Hoppa till innehåll

Stridsövning Sapeli 23 i Västra Nyland och Satakunta

Björneborgs brigadFörsvarsmaktens logistikverkGardesjägarregementetLedningssystemavdelningenMarkstridsskolanNylands brigadPansarbrigaden
Utgivningsdatum 16.11.2023 15.01
Pressmeddelande

Nästan 3300 beväringar, reservister och personer som hör till Försvarsmaktens personal deltar i en krigsövning som ordnas vid månadsskiftet november-december och som sträcker sig från Helsingfors till Niinisalo, i Kankaanpää. I krigsövningen deltar trupper från Armén, Marinen, Logistikverket och Försvarsmaktens ledningssystemcenter som är en Huvudstaben underlydande anstalt.

Övningen Sapeli 23 som leds av Gardesjägarregementet är en slutkrigsövning för beväringschefer, som inledde sin tjänstgöring i januari och för beväringar som utbildas för manskapsutgifter och inledde sin tjänstgöring i juli. 

Övningens totala styrka är cirka 3 300 soldater, varav över 2000 är beväringar. I övningen deltar totalt ca 750 reservister. I övningen deltar förutom Gardesjägarregementet även trupper från Pansarbrigaden, Björneborgs brigad, Markstridsskolan, Nylands brigad, Logistikverket och Försvarsmaktens ledningssystemcenter.

Stridsövningen Sapeli 23 leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Matti Honko.

Det huvudsakliga målet med övningen är att utveckla beredskap och prestationsförmåga under anfalls- och försvarsstrid hos de trupper som deltar i övningen. I centrum står snabb verkställighetsförmåga hos bataljonen och samverkan vapenslagen emellan. 

Den årliga slutkrigsövningen Sapeli är en krävande helhet för såväl stampersonalen som för de beväringar som hemförlovas i slutet av december. 

Övningstrupperna övar förutom på Försvarsmaktens övnings- och skjutområden även på offentlig och privat mark. Trupperna övar i Helsingfors, Ekenäs, Hangö, Sastamala, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää och Karvia. I Kankaanpää, i Niinisalo på Försvarsmaktens övningsområde förekommer särskilt många övningar.  Övningens aktiva fas äger rum 26.11 – 1.12.2023, men trupperna börjar ställas upp redan 23.11.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning, inklusive stormgevär. Vid utbildningen av övningstrupperna används övningsammunition dagligen, vilket kan orsaka buller i närheten av övningsobjekten. Cirka 600 fordon, även bepansrade trupptransportfordon XA-180 (Pasi) deltar i övningen.

Ytterligare uppgifter om övningen: informatör Meri Leppänen 0299 421 235
Man kan följa med övning i sociala medier under hasthtag #sapeli23.

´