Hyppää sisältöön

Varusmieskoulutusta ja viranomaisyhteistyötä

Panssariprikaati kouluttaa vuosittain noin 2600 varusmiestä ja 3000 reserviläistä. Palkattua henkilökuntaa on noin 650. Varusmieskoulutuksen ohella Panssariprikaati vastaa toiminta-alueellaan viranomaisyhteistyöstä, maanpuolustustyöstä sekä reserviläisten koulutuksesta. Lisäksi se ylläpitää sotilaallista valmiutta alueellaan.

Panssariprikaatin toiminta-alue muodostuu neljästä maakunnasta; Kanta-Häme, Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Asevelvollisten asioita maakunnissa hoitavat aluetoimistot Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä. Virka-aputehtäviä poliisin tai pelastusviranomaisten pyynnöstä on vuosittain useita kymmeniä.

Panssariprikaatilla on hyvät suhteet ympäröivään yhteiskuntaan. Esimerkkinä tästä on Panssariprikaatin ja Hämeen Ammattikorkeakoulun (HAMK) 2015 solmima puitesopimus, jonka avulla pyritään tehostamaan varusmieskoulutuksen hyväksi luettavuutta siviilikoulutuksessa.

Panssariaselajilla on pitkät ja kunniakkaat perinteet, joita Panssariprikaati ylpeänä vaalii. Panssarimiehet- ja naiset tunnustavat väriä, joka on perinteisesti musta! Mustan baretin ohella Panssariprikaatin varusmiehet kantavat Laguksen -nuolet hihamerkkiä.

´