-, huolto-, panssarintorjunta-, panssarintorjuntaohjus-, viesti-, pioneeri-, tiedustelu- ja sotilaspoliisi- ja ilmatorjuntajoukkoihin. 

Lapin jääkäripataljoona

Lapin Jääkäripataljoonassa koulutetaan suorituskykyisiä joukkoja Lapin vaativiin olosuhteisiin. Korkeat valmiusvaatimukset, pitkät etäisyydet, vaikea maasto ja äärimmäiset sääolot edellyttävät niin johtajilta kuin taistelijoilta oma-aloitteisuutta ja kestävyyttä. Modernin tekniikan ja tehokkaan aseistuksen rinnalla hiihto- ja erämiestaidot ovat pataljoonassa arvossaan. Lapin Jääkäripataljoonaan kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi viisi perusyksikköä 1. Jääkärikomppania, 2. Jääkärikomppania, 3. Jääkärikomppania, Tukikomppania ja Huoltokomppania.

1. Jääkärikomppania

1. Jääkärikomppania kouluttaa jääkäreitä jalkaväen iskuportaan vaativiin taistelutehtäviin komentojoukkueessa, jääkärijoukkueissa ja huoltojoukkueessa. Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa jääkärijoukkueen johtaja, tulenjohtaja, viestiupseeri, jääkäriryhmän johtaja, tulenjohtoaliupseeri, viestiryhmän johtaja, huoltopalvelualiupseeri ja moottorialiupseeri. Johtajatehtäviin koulutettavien palvelusaika on 347 vuorokautta.

Yksikön miehistötehtäviä ovat tiedustelija, tarkka-ampuja, sinkomies, konekiväärimies, tukiampuja, taistelupioneeri, taistelupelastaja, taistelulähetti, viestimies, tulenjohtomies, tela-ajoneuvon kuljettaja, sotilaskeittäjä, elektroniikka-asentaja, kirjuri, asentaja, täydennysmies ja varastomies. Näissä tehtävissä palvelusaika on 165 vuorokautta. Lisäksi miehistön erikoiskoulutuksen saaneilla lääkintämiehillä palvelusaika on 255vrk ja sotilaskuljettajilla 347vrk.

1. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat kevytkonekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (tutummin mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

2. Jääkärikomppania

2. Jääkärikomppania on valmiusyksikkö, joka kouluttaa jääkäreitä jalkaväen iskuportaan vaativiin taistelutehtäviin tiedustelujoukkueessa, jääkärijoukkueessa, panssarivaunujoukkueessa ja komento- ja huoltojoukkueessa. Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa joukkueen johtaja, tulenjohtaja, viestiupseeri, tiedustelu-, jääkäri- ja panssarivaunuryhmän johtaja, tulenjohtoaliupseeri, viestiryhmän johtaja, huoltopalvelualiupseeri ja moottorialiupseeri.

Yksikön miehistötehtäviä ovat mm. tarkka-ampuja, tiedustelija, sinkomies, konekiväärimies, tukiampuja, taistelupioneeri, taistelupelastaja, taistelulähetti, panssarivaunumies, viestimies, tulenjohtomies, tela-ajoneuvon kuljettaja ja huoltomies.

2. Jääkärikomppaniassa kaikkien varusmiesten palvelusaika on 347vrk.

2. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat kevytkonekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, taistelupanssarivaunu, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (tutummin mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

3. Jääkärikomppania

3. Jääkärikomppania kouluttaa peruskoulutuskaudella palvelukseen astuneille alokkaille sotilaan perustaidot. Peruskoulutuskauden jälkeen yksikköön siirtyvät johtajakoulutukseen hyväksytyt varusmiehet.

3. Jääkärikomppanian päätehtävä on kouluttaa jalkaväen ryhmänjohtajia joukkotuotannon tarpeisiin. Tämän mukaisesti komppania antaa aliupseerikoulutusta jääkäri-, panssarintorjunta-, tiedustelu-, sissiradisti-, kranaatinheitin-, tulenjohto-, moottori- ja viestilinjoilla.

Tukikomppania

Tukikomppania kouluttaa raskaita kranaatinheitinkomppanioita, jääkärikomppanioiden kevyitä kranaatinheitinjoukkueita ja panssarintorjuntaohjusjoukkueita. Yksikön johtajatehtäviä ovat mm. komppaniaupseerin, joukkueen johtajan ja ryhmän johtajan tehtävät. Johtajatehtäviin koulutettavien varusmiesten palvelusaika on 347 vuorokautta.

Tukikomppanian miehistötehtäviä ovat heitinmies, viestimies, tuliasemamies, ohjus- ja sinkomies, taistelulähetti, tela-ajoneuvon kuljettaja ja huoltomies. Miehistön palvelusaika on pääosin 165. Miehistön erikoiskoulutuksen saaneilla lääkintämiehillä palvelusaika on 255vrk ja sotilaskuljettajilla 347vrk. Tukikomppanian pääkalustoa ovat raskas- ja kevyt kranaatinheitin, panssarintorjuntaohjukset, sinkoaseet, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat, erilaiset radiot, komppanian viestiasemat ja johtamispaikat.

Huoltokomppania

Huoltokomppania kouluttaa taisteluosastoon huollon erikoisosaajia. Varusmiehet koulutetaan täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintä-, viesti ja sotilaskeittäjän tehtäviin. Palvelusaika on johtajilla ja kuorma-auton- sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajilla 347vrk, lääkintämiehillä 255 vrk ja muissa huollon miehistötehtävissä 165 vrk. Huoltokomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat ajoneuvot pakettiautosta raskaaseen maastokuorma-autoon ja työkoneisiin sekä ajoneuvokuljetteinen huoltovälineistö. Siviilissä hankittua koulutusta hyödynnetään koulutusvalintoja tehtäessä. Komppania toteuttaa myös varuskunnallisia tukitehtäviä.

 

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa koulutetaan suorituskykyisiä sodanajan joukkoja kaikkien puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen käyttöön. Nykyaikainen ilmauhka asettaa koulutettaville ilmatorjuntajoukoille korkeat osaamis- ja valmiusvaatimukset. Ilmavoimien käyttöön koulutettavien huoltokomppanioiden on tunnettava hyvin ilmavoimien taistelun tukemisen edellytykset. Tehokas koulutus- ja harjoitusrytmi pyrkivät vastaamaan edellä mainittujen lisäksi myös pohjoisen Suomen olosuhteiden asettamiin haasteisiin. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristoon kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi kolme perusyksikköä: 1.Ilmatorjuntapatteri, 2.Ilmatorjuntapatteri ja Tukikohtakomppania.

1. Ilmatorjuntapatteri

1.Ilmatorjuntapatteri antaa koulutusta erilaisiin ilmatorjuntamiehen tehtäviin ohjus-, tykki- sekä johtokeskuskalustolla. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat ilmatorjuntaohjus 90M Crotale, ilmatorjuntakanuuna 23ITK61 sekä johtokeskus 06:n erilaiset laitteet (maalinosoitustutkat, linkit ja johtamisajoneuvot). Miehistötehtävien palvelusaika on 165 ja johtajatehtävien 347 vuorokautta. Miehistötehtäviä on useita mm. 23ITK 61-tykkiryhmän eri tehtävät, tulenjohtomies, taistelulähetti, keittäjä, ohjusmies ja viestimies. Miehistöön kuuluvat C-kortin ajavat kuljettajat palvelevat 347 vuorokautta. Johtajatehtäviä on useita mm. jaosjohtaja, tulenjohtoupseeri, viestiupseeri, ohjus- ja tykkiryhmän johtaja, tiedusteluryhmän johtaja sekä johtokeskusorganisaatioon kuuluvat teknistä osaamista vaativat johtajatehtävät.

2. Ilmatorjuntapatteri

Ilmatorjuntapatteri kouluttaa aliupseerit ilmatorjunnan ja sotilaspoliisialan tehtäviin. Aliupseerikurssin linjat ovat ohjus- ja tykkilinja, tulenjohto- ja viestilinja sekä sotilaspoliisilinja. Lisäksi yksikkö kouluttaa koko Jääkäriprikaatin sotilaspoliisimiehistön. Patteri asettaa Rovaniemen ja Sodankylän varuskunnan vartiointiin tarvittavat sotilaspoliisiryhmät Lapin lennoston ja Jääkäriprikaatin esikunnan käyttöön. Johtajien palvelusaika on 347 vuorokautta ja sotilaspoliisimiehistön 255 vuorokautta.

Tukikohtakomppania

Tukikohtakomppania antaa koulutusta eri huollon alojen tehtäviin. Yksikössä koulutetaan täydennys- ja kuljetusjoukkueita, ensihoitojoukkueen evakuointiryhmiä, huoltopalvelujoukkueita ja komentojoukkueita. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat erilaiset ajoneuvot, materiaalin siirtoon, käsittelyyn ja kunnossapitoon liittyvä kalusto ja lääkintäalan materiaali. Yksikön vahvuuteen kuuluvat myös varuskunnan sotilaskuljettajakurssilaiset sekä lentotekniikka-alan varusmiehet. Miehistön palveluaika on 165 vuorokautta (pääosa) tai 255 vuorokautta (lääkintämiehet). Miehistön tehtäviä ovat esimerkiksi taistelulähetti, keittäjä, kirjuri, huoltopalvelumies, polttoainemies, asentaja ja lennokkimies. Johtajatehtävät liittyvät koulutettavien joukkueiden ryhmien johtamiseen. Yksikkö toteuttaa myös varuskunnallisia tukitehtäviä.

Urheilijana meillä

Meillä voit yhdistää varusmiespalveluksen ja urheiluvalmentautumisen akatemiaurheilijana.
Palvelus suoritetaan Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston yksiköissä Rovaniemellä.

Lapin urheiluakatemia

Lapin urheiluakatemia on Lapin ja Rovaniemen alueella toimiva oppilaitosten ja yhteistyötahojen verkosto. Urheiluakatemian keskeisin tehtävä on huippu-urheilijoiden ja huipulle tavoittelevien urheilijoiden valmennuksen tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen. Lapin urheiluakatemiaan on mahdollisuus hakeutua yläkouluakatemian, toisen asteen, korkea-asteen ja armeijan kautta.

Olympiakomitea on myöntänyt Lapin urheiluakatemialle erityistehtävän lumilajien painopistelajeihin. Lapin urheiluakatemian painopistelajeina ovat lumilajit: maastohiihto, alppihiihto, mäkihyppy, yhdistetty sekä freestylehiihto.

Näiden lisäksi Lapin urheiluakatemian päälajeina ovat lentopallo, jalkapallo, jääkiekko, yleisurheilu sekä uinti. Edellä mainituissa lajeissa Lapin Urheiluakatemiassa toimivat lajivalmennusvastaavat, joiden johtamana lajiharjoittelun valmennusryhmät toimivat.

Edellä mainittujen lajien lisäksi Lapin urheiluakatemian tarjontaan kuuluu niin sanottujen villien lajien urheilijoiden valmennusryhmä. Akatemiatoiminta tapahtuu kiinteässä yhteistyössä Lapin Urheiluopiston valmennuskeskuksen kanssa.

Hakeminen oppilaitoksiin tapahtuu vuosittain akatemiatoiminnassa mukana olevien oppilaitosten (kts. oppilaitokset ja opiskelu) hakuohjeiden mukaisesti (kts. hakeutuminen).

Akatemian harjoittelu tapahtuu tiistai, keskiviikko ja torstai -aamuisin klo 08.00-10.00. Harjoittelu jakautuu lajiharjoitusten lisäksi voimavalmennukseen, taitovalmennukseen sekä valmennuksen tukipalveluihin (kts. tukipalvelut).

Jääkäriprikaati Lapin urheiluakatemiassa

Jääkäriprikaatin kautta akatemiaan hakeutuminen tapahtuu palvelukseen astuttua erillisellä liikuntakasvatusupseerilta saatavalla hakulomakkeella. Lisätietoja on saatavilla Jääkäriprikaatin (Rovaniemi) liikuntakasvatusupseerilta sekä akatemian huippu-urheilukoordinaattorilta. Akatemian valintaperusteina Jääkäriprikaatissa painottuu urheilullinen menestys omassa lajissa, sarjataso sekä harjoittelun ja kilpailemisen tavoitteellisuus. Valinnat tekee akatemian huippu-urheilukoordinaattori yhteistyössä varuskunnan liikuntakasvatusupseerin, lajivalmentajan ja lajiliiton kanssa.

Lisätiedot:

Reijo Jylhä
Urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattori
reijo.jylha@santasport.fi
puh. 040 168 0553
http://www.lapinurheiluakatemia.fi/

Jääkäriprikaati
Yhdyshenkilö Jari Tenno, jari.tenno@mil.fi puh. 0299452805