Hyppää sisältöön

Sotilas seisoo helikopterin edessä

Tietoa meistä

Kouvolan Utissa sijaitsevaan Utin jääkärirykmenttiin on keskitetty Puolustusvoimien erikoisjoukkotoiminta ja helikopteritoiminta sekä näitä kahta tukevat toimialat

  • palkattua henkilöstöä 460
  • varusmiehiä 220
  • virka-aputehtäviä vuosittain noin 40.

Rykmentti harjoittelee ja valmistautuu toimimaan koko Suomen alueella. Näkyvin osa toimintaamme ovat NH90-kuljetushelikopterit ja MD500-kevythelikopterit. Harjoittelemme yhdessä kaikkien maavoimien joukkojen kanssa sekä meri- ja ilmavoimien yksiköiden kanssa. Lisäksi meillä on kiinteää yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Rykmenttiin kuuluva Helikopteripataljoona pitää yllä ympärivuorokautista valmiutta tukea muita viranomaisia NH90-kuljetushelikopterikalustolla. Osallistumme tarvittaessa myös muihin virka-aputehtäviin.

Utin jääkärirykmentti on ollut luotettava toimija kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä jo useiden vuosien ajan. Olemme osallistuneet kriisinhallintaoperaatioihin muun muassa Afganistanissa ja Kosovossa sekä olleet valmiudessa Euroopan unionin taisteluosastoissa ja Naton nopean toiminnan joukoissa.

Utin jääkärirykmentin komentajana toimii eversti Jussi Kosonen.

Rykmentin kokoonpano

Rykmentti kokoonpanoon kuuluvat esikunnan lisäksi Erikoisjääkäripataljoona, Helikopteripataljoona ja Tukipataljoona.

Erikoisjääkäripataljoona vastaa maavoimien erikoisjoukkosotilaiden kouluttamisesta. Varusmiesten koulutuksesta vastaa Laskuvarjojääkärikomppania ja palkattuun henkilöstöön kuuluvien erikoisjääkärialiupseerien kouluttamisesta Erikoisjääkärikomppania. Koulutustyötä tehdään kiinteässä yhteistyössä Puolustusvoimien erikoisjoukkokurssin kanssa.

Helikopteripataljoona vastaa Puolustusvoimien helikopteritoiminnasta. Kaikki puolustusvoimien kaksikymmentä NH90-kuljetushelikopteria ja seitsemän MD500-kevythelikopteria on sijoitettu Uttiin. Pataljoona vastaa helikopterialan henkilöstön tyyppi- ja jatkokoulutuksesta.

Tukipataljoona muodostaa erikoisjoukkojen tukielementin ja vastaa tukitoimintojen järjestämisestä joukko-osastossa. Pataljoonaan kuuluva Tukikomppania kouluttaa varusmiehiä erikoisosaamista vaativiin tukitehtäviin.

Historia ja perinteet

Rykmentin vuosipäivää vietetään 10. toukokuuta, jolloin vuonna 1918 aloitettiin ratsuväenkenraali Mannerheimin käskystä Utin maalentoaseman rakennustyöt.

Utin jääkärirykmentti vaalii viime sodan aikaisten päämajan kaukopartioyksiköiden ja suomalaisen sotilashelikopteritoiminnan perinteitä. Lue lisää.

´