Tehtävinä valmius ja koulutus

Tehtävänämme on huolehtia puolustusvalmiuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastuualueellamme Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Koulutamme varuskunnassa Hoikankankaalla jääkäreitä, sissejä, tykkimiehiä, pioneereja, viestimiehiä, ajoneuvonkuljettajia ja huoltomiehiä Pohjois-Suomen erityisolot hallitseviksi joukoiksi.

Organisaatio

Organisaation kuuluu esikunta ja viisi joukkoyksikköä sekä kolme aluetoimistoa.

Kainuun prikaatin organisaatio

Kainuun prikaati kartalla