Hoppa till innehåll

1555 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Armén
Utgivningsdatum 23.1.2024 12.40
Pressmeddelande
Kaksi sotilasasuista naista puhuvat keskenään ulkona

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 15 januari 2024. Antalet sökande är det tredje största i Försvarsmaktens historia.

I nästan trettio år har kompetenta kvinnor utbildats för Försvarsmaktens reserv. De är en viktig resurs för Finlands försvar. Över 13 000 kvinnor har redan fullgjor frivillig militärtjänst vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet.

Efter årets resultat har antalet kvinnor som har ansökt om frivillig militärtjänst redan överskridit 1 500 sökande fyra gånger. Från i fjol steg antalet sökande med cirka 300.  

Urvalstillfällen i april

De kvinnor som sökt till tjänstgöring kallas på basis av ansökan till urvalstillfällen som ordnas av regionalbyråerna. Vid urvalstillfället får de sökande information om tjänstgöringen, de intervjuas och hälsotillståndet kontrolleras. Vid detta tillfälle kan de sökande framföra önskemål gällande utbildningen och tjänstgöringen.

Denna höst kombineras urvalstillfällena för kvinnor för första gången med uppbåden

Nylands, Tavastlands och Lapplands regionalbyråer genomför ett pilotförsök som innebär att urvalstillfällena för frivillig militärtjänst för kvinnor och uppbåden för män kombineras. För de kvinnor som sökt till tjänstgöring vid ovannämnda regionalbyråer arrangeras urvalstillfällena samtidigt som uppbåden för män 15.8–15.12.2024. Pilotförsöket är en konkret åtgärd i syfte att utveckla värnplikten, eftersom trenden i framtiden är gemensamma tillfällen för kvinnor och män.

Kvinnor kan fullgöra militärtjänst i alla truppförband inom Försvarsmakten och i alla tjänstgöringsuppgifter. Man kan förbereda sig inför urvalstillfället genom att fundera över vilka önskemål man har i fråga om tjänstgöringen och genom att bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter på webbplatsen intti.fi.
 
Ytterligare information om frivillig militärtjänst för kvinnor: https://intti.fi/sv/frivillig-militartjanst-for-kvinnor .

´