Hyppää sisältöön

Ajoneuvo vetää sotilaita suksilla

Jääkäriprikaati - Tietoa meistä

Jääkäriprikaati

Jääkäriprikaati on arktiseen koulutukseen ja ilmatorjuntaan erikoistunut Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto. Jääkäriprikaati kouluttaa joukkoja Pohjois-Suomen vaativiin olosuhteisiin ja alueelliseen taisteluun erikoistuneita yksiköitä Lapin alueelle.

Jääkäriprikaati toimii kahdella paikkakunnalla, Sodankylässä ja Rovaniemellä.

Jääkäriprikaati on arktisen koulutuksen kärkiosaaja ja vastaa Arktiseen sodankäyntiin liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksen kehittämisestä maavoimissa. Jääkäriprikaatin visio on olla kansainvälisesti arvostettu Puolustusvoimien talvisodankäynnin ja arktisen osaamisen keskus.

Jääkäriprikaati vastaa käsketyistä valmiudellisista ja operatiivisista tehtävistä mm. ylläpitämällä jatkuvaa valmiutta muiden viranomaisten tukemiseen.

Jääkäriprikaatissa koulutetaan vuosittain noin 2200 varusmiestä.
Jääkäriprikaatissa työskentelee noin 400 henkilöä.

Jääkäriprikaati tukee muuta yhteiskuntaa antamalla vuosittain noin 70 kertaa virka-apua muille viranomaisille.

Jääkäriprikaatin komentaja on eversti Kimmo Kinnunen.

 

Jääkäriprikaatin organisaatio

Jääkäriprikaatiin kuuluu kaksi joukkoyksikköä; Lapin jääkäripataljoona Sodankylässä ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo Rovaniemellä. Organisaatioon kuuluu lisäksi Jääkäriprikaatin esikunta Sodankylässä sekä apulaiskomentajan alaisuudessa toimivat Lapin aluetoimisto ja Lapin sotilassoittokunta Rovaniemellä.

Jääkäriprikaatin esikunta

Esikunta avustaa Jääkäriprikaatin komentajaa hänen johtamistoiminnassaan ja hoitaa esikunnalle käsketyt paikallisena sotilas- ja hallintoviranomaisena kuuluvat sotilaalliset ja hallinnolliset tehtävät.

Lapin jääkäripataljoona

Lapin jääkäripataljoonaan kuuluu esikunnan lisäksi viisi perusyksikköä:

  • 1. Jääkärikomppania,
  • 2. Jääkärikomppania,
  • 3. Jääkärikomppania,
  • Tukikomppania ja
  • Huoltokomppania

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristoon kuuluu esikunnan lisäksi kolme perusyksikköä:

  • 1. Ilmatorjuntapatteri,
  • 2. Ilmatorjuntapatteri ja
  • Tukikohtakomppania.

 

Lapin sotilassoittokunta

Soittokunnan tehtäviin kuuluu puolustusvoimien tilaisuuksien lisäksi vahva ja innovatiivinen vaikuttaminen Lapin alueen musiikkikulttuurissa, jossa teemoina ovat mm. Lapin luonto, alkuperäiskulttuurin kansanmusiikki ja etnosävyt. Monipuolinen ja ennakkoluuloton ohjelmisto tekee Lapin sotilassoittokunnasta omaleimaisen ja aktiivisen toimijan kulttuurisesti rikkaassa ja vuorovaikutteisessa ympäristössä.

Sotilasmusiikki

Lapin sotilassoittokunta

 

Lapin aluetoimisto

Aluetoimisto hoitaa Lapin alueella asuvien henkilöiden asevelvollisuusasioita sekä tekee asevelvollisia koskevia hallinnollisia päätöksiä.

Aluetoimistot

Asiointi

 

Koulutus

Jääkäriprikaatissa koulutetaan henkilöstö sodan ajan organisaation mukaisiin joukkoihin.

Jääkäriprikaati kouluttaa vuosittain talvikoulutuskursseilla oman henkilöstönsä lisäksi puolustusvoimien eri joukkojen henkilöstöä ja ulkomaalaisia sotilaita.

Harjoitusalueet

Jääkäriprikaatissa on erinomaiset harjoitusolosuhteet omilla lähiharjoitusalueilla Sodankylässä Mellankankaalla ja lähiampuma-alueella Kyläjärvellä sekä Rovaniemellä varuskunnan lähiharjoitusalueella ja Pahkamaan ampumaradalla.

Suuremmat ampuma- ja taisteluharjoitukset voidaan tarvittaessa toteuttaa Länsi-Euroopan suurimmalla ampuma-alueella Rovajärvellä.

Valtakunnalliset ilmatorjunta-ampumaharjoitukset järjestetään Lohtajan ampuma-alueella, jossa pystytään harjoittelemaan ja ampumaan kaikilla Puolustusvoimien ohjusjärjestelmillä. Lohtajan aluetta hallinnoi Panssariprikaati.

Näiden alueiden ulkopuolella yksityisten omistamilla mailla tapahtuva harjoitustoiminta perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja hallinnolliseen päätökseen lain perusteella.

´