Hyppää sisältöön

Taistelijat tiputtautuvat helikopterista köyttä pitkin

Maavoimat

Maavoimat puolustaa koko valtakunnan maa-aluetta ja toteuttaa kaikkia puolustusvoimien tehtäviä.

Koko valtakunnan puolustaminen pohjautuu asevelvollisuuden kautta tuotettuun laajaan reserviin. Maavoimien kahdeksassa joukko-osastossa koulutetaan vuosittain noin 20 000 varusmiestä ja vapaaehtoista naista. Reservin osaamista ylläpitävissä kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain tuhansia reserviläisiä.

Maavoimat tukee muuta yhteiskuntaa antamalla vuosittain yli 400 kertaa virka-apua muille viranomaisille.

Maavoimat johtaa pääosan puolustusvoimien kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista ja kouluttaa sekä varustaa kriisinhallintatehtäviin lähetettävät joukot.

Maavoimien tehtävät

1.Maa-alueen puolustaminen
2.Muiden viranomaisten tukeminen
3.Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen
4. Osallistumien kansainväliseen kriisinhallintaan

Maavoimien sodan ajan joukot, 180 000 sotilasta

Maavoimien sodan ajan joukot muodostuvat operatiivista ja alueellisista joukoista, paikallisjoukoista sekä erikseen perustettavista joukoista. Joukkojen vahvuus on yhteensä 180 000 sotilasta.

Operatiiviset joukot

Operatiiviset joukot ovat hyvin varustettuja ja suunniteltu vaativiin liikkuviin taistelutehtäviin. Operatiivisiä joukkoja käytetään painopistetaisteluissa koko valtakunnan alueella.

Alueelliset joukot

Alueelliset joukot toimivat alueellisessa taistelutehtävissä tehtävän mukaisessa varustuksessa. Alueellisten joukkojen tavoitteena on tuottaa tappioita vastustajalle ja hallita tärkeimpiä alueita.

Paikallisjoukot

Paikallisjoukkojen tehtävänä on kohteiden suojaaminen, joukkojen perustaminen ja viranomaisyhteistyö. Paikallisjoukot ovat kevyesti varustettuja ja kattavat koko maan.

Maavoimien henkilövahvuuksia

Palkattu henkilöstö 4 380

Sotilaat
Siviilit

Sopimussotilaat

3 610
770

n. 200

Varusmiehet

n. 18 800 (palveluksen
aloittaneita 2021)

Joista vapaaehtoisia naisia n. 1000
Reserviläiset

18 400 (2021)

Kertausharjoituksissa
Vapaaehtoisissa harjoituksissa
 

13 100
5 300
 

Kriisinhallintaoperaatioissa 760
Joista reserviläisiä 515

 

Maavoimien kalustoa

 Taistelupanssarivaunuja
Leopard 2A6
Leopard 2A4
200
100
100
 Rynnäkköpanssarivaunuja
CV9030 FIN
BMP 2M
200
100
100
 Panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja 700
 Tela-ajoneuvoja 1200
 Kenttätykkejä 800
 Kuljetushelikoptereita 20
´