Varusmiespalvelus Maasotakoulussa


Alokkaat

Oheisista tiedostoista löydät hyödyllistä tietoa varusmiespalveluksen aloittamisesta Maasotakoulussa.
Alokasopas 2018
Liity saapumiserän 2/18 Facebook-ryhmään MAASK 2/18 (suljettu ryhmä vain ko. saapumiserän alokkaille)

Miehistökoulutus

Maasotakoulu kouluttaa varusmiehiä muun muassa sotilaspoliiseiksi, sotilaskuljettajiksi, lääkintämiehiksi ja erilaisiin huollon tehtäviin. Noin kolmasosa varusmiehistä saa johtajakoulutuksen aliupseerikoulussa/reserviupseerikurssilla.

Maasotakoulun varusmiehet koulutetaan  Reserviupseerikoulun Jääkärikomppaniassa ja Kuljetuskomppaniassa.

Jääkärikomppania sijaitsee Haminan varuskunnassa keskellä Haminan kaupunkia, Kuljetuskomppania parin kilometrin päässä, Pampyölin kasarmialueella.

 

Johtajakoulutus

Aliupseerioppilaat

Aliupseerikoulutus toteutetaan Jääkärikomppaniassa Maasotakoulun ja Utin jääkärirykmentin varusmiehille.

Koulutus aloitetaan aliupseerikurssin ensimmäisellä jaksolla (7 viikkoa), jonka jälkeen osa koulutettavista siirtyy reservupseerikurssille (14 viikkoa) ja loput jatkavat aliupseerikoulun toisella jaksolla (9 viikkoa).

 

Upseerioppilaat

Upseerioppilaita koulutetaan Haminassa Reserviupseerikoulussa ja Parolannummella Panssarikoulussa.

Reserviupseerikoulu on Suomen suurin johtajakoulu. Reserviupseerikoulu on vuodesta 1920 alkaen kouluttanut yhteensä yli 175 000 reservin upseeria puolustusvoimien reserviin.

Maavoimien reserviupseerikursseja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Vaikka kurssin nimikkeenä on "maavoimien reserviupseerikurssi", tuotetaan kurssilla johtajia kaikkien puolustushaarojen sekä Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Koulutuksella luodaan tiedolliset ja taidolliset perusteet sodan ajan joukkueen tai jaoksen johtajatehtävään. Koulutuksen painopisteinä ovat johtaminen, aselajioppi sekä aselajien välinen yhteistoiminta.

Reserviupseerikoulun reserviupseerikurssilla on viisi yksikköä. Yksiköistä Kärkikomppania ja Tiedustelukomppania majoittuvat perinteikkäässä, vasta remontoidussa RUK:n päärakennuksessa. Tulipatteri sijaitsee Kadettikoulunkadun toisella puolella olevalla varuskunta-alueella niin kutsutussa "Hiltonissa" eli tykistökasarmissa. Pioneerikomppanian punatiilinen "Kapernaumi" niminen kasarmi ja Esikunta- ja viestikomppanian punatiilinen kasarmi ovat molemminpuolin tykistökasarmia.

Panssarireserviupseerikurssilla koulutetaan perusteet mekanisoitujen ja moottoroitujen joukkojen joukkeenjohtajan tai tulenjohtajan tasoisiin tehtäviin. Reserviupseerikoulutusta annetaan Panssarikoulun reserviupseeriosastolla.


Lisätietoja

koulutusosasto.maask@mil.fi
p. 0299 800 (vaihde)