Hyppää sisältöön

Varusmies ampumassa rynnäkkökiväärillä talvisessa metsässä

Varusmiehenä Panssariprikaatissa

Panssariprikaatin koulutustarjonta on monipuolinen ja koulutusta annetaan viidessä joukkoyksikössä. Koulutuksen painopiste on panssarijoukoissa mutta koulutusta annetaan kaikissa maavoimien aselajeissa. Palvelusajat ovat tehtävästä riippuen 165 vrk, 255 vrk tai 347 vrk.

 

Leopard panssarivaunu

Hämeen Panssaripataljoona HÄMPSP

Hämeen panssaripataljoona kouluttaa sodan ajan joukkoja mekanisoituihin ja moottoroituihin taisteluosastoihin. Koulutuksen voi saada mm Leopard 2A, BMP-2 tai MTLBV -panssarivaunujen vaunumiehistön tehtäviin. Myös panssarivaunuasentajia, sotilaspoliiseja, moottoripyörälähettejä ja -tiedustelijoita, tarkka-ampujia ja taisteluvälinemiehiä koulutetaan Hämeen Panssaripataljoonassa.

Jääkäritykistörykmentti JTR

Jääkäritykistörykmentissä koulutetaan varusmiehiä ja reserviläisiä kolmessa aselajissa, jotka ovat kenttätykistö-, jalkaväki- (kranaatinheitin) ja viestiaselaji. Jääkäritykistörykmentti tarjoaa kiinnostavia tehtäviä hyökkäävän kärjen tulenjohtajista panssarihaupitsipatteristojen ja kranaatinheitinkomppanioiden eri tehtäviin, kenttäviestijärjestelmän perustajiin sekä panssarihuollon osaajiin. Jääkäritykistörykmentin pääkoulutuskalusto on juuri digitalisoitu ja sen muodostavat tulivoimaiset panssarihaupitsit ja kranaatinheittimet sekä komentopaikka-, viestiasema-, kuljetus- ja tulenjohtopanssarivaunut. Lisäksi rykmentti kouluttaa niin langattomien kuin fyysisten tietojärjestelmäyhteyksien rakentajia.

Sotilaat harjoittelemassa kranaatinheittimen käyttöä

 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti HELITR

Ilmatorjuntaohjuksella ammutaan

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin päätehtävä on pääkaupunkiseudun ilmapuolustus. Joukkoyksikkö kouluttaa varusmiehiä ilmatorjunnan suorituskykyisimpien ase- ja johtamisjärjestelmien käyttäjiksi. Joukko-yksikön kalustoa ovat mm Ilmatorjuntaohjus12 (NASAMS) ilmatorjuntapanssarivaunu90 (Marksman), maalinosoitustutkat sekä ilmatorjunnan johtokeskukset.

 

Parolan Huoltopataljoona PARHP

Parolan huoltopataljoona kouluttaa sotilaskuljettajia ja huollon erikoishenkilöstöä mekanisoitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen sekä logistiikkajoukkojen sodan ajan organisaatioihin.

Varusmiehet korjaavat panssarivaunua siniset haalarit päällä

Rauhan aikana Parolan huoltopataljoona vastaa varuskunnan huollon järjestelyistä ja palveluista. Huollon koulutukset ovat käytännönläheisiä. Siviiliosaamisesta on etua useissa tehtävissä. Huoltopataljoonassa voi myös hankkia siviilipuolella haluttua osaamista ja pätevyyttä esimerkiksi sotilaskuljettajan ja raskaan kaluston asentajan tehtävissä.

 

Muusikoilla, musiikin harrastajilla, media-alan osaajilla sekä ääni- ja valoteknikoilla on mahdollisuus suorittaa
varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus Puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa (PVVMSK). Puolustusvoimien varusmiessoittokunta kouluttaa sotilassoittajia sodan ajan soittokuntiin. Varusmiessoittokuntaan valitaan 80–100 alokasta kerran vuodessa huhtikuussa pidettävien pääsykokeiden perusteella. Varusmiessoittokuntaan haetaan erikoisjoukkohaussa, joka päättyy 31.12.

Lisätietoa Puolustusvoimien varusmiessoittokunnasta löydät tästä. Hakuohjeet löydät tästä.

Ryhmäkuva varusmiessoittokunnasta lavalla

Elektronisen sodankäynnin keskus ELSOKESK

Elektronisella sodankäynnillä tarkoitetaan sähkömagneettista säteilyä käyttävien järjestelmien tiedustelua ja häirintää sekä vastatoimenpiteitä. Elektroninen sodankäynti (ELSO) kuuluu kiinteästi nykyaikaiseen sodankäyntiin.

Elektronisen sodankäynnin keskus (ELSOKESK) on Panssariprikaatiin kuuluva joukkoyksikkö Riihimäellä. Elektronisen sodankäynnin keskus kouluttaa varusmiehiä, reserviläisiä ja puolustusvoimien palkattua henkilöstöä erilaisiin elektronisen sodankäynnin tehtäviin.

Varusmiehiä koulutetaan ELSO-operaattoreiksi, jotka käyttävät uusinta tekniikkaa olevia järjestelmiä. Myös johtamistaitojen koulutus on tärkeässä osassa. ELSO -tehtäviin haetaan erikoisjoukkohakeutumisen kautta vuosittain 31.1. mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät erikosjoukkohaku -osiosta.

Elektronisen sodankäynnin keskus kouluttaa varusmiehiä myös viesti-, huolto- ja kuljetustehtäviin.

´