Hyppää sisältöön

Jääkäriprikaati - Varusmiehenä meillä

 

Lomakuljetusten aikataulut

 

Koulutus Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaatissa koulutetaan kahdessa joukkoyksikössä, Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa, henkilöstö sodan ajan organisaation mukaisiin jääkäri-, kranaatinheitin-, esikunta-, huolto-, panssarintorjunta-, panssarintorjuntaohjus-, viesti-, pioneeri-, tiedustelu-, sotilaspoliisi- ja ilmatorjuntajoukkoihin. 

Lapin jääkäripataljoona

Lapin jääkäripataljoonassa koulutetaan suorituskykyisiä joukkoja Lapin vaativiin olosuhteisiin. Korkeat valmiusvaatimukset, pitkät etäisyydet, vaikea maasto ja äärimmäiset sääolot edellyttävät niin johtajilta kuin taistelijoilta oma-aloitteisuutta sekä kestävyyttä. Nykyaikaisen tekniikan ja tehokkaan aseistuksen rinnalla hiihto ja erämiestaidot ovat pataljoonassa koulutettavia perustaitoja.

Lapin jääkäripataljoonaan kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi viisi perusyksikköä:

  • 1. Jääkärikomppania,
  • 2. Jääkärikomppania,
  • 3. Jääkärikomppania,
  • Tukikomppania ja
  • Huoltokomppania.

1. Jääkärikomppania

1. Jääkärikomppania on valmiusyksikkö, joka harjoittelee ja ylläpitää valmiutta sekä kehittää suorituskykyään. Komppania osallistuu kotimaan harjoitusten lisäksi ulkomailla järjestettäviin kahdenvälisiin ja monikansallisiin harjoituksiin.

1. Jääkärikomppania valitsee alokasjakson jälkeen tulevan valmiusyksikön henkilöstön, joka suorittaa puoli vuotta kestävän koulutusvaiheen. Koulutusvaiheen jälkeen 1. Jääkärikomppania ottaa vastaan loput valmiusyksikön osat Tukikomppaniasta ja Huoltokomppaniasta ja vaihtaa valmiusvastuun 2. Jääkärikomppanian kanssa.

Valmiusvaiheen koulutus koostuu vaativista, monipuolisista ja mielenkiintoisista harjoituksista ja koulutustapahtumista, jossa varusmiehet pääsevät turvallisesti haastamaan itseään.

Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa jääkärijoukkueen johtaja, tulenjohtaja, viestiupseeri, jääkäriryhmän johtaja, tulenjohtoaliupseeri, viestiryhmän johtaja, huoltopalvelualiupseeri, lääkintäaliupseeri ja moottorialiupseeri.

Yksikön miehistötehtäviä ovat muun muassa jääkäri (rynnäkkökiväärimies), konekiväärimies, tarkka-ampuja, tukiampuja, panssarintorjuntamies (sinko-/ ohjusmies), taistelupelastaja, taistelulähetti, viestimies, tulenjohtomies, tela-ajoneuvon kuljettaja, kirjuri, täydennysmies ja lääkintämies.

1. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat konekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

2. Jääkärikomppania

2. Jääkärikomppania on valmiusyksikkö, joka harjoittelee ja ylläpitää valmiutta sekä kehittää suorituskykyään. Komppania osallistuu kotimaan harjoitusten lisäksi ulkomailla järjestettäviin kahdenvälisiin ja monikansallisiin harjoituksiin.

2. Jääkärikomppania valitsee alokasjakson jälkeen tulevan valmiusyksikön henkilöstön, joka suorittaa puoli vuotta kestävän koulutusvaiheen. Koulutusvaiheen jälkeen 2. Jääkärikomppania ottaa vastaan loput valmiusyksikön osat Tukikomppaniasta ja Huoltokomppaniasta ja vaihtaa valmiusvastuun 1. Jääkärikomppanian kanssa.

Valmiusvaiheen koulutus koostuu vaativista, monipuolisista ja mielenkiintoisista harjoituksista ja koulutustapahtumista, jossa varusmiehet pääsevät turvallisesti haastamaan itseään.

Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa jääkärijoukkueen johtaja, tulenjohtaja, viestiupseeri, jääkäriryhmän johtaja, tulenjohtoaliupseeri, viestiryhmän johtaja, huoltopalvelualiupseeri, lääkintäaliupseeri ja moottorialiupseeri.

Yksikön miehistötehtäviä ovat muun muassa jääkäri (rynnäkkökiväärimies), konekiväärimies, tarkka-ampuja, tukiampuja, panssarintorjuntamies (sinko-/ ohjusmies), taistelupelastaja, taistelulähetti, viestimies, tulenjohtomies, tela-ajoneuvon kuljettaja, kirjuri, täydennysmies ja lääkintämies.

2. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat konekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

3. Jääkärikomppania

3. Jääkärikomppania kouluttaa jääkäreitä jalkaväen vaativiin taistelutehtäviin tiedustelujoukkueissa, komentopaikkajoukkueissa ja jääkärijoukkueessa. Lisäksi yksikössä koulutetaan minilennokkiryhmiä, sissiradisteja sekä sodanajan johtajia jääkäri-, tiedustelu- ja viestiaselajin tehtäviin.

Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa tiedustelujoukkueen johtaja, suojausjoukkueen johtaja, viestiupseeri, tiedusteluryhmän johtaja, tiedustelutulenjohtajia, suojausjoukkueen ryhmänjohtajia, viestiryhmän johtaja ja minilennokkiryhmän johtaja. Johtajatehtäviin koulutettavien palvelusaika on 347 vuorokautta.

Yksikön miehistötehtäviä ovat: jääkäri (rynnäkkökiväärimies), tiedustelija, tarkka-ampuja, tukiampuja, taistelulähetti, viestimies ja tela-ajoneuvon kuljettaja. 3. Jääkärikomppaniassa koulutetaan miehistöä sekä johtajia myös valmiusyksikköön.

3. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat tarkkuuskivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat, minilennokit sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

Tukikomppania

Tukikomppania on Lapin jääkäripataljoonan raskasaseyksikkö, joka kouluttaa kranaatinheitinkomppanioita, tulitukiryhmiä jääkäriyksiköihin, panssarintorjuntaohjusjoukkueita ja pioneerijoukkueita.

Yksikkö kouluttaa varusmiehiä monipuolisiin johtajatehtäviin yksikön omilla aliupseerikurssin linjoillaan, jotka ovat panssarintorjuntalinja ja kranaatinheitinlinja. Lisäksi yksiköstä on mahdollista tulla valituksi aliupseerikurssille pioneerilinjalle, joka toimeenpannaan Kainuun prikaatissa.

Johtajatehtävät aliupseerikurssin jälkeen ovat tulijoukkueen, komentojoukkueen, huoltojoukkueen, pioneerijoukkueen ja panssarintorjuntaohjusjoukkueen joukkueen- ja ryhmänjohtajan tehtävät. Johtajatehtäviin koulutettavien varusmiesten palvelusaika on 347 vuorokautta.

Tukikomppanian miehistötehtäviä ovat heitinmies, viestimies, panssarintorjuntamies, pioneeri, taistelulähetti, tela-ajoneuvon kuljettaja, työkoneen kuljettaja ja huoltomies. Miehistön palvelusaika on pääosin 165 vuorokautta. Miehistön erikoiskoulutuksen saaneilla lääkintämiehillä palvelusaika on 255 vuorokautta ja sotilaskuljettajilla 347 vuorokautta.

Tukikomppanian pääkalustoa ovat: raskas- ja kevyt kranaatinheitin, panssarintorjuntaohjukset, sinkoaseet, erityyppiset miinat sekä raivausvälineet, tela-ajoneuvot, työkoneet, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat, erilaiset radiot ja johtamispaikat.

Huoltokomppania

Huoltokomppania kouluttaa taisteluosastoon huollon erikoisosaajia. Varusmiehet koulutetaan täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintä-, viesti ja sotilaskeittäjän tehtäviin. Palvelusaika on johtajilla ja kuorma-auton sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajilla 347 vuorokautta, lääkintämiehillä 255 vuorokautta ja muissa huollon miehistötehtävissä 165 vuorokautta.

Huoltokomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat ajoneuvot pakettiautosta raskaaseen maastokuorma-autoon ja työkoneisiin sekä ajoneuvokuljetteinen huoltovälineistö. Siviilissä hankittua koulutusta hyödynnetään koulutusvalintoja tehtäessä. Komppania toteuttaa myös varuskunnallisia tukitehtäviä.

 

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa koulutetaan suorituskykyisiä sodanajan joukkoja kaikkien puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen käyttöön. Nykyaikainen ilmauhka asettaa koulutettaville ilmatorjuntajoukoille korkeat osaamis- ja valmiusvaatimukset. Ilmavoimien käyttöön koulutettavien huoltokomppanioiden on tunnettava hyvin ilmavoimien taistelun tukemisen edellytykset. Tehokas koulutus- ja harjoitusrytmi pyrkivät vastaamaan edellä mainittujen lisäksi myös pohjoisen Suomen olosuhteiden asettamiin haasteisiin. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristoon kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi kolme perusyksikköä:

  • 1.Ilmatorjuntapatteri,
  • 2.Ilmatorjuntapatteri ja
  • Tukikohtakomppania.

1. Ilmatorjuntapatteri

1. Ilmatorjuntapatterissa koulutetaan taistelijoita ITO90M ja ITO05M -yksiköiden tehtäviin. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat ilmatorjuntaohjus 90M, ilmatorjuntaohjus 05M, ilmatorjuntakanuuna 23ITK61 ja johtokeskusajoneuvo 06.  

1. ilmatorjuntapatterissa koulutetaan miehistöä ja johtajia myös valmiusyksikön ilmatorjuntaohjusjaokseen 05M. Näiden lisäksi yksikössä koulutetaan taistelulähettejä, viestimiehiä, keittäjiä ja kuljettajia.

Johtajiksi valittavia on useita. Ohjus-, tykki-, viesti- ja tiedusteluryhmien johtajat johtavat omaa ryhmäänsä ja harjaantuvat oman kaluston parissa. Vastaavasti huoltojaoksen miehistö tarvitsee omat ryhmänjohtajansa, kuten moottori- ja huoltopalvelualiupseerit.

Ilmatorjuntaohjusjärjestelmät vaativat myös operaattoreita (aliupseeri), jotka opettelevat käyttämään ohjusjärjestelmää ja ampumaan ohjuksia. Yksiköstä valitaan reserviupseerikouluun useita. Reserviupseerikoulun jälkeen he pääsevät harjoittelemaan ilmatorjuntaohjuspatterin jaosten johtamista yhdessä kantahenkilökunnan kanssa.

Jos sinua kiinnostavat tykit, ohjukset ja räyhäkkä tekemisen meininki, on 1. Ilmatorjuntapatteri oikea paikka suorittaa varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen palvelus.

2. Ilmatorjuntapatteri

2.Ilmatorjuntapatteri antaa johtaja- sekä miehistökoulutusta erilaisiin ilmatorjuntatehtäviin johtokeskuskalustolla.

Tärkeintä koulutuskalustoa ovat maalinosoitustutkat, linkit, johtamiskontit ja -ajoneuvot. Miehistötehtävien palvelusaika on 165 ja johtajatehtävien 347 vuorokautta.

Yksikön koulutukseen kuuluu useita haastavia johtajatehtäviä, kuten taistelunjohtoupseeri ja -aliupseeri, viestiupseeri, tiedustelu-upseeri, valvonta-aliupseeri sekä jaosten ja ryhmienjohtajat. Osa tehtävistä vaatii kattavaa teknistä osaamista.

Myös miehistötehtävissä koulutus on monipuolista. Tehtäviin kuuluu mm. taistelulähetti, viestimies, kirjuri, tiedustelumies, tähystysmies ja vartiomies. Miehistöön kuuluvat C-kortin ajavat kuljettajat palvelevat 347 vuorokautta.    

Tukikohtakomppania

Tukikohtakomppaniassa koulutetaan sotilaspoliiseja, huoltojoukkuetta sekä Ilmavoimien huoltokomppanian osia.

Alokaskauden jälkeen Tukikohtakomppania järjestää sotilaspoliisin ja huoltopalvelun koulutushaarakurssit, joista jatketaan joko aliupseerikoulutukseen tai oman alan miehistötehtäviin. Sotilaspoliisijoukkueen miehistöön koulutetaan sotilaspoliiseja, taistelulähettejä, taistelupelastajia sekä tarkka-ampujia. Kaikkien sotilaspoliisialan miehistötehtävien palvelusaika on 255 vrk.

Huoltojoukkueen miehistöön koulutetaan sotilaskeittäjiä ja lääkintämiehiä. Huoltojoukkueen miehistötehtävien palvelusaika on 165 vrk.

Tukikohtakomppanian toteuttamilta sotilaspoliisin ja huoltopalvelun aliupseerikursseilta valmistutaan johtamaan seuraavan saapumiserän koulutettavia joukkoja.

Molemmilta aliupseerilinjoilta on mahdollista päästä Reserviupseerikouluun. Johtajakoulutukseen valituilla palvelusaika on 347 vrk.

´